x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק ד - ברומו של עולם
 
נמצאנו למדים שלמילים יש כוח רב והשפעה ישירה גם על הפנימיות שלנו וגם על העולם החיצוני. כאשר האדם מוציא מפיו תמיד דיבורים של שמחה, של אמונה, של התחזקות, של אופטימיות, הרי הוא נהפך בעצמו לאדם כזה, המילים משפיעות את פעולתן, כמו מים הנוטפים על האבן בצורה מתמדת ובסופו של דבר יוצרות בו נקב, כך המילים נוקבות בסופו של דבר על ליבנו שהוא לב אבן ומחדירות בו רגשות- לטוב או לרע.
 
על כן שמו דגש חכמינו ז"ל, ללמוד תורה ולהתפלל בפה מלא, כדי שהמילים, שאנו מוציאים מפינו, יפעלו את פעולתן, ישפיעו עלינו ויהפכו אותנו לבני אדם העולים ומתעלים.
 
עלינו לדעת, שכמו שהמילים פועלות על פנימיותו של האדם, כך הן פועלות את פעולתן על המציאות שמחוצה לו. זה כבר לא סוד, בעידן הפלאפונים, שאנו יודעים ורואים שהמילים מטיילות באוויר העולם בשלמותן, ללא מחסום של מקום או מרחק, הן בוקעות קירות וחוצות מדינות.
 
אומר רבי נחמן, שהמילים הן דברים נצחיים, הן אינן הולכות לאיבוד לעולם. על כן אחד הדברים העומדים ברומו של עולם- זוהי התפילה.
 
התפילה, שהאדם משיח בינו לבין קונו, בוקעת את כל הרקיעים ועולה עד לגבהי מרומים, עד שהמלאכים העליונים קושרים ממילות התפילה כתר ומעלים אותו לפני בורא עולם, השם יתברך אוצר כל מילה ומילה ושומרה בבית גנזיו יתברך.
 
דיבורי התפילה הם גם כלים לקבלת השפע. לפעמים אנו רואים  אדם, שמתפלל ומתפלל ועדיין לא קיבל את ישועתו או את הדבר אותו הוא צריך. אין זאת אלא שעדיין לא נבנה הכלי המתאים או שלא הגיע זמנו, אך אם יתמיד בתפילתו, בודאי יושלם הכלי ויראה את השפע במקום ובזמן המתאים.
 
לסיכום הדברים, כשאדם משיח בינו לבין קונו או בלימוד התורה והתפילה, נעשה מהם דברים נצחיים ממש וכלים נפלאים לקבל בהם את האור ואת השפע, הדיבורים הטובים והתפילה משפיעים על כל מציאותו הגשמית והרוחנית של האדם, בהווה, בעתיד- ולנצח נצחים.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל