x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
ספרי ברסלב על פורים

ספרי ברסלב על פורים

ליקוטי מוהרן - ענייני הפורים

"ואלה המשפטים" - תורה י' ח"א   [ח] וזה בחינת מרדכי ואסתר, והמן, בחינות פורים, בחינת גורל שהפיל המן, בחינת עמר שעורים. כי המן בחינת העבודת אלילים, כמאמר חכמ...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

ליקוטי תפילות - ענייני הפורים

חלק א'   [קכא]: ותעזרני ברחמיך לקים ולקבל את ימי הפורים בשמחה גדולה, ונזכה שיומשך קדושת הארת פורים, קדושת מרדכי ואסתר עלינו ועל זרענו ועל כל עמך בית ישראל. ונזכה לקים כל ...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

ליקוטי עצות - ענייני הפורים

א. על ידי שמחת פורים בהמחאת כף ורקודין, על ידי זה ממשיכין בחינת קבלת התורה בנגלה ונסתר, שהיא בחינת הארה הנפלאה של מרדכי ואסתר וזוכין לקים מצות ספירת העמר כראוי, ומכניעין קלפות המן עמלק ימ...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

יקרא דשבתא - ענייני הפורים

חלק א סימן י   ואז בשבת נמשך בחינת התיקון של רקודין והמחאת כף כי אז עולין הרגלין מבחינת רגליה יורדות מות אל הקדושה בבחינת אם תשוב משבת רגליך. ואז נתגלה גם הארת הידים כמבואר כ...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

שיח שרפי קודש - ענייני הפורים

חלקים א-ג   שמעתי מאדמו"ר רבי נתן זצוק"ל מענין פורים שאמר רבנו ז"ל מתחלה היו כל התחלות מפסח ועכשיו וכו' ולא סים, ושמעתי ממנו ז"ל שאמר ועכשיו יש רבנו ז...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

פרפראות לחכמה - ענייני הפורים

סימן י' אות י"ב   שם אות ח', כי המן בחינת עבודה זרה וכו', היינו כמבואר בתיקונים שקליפת המן הוא בחינת אל אחר וכמובא שעמלק הוא גימטריא אל אחר, שזה בחינת הגאוה ...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

נחת השולחן - ענייני הפורים

סימן תרפ"ה   וזה בחי' הד' פרשיות. כי שקלים וזכור הם הכנה לפורים להכניע קליפת המן עמלק שהוא עיקר תוקף הקליפה של עשו הרשע. ובחי' כלליות המלכות דסט"א ומתגב...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

נחל שורוק - עניני הפורים

אות קי   מבואר בתו' ואו, שמי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלקים אלא לכבוד של מלכים שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזהו שחולקים לו ...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

ביאור הליקוטים - עניני הפורים

"ואלה המשפטים" סימן י' אות א   לבו נשא את רגליו. שנאמר ביעקב:   בחינת פורים. מבואר לפי זה, שאף על פי שגם בכל השנה מסוגל המחאת כף וריקודין להמתקת הד...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

כוכבי אור - עניני הפורים

חכמה ובינה הקדמה   ועל כן גם "מאזנים" במספר "נחמן" "מאזני צדק" עם השתי תבות במספר "נחמן בן פיגא" עם האותיות וזה אשר גם "קול שופר&...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

שיחת נפש - עניני הפורים

אות נו   צריך להכניס החמימות הבוער בלב לתפלות וצעקות. ועקר הנס של פורים היה על ידי מרדכי על ידי רבוי הצעקות וזעקות שצעק לה' יתברך והכניס גם בישראל לזעק ולצעק הרבה לה'...... קרא עוד

ספרי ברסלב על פורים

אוצר היראה - ענייני הפורים

אות כ   בכל יום ויום מתגבר האמת על השקר, כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ובכל יום פותח דלתות שערי מזרח וכו' ומאיר לעולם כלו. ועקר אור כל האורות הוא האמת...... קרא עוד


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל