x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
    חלק ג - מדרגות האמונה
ראשית, עלינו לדעת, שהאמונה עוסקת בשלושה חלקים עיקריים, שהם שונים זה מזה, קשורים זה בזה ובסופו של דבר אחד הם, ואלו הם – האמונה בהשם, אמונת חכמים, ואמונה בעצמי.
 
התחלנו לדבר בשני הפרקים הקודמים על האמונה הכללית והיסודית, שהיא האמונה בבורא יתברך. בפרק זה נעסוק בדרכים ובעבודה שעלינו ללמוד ולבצע כדי להתקדם, לפעול ולהשיג את זאת האמונה.
 
הכלל שעלינו להבין הוא, שהאמונה היא בדבר שאין אנו משיגים בשכל, כי אם אני יודע את אותו הדבר, מה שייך להאמין בו. כלומר האמונה היא בדבר שאין אנו יודעים אותו בביטחון מלא, רק מתנוצץ בלבנו אור האמת של אותו הדבר.               
 
רבי נחמן מברסלב מגלה לנו סוד ויסוד נפלא וכך הוא אומר: שבתחילה צריך האדם להאמין בדבר מסוים, וכאשר יזכה להיות חזק באמונתו באותו הנושא, יזכה להבין אותו גם בשכל. כלומר שעל-ידי התמקדות בכח האמונה, שהוא כח המקיף לאדם, יוכל להכניס כח זה אל השכל ולהבין אותו בחכמה, בינה ודעת.
 
ועל-כן אומר רבי נחמן: ש"עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות וחכמות אין צריכין כלל". כאשר האדם מתחיל לפעול בכח האמונה ומקיים הכל בתמימות והולך בדרך הישר בפשיטות, הרי שממילא יזכה גם לשכל ולחכמה אמיתית. לא כן האדם ההולך אחר שכלו ונשען רק עליו- הרי אדם זה יכול לטעות, ליפול ולהגיע לדרכים נבוכות.
 
לאמונה יש מדרגות עד-אין סוף וכמו שאמרנו, היא מקיפה לאדם. כדי שנוכל  לקנות ולעלות במדרגות האמונה, עלינו להוכיח ולהתנסות במעשים בפועל ולחיות את האמונה. אדם יכול להגיד שהוא מאמין, ללמוד על אמונה ואפילו להיות בטוח באמונתו, אך למעשה הכל יכול להישאר חיצוני, את האמונה צריך לרכוש ולהוכיח במעשים בניסיונות, במעברי החיים ובהתנהגות האדם, האמונה נרכשת אט אט וכל קניין שזכינו להשיג מהאמונה הקדושה, זה נשאר שלנו לנצח.
 
הדרך הראשונה להשיג ולרכוש את האמונה, היא כמובן ע"י הדעת והלימוד, על האדם להכין כלים נכונים בחכמה, בבינה ובדעת, כדי שאיתם יוכל להשיג את האמונה. לימוד ספרי אמונה, מוסר, סיפורי צדיקים ולימוד התורה הקדושה, יחזקו באדם את יסודות האמונה ויתנו לו דעת והשקפה נכונה. אך תמיד יש לזכור, שהאמונה עצמה נרכשת רק ע"י מעשים וקיום הלימוד בחיים עצמם.
 
הדרך השנייה להשגת אמונה היא דרך ההתבוננות- שיתבונן האדם בעיני שכלו על פלאי הבריאה ועל החכמה והכח האין-סופיים הנסוכים בה, יתבונן על האדם עצמו, על כל המערכת הפנימית המחייה אותו והמערכת החיצונית המקיפה ומשלימה אותו, כאשר ירבה לעסוק בזה בודאי יבין ויאמין שיש כח אין-סופי גדול ומופלא שמקיים ומחייה את הכל.
 
הדרך השלישית, שבה האדם קונה ומשיג את האמונה, היא דרך החיים עצמם, המעברים שהוא עובר, הניסיונות, התקלות בהשגחה פרטית, ניסים, העליות והירידות. אם ישים האדם דברים אלו על ליבו היטב, יתבונן בהם ולא יחלוף מעליהם, יראה יד מכוונת בכל שדרות חייו.
 
כאשר עולה האדם במדרגות האמונה ומשקיע בה את כל חיותו ומרצו, הרי כתוצאה מכך מתחזקת אצלו מידת הבטחון בהשם יתברך, וממידת הבטחון מגיעות כל אותן השפעות טובות, שאליהן אנו שואפים- אני יכול להיות רגוע יותר, פחות לחוץ, מכיוון שאני מאמין ויודע שהשם יתברך מנהל ומנווט את חיי, אני יכול להיות פחות מפוחד, כי אני מושגח ע"י אבי שבשמיים, גם השמחה היא תולדה של האמונה והביטחון, כי אני מאמין שהכל לטובה והכל נועד להביא אותי אל התיקון ואל התכלית הנצחית, גם הפרנסה היא מידו יתברך ועל כן אין אני מודאג ומבוהל אחר הממון. ועל זה אמר דוד המלך: "אם תחנה עלי מחנה, אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח", שכל בטחונו ותקוותו היה באמונה הקדושה, כי בודאי יוכל לעבור על הכל, מאחר שהוא חזק באמונה בהשם יתברך.
       
כך גם בכל אחד ואחד, אם הוא חזק באמונה בהשם יתברך, בודאי יוכל לעבור ולנצח את כל מהמורות החיים ולהגיע לשקט פנימי, לשלום ולשמחה. כי גם אם יעבור האדם את כל הקורסים למודעות עצמית ויקרא את כל הספרים המבטיחים לו אושר ושלמות, כל עוד לא יהיה מחובר לאמונה האמיתית, כל עוד לא ילמד על בשרו, שהכל נכון וברור ושריר וקיים והמציאות האמיתית שמנהלת ומהווה את חיינו היא המציאות הרוחנית, שהוא הבורא יתברך, לעולם לא יוכל להגיע אל היעד ואל התיקון הפנימי.
 
וזה עיקר האמונה, כותב רבי נתן מברסלב: "לדעת ולהאמין כי מלכותו בכל משלה, שהוא יתברך מושל ומולך בכל, מרום כל דרגין עד סוף כל דרגין, עד הדיוטא התחתונה, ועל כן אומרים בכל הברכות בראש השנה "מלוך על כל העולם כולו" כי זה עיקר עבודת האדם, לגלות מלכותו אשר מולכת בכל, שהן הן גבורותיו ונוראותיו, שברא יש מאין מוחלט והכל בשביל לגלות מלכותו, ע"י שהאדם יאמין באמת ויבטל עצמו עם כל העולם התלוי בו, ויקשר תמיד אלוקותו במחשבתו, שזה עיקר השלמות והמילוי וקיום העולם, בחינת "להשם הארץ ומלואה". וכמו שצריכים להאמין במציאותו יתברך כן צריכים להאמין שהוא הבורא, הוא היוצר, הוא המנהיג, מלך, שליט ומושל ומשגיח על כל דבר מראש ועד סוף, כמו שנאמר "וידעת היום והשבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד"- ישתבח שמו לעד.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל