x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
כח מילה
כח המילה

חלק א - בעשרה מאמרות

הכל נברא ע"י האין-סוף ברוך הוא, ע"י כ"ב אותיות התורה - "בעשרה מאמרות נברא העולם". כל הבריאה האדירה והנפלאה בכוח הדיבור - "הוא אמר ויהי".   מכאן...... קרא עוד

קטגוריות: כח מילה
כח המילה

חלק ב - אנרגיה חיובית

בפרק הקודם למדנו על עוצמת המחשבה ועל מורכבותו הפנימית והרוחנית של האדם, הבנוי מעשר ספירות, כמו שלמדנו, הספירות המזוהות עם ראש האדם הם – חכמה, בינה ודעת. הדעת מחולקת- לחסדים וגבורות....... קרא עוד

קטגוריות: כח מילה
כח המילה

חלק ג - דברי חכמים בנחת נשמעים

חשיבות גדולה ישנה לא רק למילים שאנו מוציאים מפינו, אלא גם לאופן בו הן יוצאות, לאדם השומע אותן ולעיתוי בו הדברים נאמרים. כאשר אנו מדברים עם אדם, עלינו להבחין תחילה באיזה מצב הוא נמצא באותה הע...... קרא עוד

קטגוריות: כח מילה
כח המילה

חלק ד - ברומו של עולם

  נמצאנו למדים שלמילים יש כוח רב והשפעה ישירה גם על הפנימיות שלנו וגם על העולם החיצוני. כאשר האדם מוציא מפיו תמיד דיבורים של שמחה, של אמונה, של התחזקות, של אופטימיות, הרי הוא נהפך בעצמ...... קרא עוד

קטגוריות: כח מילה
כח המילה

חלק ה - מעלה עליונה מן הכל

אמר רבי נחמן מברסלב: "התבודדות היא מעלה עליונה מן הכל וכל גדולי הצדיקים לא הגיעו למדרגתם, כי אם ע"י שהתמידו בהנהגה זאת".   ההתבודדות היא זמן, שבו האדם מתנתק לזמן מסוים ...... קרא עוד

קטגוריות: כח מילה
כח המילה

חלק ו - ברית כרותה לשפתיים

  אומרים חכמינו ז"ל: "ברית כרותה לשפתיים". כלומר שיש ברית וקשר ישיר בין המילים היוצאות מפינו, לבין מערכות הבקרה השמימיות המייצרות את המציאות. ועוד הוסיפו רבותינו הקדושים...... קרא עוד

קטגוריות: כח מילה
כח המילה

חלק ז - תולעת יעקב

  כאשר האדם ממלא פיו בדיבורי קדושה, אין למעלה מזה, עד שאמרו רבותינו: "כל חפציך לא ישוו בה". כל חפצי העולם לא משתווים למילה אחת של התורה הקדושה. פירוש הדבר, שגם אם נקבל את כל ...... קרא עוד

קטגוריות: כח מילה

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל