x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   2. התבוננות
האדם חייב לשים לב לכל מחשבה, לכל מילה ולכל מאורע העובר עליו בכל יום בדרך החיים, שהרי השם יתברך ממקם את עצמו כביכול בתוכם, לשלוח לו לאדם רמזים להתקרב לעבודתו יתברך.
 
רמזים אלו נשלחים אל האדם בכל עת בהתאם לזמן ולמקום ובהתאם לאדם עצמו, על כן עלינו להיות קשובים לרחשי ליבנו, לראות בעיניים פקוחות ובעיקר בעיני השכל את כל העובר עלינו במהלך החיים, ולהבין ולהסיק מזה תובנות וציוני דרך להמשך דרכינו בחיים ובעבודת השם. החיים עצמם וכל העולם והמאורעות הכלולים בו הם רק תפאורה מושלמת, להביא את האדם אל יעודו הנצחי ולאפשר לו את כח הבחירה.
 
על כן עלינו להשתדל תמיד לראות את הטוב ולבחור בטוב ולכוון את כל רצונותינו ומחשבותינו אל התכלית הנצחית ואל השם יתברך ישתבח שמו.העיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא ישוב הדעת, על כל אדם לקבוע לו איזה זמן בכל יום בו יתנתק מכל הסובב אותו ויתחבר אל עצמו ואל השם יתברך- יחשוב, ידבר, ישתוק ויטעין את עצמו באנרגיות חדשות.
 
העולם הזה הסובב אותנו בחיצוניות, כולו תוהו ובוהו ובלבול, וכאשר האדם שוקע בו ומתיחס אליו בכל שעות היממה, הרי השפעתו נוגעת ומשפיע עליו פנימה, על כן אנו רואים את רוב האנשים הולכים טרודים מיוסרים ומבולבלים, מסתובבים ורצים ללא כל תכלית אמיתית. ואם כן עיקר העיצה היא לקחת פסק זמן בכל יום של חצי שעה או יותר ולחשוב מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, האם אני בדרך הנכונה, האם אני ממצא את הפוטנציאל הטמון בי, האם אני מקיים את רצון הבורא שהביא אותי לעולם, או שאני מבלה את רוב ימי וזמני בהבל וריק. אם רק יתמיד האדם בזה בכל יום, בודאי יראה שינוי אמיתי לטובה בחייו גם בפנימיות וגם בחיצוניות.
 מתוך הספר עצמה פנימית לפרטים
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל