x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   כיסופים - חלק ב
אך צריך להיזהר גם מענווה פסולה, שיאמר לעצמו: מי אני ומה חיי שאצליח בדרך, או שאיני ראוי לכל אותם מעלות ולכל אותם מדרגות עקב מעשי הרעים וקטנותי. זו היא ענווה פסולה והיא מצד הס"א, שבה משתמש היצר הרע כדי למנוע מהאדם להתקדם ולהצליח הצלחה אמיתית ורוחנית.
כדי שנוכל להתגבר על כל הקשיים והמניעות ונוכל להחזיק עצמנו תמיד בנקודה השייכת לנו באותה העת, כדי שנצליח לדבוק ביעדים שהצבנו לעצמנו, אנו צריכים תמיד לשלב בין שני הכלים הללו של עזות וענווה ולהשתמש בהם נכון בכל מקום, בכל זמן ובכל מצב שבו אנו נמצאים. דבר ראשון להיות תמיד בענווה אמיתית ולזכור שאנו קרוצי חומר ברייה שפלה בעולם כה גדול, ולעומת זאת מצד הנשמה שבתוכנו והחיבור לבורא יתברך, שאין סוף לכחו וגדולתו, אין דבר יקר וחשוב ממני בכל הבריאה ואין דבר שאיני יכול להגיע אליו בעזרתו יתברך.
על כן כל זמן שאנו מחוברים אל התכלית הזאת ואל השם יתברך, הרי שבודאי שלא יהיה שום מונע ומעכב שיוכל למנוע אותנו מלהתקרב אליו יתברך, רק צריכים אנו לזכור תמיד לא ליפול לגאווה ש"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", כי הכל הוא מעצם החיבור שלנו אליו יתברך.
גם כאשר אין אנו מצליחים ואפילו פוגמים נגדו יתברך ועוברים על רצונו, אל לנו ליפול בדעתנו מכך, אלא כאן אנו צריכים להשתמש בעזות דקדושה, לקום, להתחיל מחדש ולהעז פנים כנגדו יתברך בתפילה ובתחנונים, אף על פי שכביכול אין אנו ראויים לכך.
אנו יכולים לראות זאת בצורה יפה בציווי נתן השם יתברך  למשה רבינו לצורך לאסוף "מחצית השקל תרומה להשם" לצורך המשכן. אומר רבי נתן: "כי היה קשה למשה מאוד איך יכולים לזכות את כל ישראל לבא לזה, דהינו שמצד אחד יהיו ענווים באמת בתכלית ואף על פי כן יהיה כל אחד חזק ואמיץ מאוד בעזות דקדושה כראוי.
ועל זה ציוהו השם "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" ובכך רמז לו הבחינה הנ"ל, שיזהר כל אחד שלא יבוא לידי גאות, שהוא ריבוי וגדלות, בחינת "העשיר לא ירבה" וכן להיפך שלא יבוא לידי ענווה פסולה, שהוא בחינת מוחין דקטנות ממש, שזה בחינת "והדל לא ימעיט". כי דרך העשיר להתגאות ואילו דלות ועניות הוא בחינת ענווה, כמו שאמר דוד המלך "כי עני ואביון אנוכי".
אנו יכולים לראות זאת היטב גם בענייני העולם הזה, שישנם כאילו שהתחילו מכלום והצליחו להגיע להישגים מרשימים בחייהם, הכל נובע מכך, שהם לא ויתרו והמשיכו בדרכם למרות כל מה שעבר עליהם בדרך, אך עיקר המבחן שלהם הוא לאחר ההצלחה, האם יצליחו להישאר בענווה ולא להחזיק מעצמם, שרק בזכות כישרונותיהם וכוחם הצליחו, או שיתגאו בליבם ובמעשיהם ויוכלו גם להפסיד את הכל.
הכלי השלישי, שאיתו אנו אמורים לפעול ולהשתמש בו כראוי, הוא העקשנות. גם כאם אנו צריכים לנהוג בזהירות יתרה, כי האדם צריך להיות עקשן גדול בדרך להשגת המטרה, אך אף על פי כן אסור לו לדחוק את השעה או להתעקש שהדברים ילכו דווקא על פי רצונו, הוא צריך לעשות את שלו והשם יתברך יעשה את הטוב בעיניו,
העקשנות היא כלי חשוב מאוד בדרך החיפוש ובכל תחום בחיים, ואין אנו מדברים חלילה על עקשנות שהאדם רוצה שילך הכל כפי רצונו, אלא על עקשנות ודבקות בדרך ובמטרה. כי בודאי על כל אחד ואחד עוברים עליות וירידות ,קשיים ומניעות ובמיוחד על אלו הרוצים לדבוק בתכלית ולמצוא את הבת מלך, שהיא הגילוי של הנשמה האלוקית. על כן רק אם האדם יהיה עקשן גדול, ולא יפסיק ולא יטוש לעולם את הרצון הטוב ואת המטרה, יוכל להגיע אליה, גם אם נפל או נכשל תמיד יקום ויעשה התחלה חדשה כאילו לא התחיל מעולם.
רוב בני האדם נופלים בדעתם כאשר הדברים אינם הולכים להם כפי רצונם, הם שמים את המטרה ואת התוצאה לנגד עיניהם ומודדים את הצלחותיהם והישגיהם על פי הצלחות ועל פי השגת המטרה שהציבו לעצמם. כלל זה הוא נכון בחוקי העולם הזה, אך בבניין הרוחני הדברים אינם פועלים על פי אמות מידה אילו, הבניין האמיתי שהוא הבניין הפנימי, נעשה ע"י העבודה עצמה ולא על פי התוצאה כאן היגיעה והרצון הם העיקר. האדם לא רואה תמיד תוצאות מיידיות ובהרבה מקרים הוא רואה אף תוצאות הפוכות לזה שחתר אליהם, אך עצם זה שהוא מתמיד ויגע בעקשנות ובמסירות בלי לשים ליבו לתוצאות, הרי שעם הזמן יראה ויחוש כבר בעולם הזה שינוי אמיתי ופנימי לטובה וכל שכן בעולם הבא, שיזכה למה שיזכה עין לא ראתה.
עלינו לנקוט כלל חשוב בנושא העקשנות והמטרה, נכון שאנו צריכים לשים תמיד לנגד עינינו את המטרה הגדולה ולשאוף אליה תמיד, אך במהלך הדרך אנו צריכים להציב לנגד עינינו יעדים ומטרות קטנות שאותם אנו צריכים לרכוש ולקנות, כי הבניין הרוחני אינו נבנה בפעם אחת, אלא הוא אוסף של מטרות והישגים קטנים, כל דיבור, כל מעשה, כל מחשבה או תפילה מצטרפים לחשבון גדול שבבוא הזמן מתקבץ הכל ונבנה ממנו בניין נפלא.
" וזה עיקר ההתפארות שהשם יתברך מתפאר מאוד בעזות והעקשנות של איש הישראלי" כותב רבי נתן "שמפילים אותו בכל פעם והוא מתחזק בכל עת והוא עקשן גדול ואינו מניח להפיל עצמו בשום אופן. זה עיקר התפארותו יתברך, בבחינת "תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו". עוז זה בחינת עזות ועקשנות של ישראל, שהם עזים וחזקים בעבודתם, שע"י זה עיקר קבלת התורה, שהיא כלל ההתפארות, כמו שאמרו רז"ל "מפני מה ניתנה תורה לישראל, מפני שהם עזין" כי זה עיקר התפארותו יתברך, כמו שנאמר "כי תפארת עוזמו אתה" כי עיקר ההתפארות הוא העזות והעקשנות".

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל