x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
התבוננות

התבוננות

1. התבוננות

לפעמים נראה לנו שהקשיים מתגברים עלינו, הדברים לא הולכים כפי שהיינו רוצים, הדעת מפוזרת והעתיד לוט בערפל. זה הזמן לעצור ולחזק את האמונה, הרי הקב"ה מנהל את העולם בצורה הטובה ביותר שאפשר...... קרא עוד

קטגוריות: התבוננות
התבוננות

2. התבוננות

האדם חייב לשים לב לכל מחשבה, לכל מילה ולכל מאורע העובר עליו בכל יום בדרך החיים, שהרי השם יתברך ממקם את עצמו כביכול בתוכם, לשלוח לו לאדם רמזים להתקרב לעבודתו יתברך.   רמזים אלו נש...... קרא עוד

קטגוריות: התבוננות
התבוננות

3. התבוננות

עלינו להכיר טובה גדולה ועצומה להשם יתברך, על כל הטובות הגדולות ועל כל הניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עימנו בכל רגע ורגע ובכל יום ויום. להודות לו על כל נשימה ונשימה, על השמש הזורחת, על כל...... קרא עוד

קטגוריות: התבוננות
התבוננות

4. התבוננות

עלינו לבטוח ולהאמין בהשם יתברך לחלוטין, עלינו לדעת שלעולם לא יאכזב אותנו. נכון שלפעמים אנו רואים ומרגישים שהדברים לא מסתדרים בדיוק על פי רצוננו, אך עלינו להמתין בסבלנות ולהאמין שהכל מכוון...... קרא עוד

קטגוריות: התבוננות
התבוננות

5. התבוננות

אין זה משנה אם יום האתמול לא התנהל כפי שהיה אמור להיות, האתמול חלף עבר ואין אנו יכולים לעשות דבר בנידון. היום הוא עיניין אחר לחלוטין, היום מונח לפנינו, טרם נגעו בו ועדיין אין בו דופי, אנח...... קרא עוד

קטגוריות: התבוננות
התבוננות

6. התבוננות

עלינו לצפות רק לטוב ביותר, אל לנו להגביל את עצמנו ולהרגיש שאסור לנו לצפות ליותר מדי. השם יתברך הוא בלתי מוגבל וגם נתינתו שופעת תמיד ובלתי מוגבלת, על כן עלינו לחשוב ולדבר תמיד בצורה חיובית...... קרא עוד

קטגוריות: התבוננות
התבוננות

7. התבוננות

הכח של הכרת טובה הוא כח גדול הנפש, וככול שהאדם שלם בדעתו כך יגדל רצונו להוציאה אל הפועל, להתרשם ולהתמלא ממנה. על כן יסוד גדול הוא שהאדם ירגיל את עצמו לעבוד את הבורא יתברך מאהבה, מצד הכרת ...... קרא עוד

קטגוריות: התבוננות

0544-525396 | 03-9091753

אתר החדש


תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל