x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   1. התחדשות
לפעמים אנו יכולים להרגיש ולמצוא את עצמנו, עיפים, נטולי כוחות, ללא כח להתמודד יותר עם מאורעות החיים, הכל נראה כה שגרתי, חסום מכל צד ואין אנו מוצאים קרן אור או סימן, שיתנו לנו טיפת חיות.
 
זהו בדיוק הזמן שעלינו להתחדש, להתחיל התחלה חדשה, להאמין שאחרי כל ירידה ואחרי כל שממון, תבוא גם עלייה, זו היא הדרך, זה הוא נתיב החיים שאנו צריכים לעבור.
 
העיקר הוא שלא נתייאש, נמשיך קדימה, נתמיד ונחזיק ברצון ובכיסופים, להאמין שדוקא עכשיו השם יתברך איתנו יותר, מחכה לנו, מאזין לתפילתנו, מבקש כל רצון טוב שלנו, ובודאי רוצה יותר מאיתנו, לעזור לנו ולהוציא אותנו לדרך חדשה.
 
המפתח הגדול ביותר להגיע להרגשת הלב, הוא ההתבוננות.
עלינו להתבונן בכל עת בנפלאות הבורא והבריאה, להתבונן בדברים הטובים הסובבים אותנו, לראות את כל החסד האין סופי המקיף אותנו.
 
כאשר נתמיד בעבודה זאת של התבוננות, הרי שליבנו יתמלא באהבה ובשמחה אין סופית. רוב בני העולם חיים את חייהם בטרדות ובמרוץ, ולא רק אילו הרחוקים מתורה ומצוות אלה אפילו אלה הנמצאים במחוזות הקדושה, רודפים אחרי הספקים ותוצאות.
 
כדי שהאדם יוכל להרגיש ולחוות את אור החיים, הוא צריך ליישב את דעתו, כדברי רבי נחמן, לעצור, לחשוב, להתבונן, להפנים את הדברים וללמוד מהם, רק כך יוכל לחוות ולגעת באור החיים ולמצוא את האור הגנוז בליבו.


 מתוך הספר בדרך חדשה לפרטים 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל