x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   כיסופים - חלק א
"עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה"
פרק ו - כיסופין
לאחר שהתוודענו לארמון המואר השוכן בתוך ליבו ומוחו של כל אחד מאיתנו, ולמדנו על כל אותם השומרים הסובבים את הארמון, שהם כל אותם מניעות וקשיים שיש לכל אחד ההולך בדרך החיפוש, המובילה אל הנקודה הפנימית השייכת לו, שהיא למעשה הנקודה האלוקית- 'חלק אלוק ממעל ממש'.
כעת נלמד מהם אותם כלים שאיתם נצטרך להתגבר ולהצליח בדרך המובילה בית אל, ובעזרת השם גם נכיר ונלמד על עוצם חשיבותם של אותם כלים וכיצד יש להשתמש בהם במידה הראויה, בזמן ובמקום המתאימים.
ראשית עלינו להבהיר דבר חשוב שיסייע לנו רבות במהלך החיים. כדי שהאדם יוכל להצליח בחייו ולהשתמש בכלים שניתנו לו בספר זה בהצלחה, עליו להיות קודם כל בעל מודעות עצמית. על כל אחד מאיתנו עוברים הרבה תהפוכות הנפש עד אין מספר, פעמים אנו בעליה ופעמים בירידה, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, יש עיתים בהם אנו מרגישים חזקים ואופטימיים וישנם זמנים שבדיוק ההפך, אנו מרגישים חסרי אונים וחסרי תקווה.
כדי שנוכל לתפקד נכון ולהשתמש בכלים שיש בנו בצורה יעילה, עלינו להיות מודעים תחילה למצבי הנפש והרוח בהם אנו נתונים בכל זמן נתון. יתכן שאפילו בשעה אחת נוכל לחוות כמה תהפוכות ומצבים שונים בנפש, אנו צריכים להיות רגישים לעצמנו ולהיות מוכנים לדעת לקבל בהבנה ובאהבה את כל מה שעובר עלינו ולהשתמש בשיטות שאותם נלמד בספר זה, בהתאם לזמן למקום ולמצב שבו אנו נתונים.
עלינו לזכור כלל חשוב, מה שאנו מרגישים, אינו בהכרח המצב או המדרגה האמיתית שלנו, ברוב המקרים אף להיפך מכך. לדוגמא, פעמים אנו חשבים ומרגישים שאנו נמצאים בירידה או בחוסר כוח, אך מאידך הרגשה זאת גורמת לנו להיות בשפלות ובענווה ואם כך אנו נמצאים קרובים יותר להשם יתברך ויכולים להיות במדרגה רוחנית גבוהה. לעומת זאת אנו יכולים להרגיש חזקים ומלאי מרץ אך גם מלאי גאווה עצמית.
כמו כן יכול להיות שהאדם במהלך עבודתו הרוחנית ירצה להשתפר ולהתעלות, ישפר מידותיו ויתגבר על תאוותיו, אך פתאום הוא ימצא את עצמו במקום שהיה בו לפני שנים, עם כל אותם תאוות ודמיונות וקשיים ואף גרוע מכך ואז הוא יכול להתייאש וליפול בדעתו מכיוון שיכול הוא לחשוב שכל עבודתו היתה לריק והנה הוא נשאר גרוע יותר מבתחילה.
אך למעשה דבר זה אינו נכון בהכרח, כמו שאומר רבי נחמן, שלפני כל מדרגה חדשה שהאדם עולה בה, יש את הקליפה הסובבת את הפרי, הקליפה, היא כל אותם דמיונות תאוות ומידות רעות שהאדם פוגש בהם לפני עלייה למדרגה רוחנית גבוהה יותר ועל כן למעשה הוא נמצא בעלייה ולא בירידה כפי שמורגש אצלו.
בכל מצב בכל מדרגה ובכל הרגשה, האדם צריך לזכור כלל חשוב ולדבוק בו תמיד "השם איתך עמך ואצלך תמיד". הקב"ה נמצא עם האדם בכל המצבים שהוא עובר בחיים, בין בעלייה בין בירידה, גם בהצלחה וגם בכישלון, גם כשהכל נראה חשוך ומסוגר וגם כשהכל מואר, הקב"ה נמצא עם האדם בכל מצב תמיד, בבחינת "אם אסק שמים שם אתה ואציע שאול הינך". הקב"ה מחייה ומלווה את האדם בכל מהמורות חייו, מחייה  אותו, מסייע לו ומוביל אותו אל התיקון האמיתי והנצחי, אם יזכור זאת האדם תמיד, הרי שיקל ויוריד מעצמו משא גדול שאותו הוא צריך לשאת בדרך חייו.
כעת אנו יכולים לגשת וללמוד על הכלים שיסיעו לנו בדרך החיים. שני הכלים הראשונים שהאדם חייב אותם כדי להתגבר על המניעות ולהצליח בחיים ובדרך החיפוש, הם- 'עזות וענווה'.
וכך כותב רבי נתן בספרו ליקוטי הלכות על שני עניינים אלו: "כל אדם הרוצה להיכנס בעבודת השם יתברך, צריך להיות זהיר מאוד מאוד בעניין זה של עזות וענווה, כי יש עזות שהיא מצד הס"א ויש מצד הקדושה, וכן יש ענווה שהיא ענווה פסולה ויש ענווה בקדושה. וצריך האדם להיות זהיר מאוד ולנהוג במידה הנכונה תמיד כפי הזמן וכפי המקום והמצב בו בוא נמצא. כי באמת כנגד כל אלו הרוצים לרחקו מהשם יתברך, ידע ויאמין בכוחו, שיש לו כח להתגבר על כל המניעות, שזה עזות דקדושה. ואילו כנגדו יתברך וכנגד כל אדם, יתנהג בענווה ובבושה גדולה ולא יתגאה בליבו ח"ו, רק תמיד יזכור גודל פחיתותו ומעשיו הרעים, אך אף על פי כן לא יפול מזה כלל, רק ישלב את שני המידות באופן הנכון, דהיינו שאפילו אם נפל כמו שנפל ויודע עוצם גריעותו ופחיתותו, אף על פי כן יעיז פניו כנגדו יתברך בתפילה ובתחינה שיקרבהו אליו ברחמים.
כי עיקר החיים האמתיים הוא ענווה בשלמות, שיהיה איין ממש ואף על פי כן יהיה חזק ואמיץ וגיבור חיל מאוד לעמוד כנגד כל המונעים מעבודת השם, בבחינת "ויגבה ליבו בדרכי השם" כי באמת בשורש הכל אחד, כי גאות בקדושה באמת הוא ענווה אמיתית, כמו שנאמר "במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו".
מדברי רבי נתן אנו יכולים ללמוד שישנם שני סוגים של עזות שהם- עזות דקדושה ועזות דס"א. ושני סוגים של ענווה- ענווה דקדושה וענווה פסולה.
עזות מצד הקדושה היא יקרה וחשובה ביותר לכל אשר חפץ בחיים אמתיים, שיוכל להתגבר על כל המניעות והקשיים העומדים כנגדו, כמו שכתוב "הוי עז כנמר" ובלעדיה כמעט אי אפשר לצעוד צעד אחד בכיוון הנכון. האדם צריך להיות עקשן וחזק כנגד כל העומד בדרכו בחיפוש האמת והתכלית, אך אף על פי כן להיות זהיר מאוד בעזות זאת, שלא יפגע בבני אדם, שלא יתגאה בליבו, וכן שלא ידחק את השעה ויבקש להשיג הכל במהירות כאן ועכשיו.
מאידך גיסא הוא צריך לשמור תמיד גם על ענווה, להיות עניו ולזכור תמיד שכל ההצלחות וכל ההישגים שהגיע אליהם, הכל הוא רק בעזרתו יתברך, כי בלעדיו יתברך לא יוכל האדם לנקוף אפילו את אצבעו.
אך צריך להיזהר גם מענווה פסולה, שיאמר לעצמו: מי אני ומה חיי שאצליח בדרך, או שאיני ראוי לכל אותם מעלות ולכל אותם מדרגות עקב מעשי הרעים וקטנותי. זו היא ענווה פסולה והיא מצד הס"א, שבה משתמש היצר הרע כדי למנוע מהאדם להתקדם ולהצליח הצלחה אמיתית ורוחנית.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל