x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
שם הספר:

ספר המידות


תיקון המידות הוא תכלית האדם וסוד האושר - אך אין לאדם דבר קשה יותר כשינוי עצמיו על מנת לאפשר את מלאכת התיקון הכין רבי נחמן 'מפה' המגלה את הקשרים הנעלמים בין מידות הנפש השונות. על ידי שימוש במסמך זה ניתן למנף מידות טובות שיש בנו ולתקן על ידן מידות המאמללות אותנו. ספר חובה לכל השואף להתעלות רוחנית. כאשר ראה רבי נחמן את כתב יד ספרהמידותביד אחד מתלמידיו אמר לו "ספר זה עשה אותי ליהודי".

 
ספר המידות נכתב על ידי רבי נחמן מברסלב ויצא לאור לאחר פטירתו בשנת תקע"א (1811). החלק הראשון נכתב בשנות ילדותו והוא ליקוט של מידות טובות והנהגות ישרות אותם אסף וליקט מדברי רבותינו התנאים והאמוראים בגמרא ובמדרשים, מספר הזהר הקדוש ומדברי חכמי ישראל בספריהם. החלק השני כולל חידושים ורעיונות הנובעים מהשגותיו הרוחניות העליונות בשנות גדלותו. ספר זה מחולק לפי מפתח ערכים על פי אלף בית.

לא ניתן להוריד את הספר

לחץ כאן להורדה
ספרים נוספים באתר

0544-525396 | 03-9091753

אתר החדש


תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל