x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   7. ביומו תתן שכרו
כי צריך האדם לעסוק בתורה ותפילה ועבודת השם בכל יום ויום בכל מה שיוכל ולא ידחה את עצמו מיום לחברו כמו שנאמר "היום אם בקולו תשמעו" היום דווקא. וזה בחינת "ביומו תיתן שכרו" שנאמר על עבד ושכיר יום, כי הנפש היא אצל האדם בבחינת שכיר כי היא עושה כל פעולות הגוף כי אין לגוף שום תנועה וחיות כי אם ע"י הנפש, ומי שזוכה ללכת בדרך הקודש כראוי לבטל הגוף לגמרי לגבי הנפש אזי הנפש הוא בבחינת מלך שמולך על הגוף ואז הוא בן חורין כי כל בני ישראל בני מלכים הם.
 
אבל כשח"ו אינו מבטל גופו לגמרי נגד נפשו אזי הנפש אצל הגוף היא כעבד שעושה כל פעולות הגוף כעבד וכשכיר, ואזי צריך האדם לרחם מאוד על נפשו שעל כל פנים לא יגזול ויעשוק ח"ו לגמרי את נפשו ויתן לה דמי שכירותה דהיינו שיראה לתת לנפש בכל יום כמה מצוות ומעשים טובים ותורה ותפילה כפי חובת היום.
 
כי בוודאי מהראוי שיעשה רק צרכי הנפש ויבטל הגוף לגמרי ולא להסתכל בזה העולם לגמרי ואז הוא בבחינת מלך ובן חורין כנ"ל, אבל כשלא זכה לזה והנפש היא בבחינת עבד ושכיר, אזי צריך האדם להיזהר על כל פנים שלא לעשקה ולא לגזלה לגמרי ח"ו, שזה בחינת "לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך" ולא זו אף אתה צריך להזהר "ביומו תתן שכרו" שלא תאמר שתסלק שכירות הנפש לאחר היום כמו שמצוי בכמה בני אדם שאומרים היום אי אפשר להתפלל היום אי אפשר ללמוד ולעסוק בעבודת השם ודוחים את עצמם מיום ליום, ועל זה מזהיר אותנו הפסוק "ביומו תיתן שכרו" ביומו דווקא, כי העיקר צריכים להיזהר לצאת חובת היום בבחינת "היום אם בקולו תשמעו" כי בכל יום מאיר אור הגנוז ונמשך סיוע גדול מלמעלה וזה היום לא יחזור עוד לעולם.
 
כי צריך האדם בכל יום ויום ובכל מקום שהוא להמשיך על עצמו חסדי השם תמיד באופן שיחיה את עצמו ברוחניות ובגשמיות, וישליך מעליו מרירות דאגות הפרנסה, רק יבטח בהשם שבוודאי יש חסד נפלא שמאיר גם ביום זה ובוודאי יהיה לו פרנסת יומו ולא יחשוב מיום לחבירו כלל, וכן בעבודת השם יבטח ויחכה כי בוודאי גם היום יוכל לחטוף איזה טוב אמיתי ויחתור ויכסוף ברצון חזק עד שיזכה גם ביום זה לטוב אמיתי ולא יאבד יום מימיו, וזה בחינת "ואברהם זקן בא בימים" שבא עם כל הימים שלמים וספורים ומנויים.
 
כי עיקר הכבדות והדחקות של כל אחד הן בפרנסה והן בעבודת השם הוא רק מחמת שהיום קשה וכבד עליו, שבכל יום נדמה לאדם ובפרט לעניים ואביונים שבעת הזאת בפרט בזה היום אי אפשר להרוויח ולמצוא פרנסתו, וכן בעבודת השם על פי הרוב נדמה לכל אחד בכל יום שהיום קשה להתפלל ועל כן נקרא מי שהשעה דחוקה לו "קשה יום".
 
אבל מי ששב בתשובה ומבטל דעתו נגד דעת הצדיק האמת וזוכה להתחזק בבטחון חזק בכל יום ויום איך שהוא בגוף ונפש בגשמיות ורוחניות בבחינת "יום אירא אני אליך אבטח" שדוקא ביום שאני מתיירא ונדמה לי שהיום קשה בפרנסה או בעבודת השם, אז דווקא אני אליך אבטח שבוודאי לא תעזוב אותי כי בוודאי גם ליום הזה יש צינור שפע במקום אשר אני שם להמשיך שפע טובה וחסד כי "חסדי השם לא תמנו ולא כלו רחמיו" שזה בחינת "ברוך השם יום יום יעמס לנו האל ישועתינו סלה" "חדשים לבקרים רבה אמונתך" שהחסדים מתחדשים בכל יום מחדש ועל כן אסור לחשוב מיום לחבירו כלל ועל יום זה צריכים לבטוח בהשם.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל