x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
צדיק האמת
צדיק האמת

איש מגן

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו הן רפואת נפשו ותיקונו והן חייו הנצחיים של כל בר ישראל החפץ באמת לאמיתה הוא ההתקשרות לצדיק האמת שהוא כל חיותו ותקותו בעולם הזה ובבא. כי צריך האדם לנדד שינה מעיניו...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
צדיק האמת

2. אור מוסיף והולך

וזה בחינת המחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל לגבי הדלקת נרות חנוכה שבית שמאי אומרים פוחת והולך ובית הלל אומרים מוסיף והולך, כי אמרו רז"ל ששמאי היה קפדן וע"י זה היה מרחק הגרים מלהתגי...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
צדיק האמת

3. קירוב רחוקים

והנה עניין זה של בחינת המחלוקת של בית שמאי ובית הלל לגבי קירוב רחוקים זה בחינת כלל המחלוקת שבכל דור על הצדיקים השלמים העוסקים לקרב נפשות הרחוקים להשם יתברך שרבים מאוד קמים עליהם וגם רבים מגד...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
צדיק האמת

4. צאי לך בעקבי הצאן

אומר רבינו ז"ל שצריך לראות ולהשתדל מאוד להתקרב לצדיק אמיתי כדי לזכות לברר המדמה שע"י זה יזכה לאמונה שלימה שזה העיקר. ולכאורה קשה, הלא גם כדי להתקרב לצדיק האמת בעצמו אי אפשר להתקר...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
צדיק האמת

5. חיפוש ובקשה

   כי צריך לחפש ולבקש מאוד את הצדיק באמת שע"י זה עיקר תיקון האדם ועיקר האמונה שהיא יסוד הכל, וכפי מה שפוגמים ח"ו בזה שאין משתדלי לחפש את הצדיק, כמו כן נופלים בגלות ו...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
צדיק האמת

6. צא הלחם בעמלק

אבל זה כנגד זה ברא השם יתברך וכנגד גודל הקדושה של צדיק האמת כך גודל ההסתרה והמניעות להתקרב אליו וזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דור ודור כי עיקר מלחמת עמלק שבכל דור הוא כנגד שם השם שהוא הצדיק ה...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
צדיק האמת

7. המחובר לטהור טהור

כי היושבים על המשפט בבית דין של מעלה הם נשמות הצדיקים האמיתיים "כי המה היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו" כי בהם נתייעץ בבריאת עולמו קודם שהיו בזה העולם, מכל שכן עתה שכבר היו ...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
צדיק האמת

8. בקשתי את שאהבה נפשי

"על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי, בקשתיו ולא מצאתיו" פסוק זה משיר השירים מדבר מהחיפוש של הצדיק האמת כמו שנאמר במדרש על פסוק זה את שאהבה נפשי זה משה, ואז "על משכבי בלילו...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
צדיק האמת

9. קברי צדיקים

1)        וזה מה שהולכים על קברי צדיקים, כי הצדיק כל תשוקתו תמיד לעלות מדרגא לדרגא וזה עבודתו כל ימי חייו, ואפילו כשעולה למקום שעולה אינו מסתפק בזה כלל, רק...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל