x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
ספרי ברסלב לקריאה
,
ליקוטי מוהרן

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
ספר המידות

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
סיפורי מעשיות

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
שיחות הרן

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
חיי מוהרן

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
ליקוטי מוהרן מנוקד

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
שבחי הרן

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
ליקוטי תפילות

קטגוריה: ספרי רבי נתן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
עלים לתרופה

קטגוריה: ספרי רבי נתן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
ליקוטי הלכות

קטגוריה: ספרי רבי נתן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
שמות הצדיקים

קטגוריה: ספרי רבי נתן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
ימי מוהרנת

קטגוריה: ספרי רבי נתן מברסלב
לחץ כאן לקריאה
,
זמרת הארץ

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מטשערין
לחץ כאן לקריאה
,
יקרא דשבתא

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מטשערין
לחץ כאן לקריאה
,
ירח האיתנים

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מטשערין
לחץ כאן לקריאה
,
נחת השולחן

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מטשערין
לחץ כאן לקריאה
,
פרפראות לחכמה

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מטשערין
לחץ כאן לקריאה
,
רמזי המעשיות

קטגוריה: ספרי רבי נחמן מטשערין
לחץ כאן לקריאה
,
השתפכות הנפש

קטגוריה: ספרי רבי אלתר טפליקר
לחץ כאן לקריאה
,
משיבת נפש

קטגוריה: ספרי רבי אלתר טפליקר
לחץ כאן לקריאה
,
כוכבי אור

קטגוריה: ספרי רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין
לחץ כאן לקריאה
,
ביאור הליקוטים

קטגוריה: ספרי רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין
לחץ כאן לקריאה
,
חכמה ותבונה

קטגוריה: ספרי רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין
לחץ כאן לקריאה
,
ספר ההשתטחות

קטגוריה: ספרי התלמידים
לחץ כאן לקריאה
,
עצות ישרות

קטגוריה: ספרי התלמידים
לחץ כאן לקריאה
,
שיחת הנפש

קטגוריה: ספרי התלמידים
לחץ כאן לקריאה
,
אבי הנחל

קטגוריה: ספרי התלמידים
לחץ כאן לקריאה0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל