x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק א - צדיק באמונתו יחיה
 עיקר התכלית של כל הבריאה כולה, בכלל ובפרט, ועיקר עבודת האדם בזה העולם וכלל כל התורה והמצוות, הוא לזכות לאמונה, כמו שנאמר: "בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה". אפילו הצדיק, שכל כולו מלא בהשגות ומראות אלוקות, כל חיותו וקיומו, נובע ומושפע מהכח, שהוא למעלה מן הכל והוא – כח האמונה!
 
ועיקר התכלית הוא להמשיך ולגלות את האמונה הקדושה- "למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים אין עוד". לידע ולהודיע ולהיוודע, שהוא האל, הוא היוצר, הוא הבורא הכל יש מאין מוחלט, שזה בחינת- "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ".
 
ועל-כן ברא הבורא יתברך את הבריאה כולה בהסתר כה גדול, כדי לאפשר לאדם להשיג ולהכיר אותו בכח האמונה. כי שכל האדם מוגבל והוא בעצמו יצירה ובריאה של השם יתברך ועל כן אי אפשר להשיג שום השגה אמיתית בו יתברך, שהוא אין סוף, בשכל מוגבל, רק כל מה שניתן לנו רשות להשיג, הוא בכח האמונה, שהוא כח בלתי מוגבל.
 
האמונה היא כח מקיף לאדם ונמצאת מעל השכל, היא מקור השפע והחיות של כל המידות שבאדם, היא אשר מוליכה אותו בדרך חייו ומקנה לו את הכחות ואת הסיוע אל הדברים אליהם הוא שואף. האדם עולה ומתעלה במדרגות האמונה, מנהל את חייו על פי אמונתו ומחובר ודבוק אל הדברים, שבהם הוא מאמין.
 
לפעמים האדם יכול לפעול ולנהל חיים שלמים ואין הוא מודע לעובדה, שהכח העיקרי המניע אותו, הוא כח האמונה. כאשר האדם מאמין בדבר מסוים או בדרך מסוימת ומשוכנע שזה העניין טוב בשבילו, הרי הוא מכוון את כל רצונו שאיפותיו ומרצו אחר הדבר או העניין שהוא מאמין בו.
 
נמצא שהאמונה נמצאת אפילו מעל הרצון וכל שכן מעל כח הדמיון, מכיוון שהאדם רוצה, שואף ומדמיין דברים, שהוא מאמין בהם, שיביאו אותו אל הטוב המיוחל, שכל אחד רוצה בו.
 
ישנו אדם, שמאמין שהכסף הוא המקור לכל הדברים הטובים שבעולם, איתו הוא יכול לקנות כל מה שהוא חפץ, הוא יכול להשיג כבוד כח וכו', ועל כן הוא משקיע את כל חיותו, מרצו ותקוותו בממון.
 
אדם אחר יכול להאמין, שהאושר המיוחל וההנאה הנצחית יגיעו לו דרך האישה או דרך הקידום בעבודה או דרך כל דבר אחר, ושם הוא משקיע את מרצו ושאיפותיו. ישנם גם כאלה שמשקיעים את כל כח אמונתם בעצמם, אמנם אמונה זאת היא חשובה מאוד, כי רוב אלו שהצליחו בעולם הם אלו שהאמינו בעצמם ובצדקת דרכם, אך עניין זה גם מסוכן ביותר, כי ע"י אמונה מופרזת בעצמו, בלי חיבור לבורא יתברך, האדם יכול להיות בעל גאווה ולהגיע לדרכים אסורות ומטעות, מכיוון שאין הוא מאמין לאף אחד, אפילו לא לצדיקים ולבורא יתברך.
 
נמצא שכח האמונה הוא כח, הנמצא בכל אדם והוא נטוע בו מעצם בריאתו, ובמיוחד בעם היהודי, שכל תפקידו להנחיל את האמונה הקדושה לכל עמי הארץ, אך ביד האדם ניתנת הבחירה לאן הוא רוצה לנווט כח זה ובמה להשקיע אותו.
 
ועיקר האמונה הקדושה, אשר נטועה בכל יהודי, ונמסרה לנו בהר סיני וע"י אבותינו הקדושים וצדיקי הדורות, היא האמונה בבורא יתברך הקדמון והנצחי, שהוא אלוקי עולם ואין עוד מלבדו ו"מלוא כל הארץ כבודו" והוא אשר מסובב את הגלגלים ומחיה את כל העולמות ואת כל הבריות בכח, שאין לו קץ ותכלית, וברא את הכל בחכמה נפלאה ואין סופית.
 
ובו אנו צריכים להאמין, כמו ששמענו בהר סיני בעשרת הדברות מפי השם יתברך בעצמו- "אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני", שכל הבריאה כולה, עם כל מה שיש בה, נבראה לתכלית אחת- לבדוק ולנסות את האדם במה הוא מאמין. על כן גם ניתנה לנו יכולת הבחירה החופשית, שלא ניתנה לשום ברייה בעולם, כדי שיוכל האדם לבחור את הדרך אשר ילך בה ולהאמין במה שהוא רוצה להאמין, ועל כן גם ברא השם יתברך כוחות כה רבים בעולם, שמסתירים לכאורה את מציאותו, ונותנים לאדם את האשליה, שאותם צריך לעבוד ואיתם ניתן להגיע להכל.
 
בדורות שקדמו היו אלה פסלים ועבודה זרה, שהבורא יתברך נתן להם את הכח להגשים את משאלות האדם, ובדורנו זה אנו רואים את כח הממון ושכל האדם, שרוב העולם רודפים אחריהם, סומכים ונשענים עליהם ומזניחים את כח האמונה הפשוטה והתמימה.
 
על כן, כדי שיוכל האדם להצליח בחיים, להתחבר אל מקור הכח האמיתי ולהגשים את ייעודו ותכליתו, עליו להתחבר בכח האמונה אל המציאות האמיתית והרוחנית הנסתרת מאחורי מסך העולם, ולהתחבר אל הבורא יתברך. רק כך יוכל לעבור את כל תלאות העולם ולעלות במדרגות העולות בית אל- לשלמות הפנימית ולקרבת אלוקים.
 
בבואנו להתמקד ולעבוד על כח האמונה, עלינו להבין תחילה, שהאמונה היא כח בלתי מוגבל. אצל הבורא יתברך אין כזה דבר בלתי אפשרי, ביכולתו לעשות הכל, ואין לנו שום השגה בו בעצמותו, ועל כן אנו צריכים לצאת ממגבלות השכל וההגיון שהורגלנו בהם, ולצאת אל עבר מרחבי האמונה האין-סופיים, שמהם נשאב את הכח ואת החיות לדרכנו בחיים.
 
אנו נלמד בהמשך כיצד לפתח את כח האמונה הנמצא בנו, כיצד לעלות במדרגות האמונה, וכיצד להצליח ולצלוח בשלום את מהמורות החיים ולהתמקד באמונה האמיתית, אשר תוליך אותנו בדרך האמת והחיים.
 
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל