x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   מניעות - חלק א
אנו מתחילים ויוצאים לדרך המובילה אל הגן הנעלם, אל הנקודה הפנימית והקדושה, שהיא הנשמה האלוקית, המחוברת אל האין סוף, אל הארמון המואר. צריך להדגיש, שכל אדם באשר הוא ובאיזה מדרגה שהוא נמצא, צריך ויכול להתחיל בכל פעם התחלה חדשה ולצאת מחדש אל דרך החיפוש.
 
בתחילה, כפי שהסברנו בפרקים הקודמים, מאיר על האדם אור השם, הוא מרגיש התעוררות ועזרה משמים, כל זה נועד כדי לסייע לו בתחילת הדרך, כדי להאיר לו את הנתיב והיעד שאליו הוא אמור להגיע. התעוררות זאת הבאה מלמעלה נקראת "התערותא דלעילא", ישנה גם "התערותא דלתתא", שזה נקרא התעוררות שהאדם עושה ויוזם מעצמו, שברוב המקרים התעוררות זאת באה עקב חסרון גדול שהאדם מרגיש בנפשו פנימה או עקב מאורע גדול שחווה.
 
בכל אופן, השם יתברך משפיע על האדם אור גדול בתחילה את הדרך, כדי לסייע לו ולחלצו מהמקום בו הוא נמצא או כדי לרמוז לו ולהדריך אתו בכיוון בו הוא אמור לצעוד ולשאוף אליו. לאחר תקופה מסוימת כאשר כבר נמצא האדם על המסלול והצליח כבר להגיע למדרגות והצלחות בתיקון הנפש ועשיית המצוות, כאשר זכה כבר לטעום מעט מהאור ומהטוב האמיתי, נלקח ממנו זה האור והעזרה השמימית והוא צריך להמשיך כעת בכוחות עצמו.
 
הסיבה שהאור נלקח מן האדם באיזה שהוא שלב, היא כדי שהאדם יוכל לבנות את עצמו בכוחותיו הוא, כדי שהדבר יהיה קניין אמיתי ושלם, וכדי לנסות אותו האם הוא אמיתי ורציני בכוונותיו וממשיך בדרך גם כשקשה לו ואין הוא רואה את האור.
 
אנו יכולים ללמוד זאת מסיפור יציאת מצריים, שהשם יתברך הוציא אותם באותות ובמופתים גדולים והשפיע עליהם אור גדול, אך תיכף לאחר מכן נרדפו ע"י עמלק וכמו כן לאחר מתן תורה בהר סיני שהושפע עליהם אור גדול וזכו לשמוע את דבר השם, תיכף לאחר מכן עשו את העגל ויצאו למדבר, עם כל הקשיים והניסיונות.
 
כך גם התהליך שעובר על כל אדם הרוצה לצאת ממצרים הפרטי שלו, שזה כל עניין המייצרים הנפשיים והחיצוניים שהוא נמצא בהם. הוא צריך שיעבור עליו את כל העניינים שעברו על ישראל במדבר עד שזכו להיכנס לארץ ישראל, שהיא בחינת הנקודה הקדושה שיש בכל יהודי.
 
יציאת מצרים הכללית והפרטית, שייכת כאמור בכל אדם, בכל מדרגה ובכל זמן, בכל פעם צריך האדם לצאת מן המייצרים הסובבים אותו באותה המדרגה בה הוא נמצא, אל מרחבי הרוח שבמדרגה הבאה. בכל תהליך שכזה, צריך האדם להתגבר על מניעות, להתחזק בכיסופין ולשבור חומות כדי להתקדם אל היעד הבא.
 
וזה מה שכותב רבי נחמן, שבכל מדרגה ומדרגה יש את הקליפה הסובבת את הפרי, שהם כל אותם דמיונות ומניעות המונעים את האדם מלעלות אל המדרגה החדשה והגבוהה יותר, ויש כאלו שכאשר הם רואים ופוגשים את כל אותם קשיים ומניעות, הם חוזרים לאחור או שנופלים בדעתם מכיוון שחושבים שנפלו או שטעו בדרך או שמוותרים על המשך ההליכה והחיפוש.
 
אך לא כן הוא, האדם פשוט צריך להתקדם ולעלות למדרגה חדשה, אך מידת הדין מקטרגת עליו, שאין הוא ראוי לכך ועל כן הוא חייב לעבור דרך אותם חומות מניעות וקשיים, שהם למעשה כל אותם מסכים וחומות שנוצרו עקב עוונותיו ואם יצליח להתגבר עליהם הרי שאז יבנו כלים לקבל את האור ואז גם יוכיח שהוא ראוי להתקדם ולעלות אל הארמון המואר.
 
וכך מתאר זאת רבי נחמן מברסלב, בספר 'ליקוטי מוהר"ן', סימן קט'ו: "כי מי שהולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך מתלהב ורוצה לילך בדרכי השם יתברך, אזי מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו לילך בדרכי השם יתברך, ומזמין לו מניעה. והשם יתברך חפץ חסד הוא, ומסתיר את עצמו כביכול בהמניעה הזאת. ומי שהוא בר-דעת, הוא מסתכל בהמניעה ומוצא שם הבורא ברוך הוא ומי שאינו בר-דעת, כשרואה המניעה חוזר תיכף לאחוריו. 
 
וזה בחינת "ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים" משה הוא בחינת הדעת שיש בכל ישראל, והוא ניגש אל הערפל שהוא בחינת המניעה, אשר שם מסתתר האלוקים.
 
כי השם יתברך אוהב משפט וגם אוהב ישראל, אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל, היא גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט, ועל כן כשמידת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב להשם יתברך, לבלי להניחו לכנוס לדרך החיים, להתקרב לצדיק האמת ולדרך האמת. והשם יתברך הוא אוהב משפט, על כן הוא יתברך מוכרח כביכול להסכים להזמין לו מניעות למנעו מדרך החיים, כפי הראוי לו, כפי מעשיו הרעים, על פי הדין והמשפט, כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין, כי הוא יתברך אוהב משפט כנ"ל.
 
אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל, ואותה האהבה של ישראל היא גדולה יותר מהאהבה של המשפט כנ"ל, מה עושה השם יתברך, כי הוא מוכרח כביכול להסכים על המניעות למנעו מן האמת, מחמת הדין והמשפט שעליו. על כן הוא יתברך בעצמו מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות, ומי שהוא בר-דעת, יכול למצוא את השם יתברך בתוך המניעות בעצמן.
 
כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, כי בתוקף המניעות בעצמן נסתר השם יתברך, ועל ידי המניעות בעצמן דוקא יכולים להתקרב להשם יתברך, כי שם נסתר הוא יתברך כנ"ל".  

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל