x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
מאמרים
לגעת באור - פרקי התבוננות והתחדשות לנשמה
התבוננות

התבוננות

עלינו להכיר טובה גדולה ועצומה להשם יתברך, על כל הטובות הגדולות ועל כל הניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עימנו בכל רגע ורגע ובכל יום ויום. להודות לו על כל נשימה ונשימה, על השמש הזורחת, על כל......

 
התחדשות

התחדשות

כשהרצונות והכיסופים שלנו הם בלא גבול להשם יתברך, רק אז נוכל למשוך על עצמינו את האור האלוקי שיאיר בנפשנו פנימה. עלינו לחפש את התשובה עד שנמצא אותם, בנחישות בעקביות בסבלנות ובהתמדה והעיקר ש......

 
משל ונמשל

משל ונמשל

  אדם אחד היה מכניס אורחים נודע לשם ולתהילה. כל אורח מצא בביתו מקום מנוח ושלוש פעמים ביום היו מוגשים אל השולחן ארוחות כיד המלך, מטעמים ממטעמים שונים שבישלה אשתו הצדקנית של בעל הבית, וה...... 

 
המימד הנוסף - מודעות עצמית הדרכה מעשית
מודעות עצמית

מודעות עצמית

  לאחר שלמדנו על עניינו של תת-המודע ועל שני הנתיבים הקיימים לנקותו ולהצמיחו מחדש, אנו צריכים כעת את הכלים ואת ההדרכה כיצד לעשות זאת, אנו צריכים להתחבר כעת אל הנושא העיקרי שבו עוסק ספרנ......

 
כח המילה

כח המילה

  כאשר האדם ממלא פיו בדיבורי קדושה, אין למעלה מזה, עד שאמרו רבותינו: "כל חפציך לא ישוו בה". כל חפצי העולם לא משתווים למילה אחת של התורה הקדושה. פירוש הדבר, שגם אם נקבל את כל ...... 

גילוי הרצון

גילוי הרצון

  עד כאן למדנו על המחשבה ועל הרצון, שהשילוב של שניהם מביא לכוונה. כעת נלמד כיצד להגדיל את הרצון וכיצד להתמקד בכוונה.   ידוע הדבר, שכדי להגדיל את רצוננו בדבר מסוים, עלינו להגדיל ...... 

 
דמיון מודרך

דמיון מודרך

  נשאלת השאלה, אם כך הדבר וכה גדול כוחו של היצר הרע, אשר משתמש ברוב כלי העולם הזה, על שלל הטכנולוגיה, הצבעים והקולות, כדי להשפיע ולשלוט על האדם - "מה יעשה הנער ולא יחטא" ואם ...... 

 
רבי נתן מברסלב – ליקוטים נבחרים
התכלית הנצחית

התכלית הנצחית

איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל, כי באמת השם יתברך מנהיג את עולמו בעצמו בהשגחתו הפרטית בכל עת ואפילו כששולח איזה מלאך לעשות איזה דבר, בכל מקום שהמלאך ...... 

שבירת המניעות

שבירת המניעות

וזה צריך האדם לזכור ולדעת שאף על פי שצריך להתגבר על המניעות בכל מה שיוכל ברצונות וכיסופין אף על פי כן אל לו לדחוק את השעה על שום דבר אלא יבקש בתחנונים אם יתן השם יתברך יתן ואם לא לא וזה א..

 
צדיק האמת

צדיק האמת

כי היושבים על המשפט בבית דין של מעלה הם נשמות הצדיקים האמיתיים "כי המה היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו" כי בהם נתייעץ בבריאת עולמו קודם שהיו בזה העולם, מכל שכן עתה שכבר היו ...... 

דרכי תשובה

דרכי תשובה

 וכל זה מרומז בזוהר הקדוש בעניין תיבת נח כמו שנאמר שם שנח לא ביקש על דורו ואחר שיצא מהתיבה וראה את כל העולם חרב התחיל לבכות עליו והשיבו הקב"ה "רעיה שטייא" עכשיו אתה בו...... 

 
עבודת השם

עבודת השם

נמצא שיש לכל אדם שני בחינות של עבודה, העבודה האחת היא בבחינת "מלא כל הארץ כבודו" שזה בחינת כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שמלובש בהם כבודו יתברך "שזה בחינת כלליות התורה ו......

 
הגן הנעלם - מסע לגילוי פנימי
פרק א - המחשבה

פרק א - המחשבה

המחשבה - חלק ז האדם, באמצעות מעשיו מחשבותיו ורצונותיו, יוכל לתת כח לנשמה השוכנת בו, או מאידך ליצר הרע השוכן בתוכו, וכאשר יתגבר אחד הצדדים הרי שממילא ישפיע ויכבוש את לב ומוח האדם להובי.....

 
פרק ב - המהפך

פרק ב - המהפך

  אדם יכול ללמוד תורה ולשמור על כל מצווה קלה כבחמורה, אך למעשה הוא עושה זאת רק בשביל ענייני העולם הזה, כדי להיקרא רבי או בשביל כבוד, ממון והתנשאות, נמצא שהתכלית אצלו זה הכבוד והממון ול...... 

 
פרק ג - הארה

פרק ג - הארה

  אך בכל מעלה שהאדם מגיע במדרגות החכמה, עליו לדעת שאין הוא יודע עדיין כלום וכאשר הוא מגיע לאיזה עבודה פנימית או קיום מצוות או לימוד מצדיקים קדושים עליו לעשות זאת בתמימות ובפשיטות.......

 
פרק ד - החילוף

פרק ד - החילוף

רוב הטעויות והמבוכות של בני העולם נובעות בעיקר מ'אמונות הכוזביות', שהם למעשה אמונות שאינן קשורות לאמת ואז כאשר האדם מאמין בדברים אילו שאין אמתיים ויום אחד הוא מגלה את המשען שוא שב......

 
רבני ברסלב - אמונה שמחה התחזקות ותקווה
הרב אהרון ישכיל

הרב אהרן ישכיל

מעשה בקיסר אחד, שלא היה לו בנים. גם מלך אחד לא היה לו בנים. ונסע הקיסר על הארץ לשוטט לבקש אולי ימצא איזה עצה ותרופה להוליד בנים. גם המלך נסע כמו כן... ההבדל בין מלך לקיסר הוא: ק...... 

 
ארז משה דורון

הרב ארז משה דורון

כל אדם עובד על פי טבעו, ואם אין לו כח מאזן הוא עלול בקלות להיגרר לקיצוניות. אדם פעלתן, נמרץ ואקטיבי, אם אין מי שיעצור אותו, יכול בקלות "להכנס בקיר" כלומר לעבוד ולעבוד עד כלות כו......

 
הרב שלום ארוש

הרב שלום ארוש

לכאורה אפשר לשאול שאלה, הלא עינינו רואות לא פעם ולא פעמים שסוחר ממולח מצליח לשכנע לקוח תמים לקנות ממנו, אם כן היכן היא ההשגחה הפרטית? או שרואים שפלוני רימה משהוא בסכומי עתק, וברור שהרויח ...... 

 
הצדיק מיבניאל

הצדיק מיבניאל

אומר רבנו ז"ל הנה נודע כי יש שלש קליפות, רוח סערה וענן גדול ואש מתלקחת, וקליפת נוגה היא בין השלוש קליפות ובין הקדושה, ולפעמים נכללת בקדושה ולפעמים נכללת בקליפה, היינו כי יש ארבע עולמ...... 

 
בברסלב בוער אש - שני המאורות הגדולים
רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן מברסלב

הים הולך וגועש. ופתאום, רוח סערה עזה ביותר, עוגני הספינה ניתקים בכח רב מחוף האימים, עליו יושב עם פראי, "שכשבא יהודי לידם, מצוה ראשונה אצלם להקריבו לקרבן" (שבחי הר"ן כ"......

 
רבי נתן מברסלב

רבי נתן מברסלב

באחד ממוצאי השבת, יושב לו מוהרנ''ת בסעודת ''מלווה מלכה'' בין חבורת האברכים ומתוועדים בצוותא בדברי תורה וחסידות, אולם השולחן חסר מעט מיני תרגימא. ובכן, מי יהיה השלי...... 

0544-525396 | 03-9091753

אתר החדש


תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל