x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
התחדשות
התחדשות

1. התחדשות

לפעמים אנו יכולים להרגיש ולמצוא את עצמנו, עיפים, נטולי כוחות, ללא כח להתמודד יותר עם מאורעות החיים, הכל נראה כה שגרתי, חסום מכל צד ואין אנו מוצאים קרן אור או סימן, שיתנו לנו טיפת חיות. ...... קרא עוד

קטגוריות: התחדשות
התחדשות

2. התחדשות

כיצד אנו חיים את חיינו, האם אנו מסתכלים רק על עצמנו בלי לחשוב על איש מלבדנו? אנחנו חופשיים לעשות כן, נשמות רבות עשות כן ותוהות מדוע הן אינן מאושרות ומרוצות.   סוד השמחה והאושר הו...... קרא עוד

קטגוריות: התחדשות
התחדשות

3. התחדשות

כשהרצונות והכיסופים שלנו הם בלא גבול להשם יתברך, רק אז נוכל למשוך על עצמינו את האור האלוקי שיאיר בנפשנו פנימה. עלינו לחפש את התשובה עד שנמצא אותם, בנחישות בעקביות בסבלנות ובהתמדה והעיקר ש...... קרא עוד

קטגוריות: התחדשות
התחדשות

4. התחדשות

בתחילת התשובה שם האדם את חטאו נוכח פניו, מתחרט עליו ומצטער. נפשו מטפסת ועולה עד שהוא משתחרר מעבדות החטאים ומרגיש בקרבו את החירות הקדושה. הוא הולך ומתרפא וזהרי אור של החסד עליון ממלאים את ...... קרא עוד

קטגוריות: התחדשות
התחדשות

5. התחדשות

שלהבת אש הקודש של אהבת השם, בוערת היא תמיד בתוך הנשמה, מחממת היא את הרוח, מאירה את החיים, ועינוגיה אין להם סוף, אין מידה המתארת את נועמם ומתיקותם. מה אכזרי הוא האדם על עצמו, כשהוא משתקע ב...... קרא עוד

קטגוריות: התחדשות
התחדשות

6. התחדשות

כשהאדם קרוב ברוחו ורעיונותיו אל התורה ואל השם יתברך, מאירות עליו הארות עליונות ומידותיו וכל תכונותיו מתרוממות ומתעלות, מתמלאות זיו של חיים עליונים, שמחה אושר פנימי ורגשי קרבת אלוקים המפעמ...... קרא עוד

קטגוריות: התחדשות
התחדשות

7. התחדשות

התשובה קדמה לעולם ולפיכך היא יסוד העולם. מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה ובטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח וחייו הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. החוש המוסרי הטבוע באדם דורש את הצדק והטוב, את ה...... קרא עוד

קטגוריות: התחדשות

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל