x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
כח האמונה
כח האמונה

חלק א - צדיק באמונתו יחיה

 עיקר התכלית של כל הבריאה כולה, בכלל ובפרט, ועיקר עבודת האדם בזה העולם וכלל כל התורה והמצוות, הוא לזכות לאמונה, כמו שנאמר: "בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה". אפילו ...... קרא עוד

קטגוריות: כח האמונה
כח האמונה

חלק ב - היפלא מהשם דבר

בספר בראשית, פרשת וירא, מסופר על אברהם ושרה אשתו, שהיו כבר בגיל מופלג ולא זכו עדיין לבן ואז מגיעים אליהם שלושת האנשים, שהם למעשה מלאכים. אברהם מקבל אותם בהכנסת אורחים, ואז הם מבטיחים לו ש...... קרא עוד

קטגוריות: כח האמונה
כח האמונה

חלק ג - מדרגות האמונה

ראשית, עלינו לדעת, שהאמונה עוסקת בשלושה חלקים עיקריים, שהם שונים זה מזה, קשורים זה בזה ובסופו של דבר אחד הם, ואלו הם – האמונה בהשם, אמונת חכמים, ואמונה בעצמי.   התחלנו לדבר...... קרא עוד

קטגוריות: כח האמונה

0544-525396 | 03-9091753

אתר החדש


תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל