x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   מניעות - חלק ב
 
וכל זה שייך גם באנשים גדולים במעלה ואפילו בצדיקים, כמו שכותב רבינו, שכל עבודת האדם בזה העולם הוא לעלות בכל פעם מדרגא לדרגא ולהשיג בכל פעם בתורה ועבודת השם מה שהיה נסתר ונעלם ממנו עד עכשיו, שזה בחינת 'נעשה ונשמע'.
 
ואת זה מביא רבי נחמן במשל במעשה מ"השבעה בעטלירס": "כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה והשתדל בתחבולות לתפסה, עד אשר עלתה בידו ותפסה, פעם אחת חלם לו לאותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ ונכנס החלום בליבו, וקרא לכל פותרי חלומות ופתרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו שהיא תהרוג אותו.
 
ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו מה לעשות לה, יהרוג אותה צר לו, ישלחה מעל פניו זה חרה לו כי איש אחר יקחנה וזה חרה לו מאוד, כי הוא השתדל אחריה כל כך ועתה תבוא לידי אחר, וגם אם ישלחה ותבוא לידי אחר, עתה בודאי יכול להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו ולא ידע המלך מה לעשות לה.
 
בין כך נתקלקל האהבה שלה אצלו קצת קצת, מחמת החלום, ובכל פעם נתקלקל יותר ויותר, וכן היא גם היא נתקלקל גם כן האהבה אצלה בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה אצלה שנאה עליו וברחה מפניו.
 
ושלח המלך אחריה לבקשה, ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל מבצר של מים, וגם הקרקע שהולכין עליה שם בתוך המבצר, היא גם כן של מים. וכן יש שם אילנות ופירות הכל של מים, ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר, כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד, מאחר שהוא מבצר של מים, ולכנוס בתוך זה המבצר אי אפשר, כי יהיה נטבע במים מי שיכנוס בו, מאחר שהוא כולו של מים.
 
והבת מלכה הנ"ל כשברחה, באה עד אותו המבצר, והייתה הולכת שם סביב אותו המבצר של מים, והגידו למלך שהיא הולכת שם סביב אותו המבצר של מים, והלך המלך וחילו לחפשה.
 
כשראתה זאת הבת מלכה ישבה עצמה שתרוץ לתוך המבצר, כי היא רוצה יותר לטבוע במים משיתפוס אותה המלך ותהיה אצלו, וגם אולי אף על פי כן תינצל, ותוכל לכנוס לתוך המבצר של מים הנ"ל, כשראה המלך כך, שהיא בורחת אל המים, אמר: מאחר שהוא כן, על כן ציוה לירות אותה, ואם תמות - תמות.
 
והיו מורים אותה, והגיעו אליה כל העשרה מיני חיצים שמשוחים בעשרה מיני סמים כנ"ל, והיא ברחה לתוך המבצר הנ"ל ונכנסה לתוכו ועברה דרך השערים של החומות של מים, כי יש שם שערים באלו החומות של מים הנ"ל, והיא עברה ונכנסה לתוך כל העשרה חומות של המבצר של מים, עד שבא לפנים ונשארה שם חלושות ואני רופא אותה".
 
ממעשה זה ניתן ללמוד על התהליך העובר, על כל הרוצה להיכנס בשערי הארמון, להגיע אל פנימיות נשמתו ואל האור הגנוז בתוכו. רוב בני האדם שלא גדלו והתחנכו במחוזות הקדושה, חיים את חייהם במקומות רחוקים והולכים אחר שרירות ליבם ותאוותיהם, נתונים תחת ידו של 'המלך', שהוא למעשה היצר הרע, שהוא מלך של ה'סטרא אחרא', מלכות הטומאה.
 
בתחילה יש אהבה גדולה ביניהם, האדם נהנה מכל מטעמי העולם הזה האסורים והמותרים ואינו עושה חשבון למעשיו, מגיע זמן שאהבה זאת מתקלקלת, האדם מוצא עצמו ברוב השנים משועבד לתאוותיו ומשועבד לכל קנייני העולם הזה, הוא מבקש שינוי, הוא רוצה לברוח מכל אותם כבלים הכובלים אותו מכל עבר, להשתחרר וברוח מהמקום בו הוא נמצא, אל עולם טוב יותר, רגוע יותר, משוחרר יותר.
 
כאשר האדם מתעורר יום אחד ורוצה לברוח ולצאת מהמקום בו הוא נמצא, הרי שהיצר הרע אינו מאפשר לו זאת בקלות, והוא מתעורר כנגדו. הסיבה שהיצר הרע אינו נותן לאדם לברוח ממנו היא מכיוון שעד עכשיו הוא היה מקור החיות שלו ועכשיו אם חלילה יתחיל בתהליך התיקון והטיהור הרי שהוא יהרוג אותו כביכול. ועל כן הוא מערים על האדם מניעות וקשיים, שהם כל אותם המחשבות והתאוות שמתגברים על האדם מבית ומחוץ והם גם כל אותם חומות המקיפים את המבצר.
 
המניעות והקשיים שעובר האדם בתהליך החיפוש והטיהור הפנימי נועדו כדי לבדוק את רצינות כוונותיו, כדי לנקותו, לטהרו ולתקנו, כדי שיהיה כלי ראוי ומוכן לקבל את האור, והכי חשוב להסיר את הקטרוג, שקטרגו המלאכים על בריאת האדם "מה אנוש כי תזכרנו" שעתיד לחטוא לפניך. ועל כן ע"י שהאדם מתגבר מתמיד ועומד בקשיים ובניסיונות, הרי שיזכה לקבל את מה שמוכן לו בזכות ולא בחסד חינם, כמו שהיה קודם הבריאה.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל