x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
שם הספר:

עלים לתרופה


אוסף ממכתבי רבי נתן, בנושאים שונים, מלאים בהדרכה לעבודת ה' ולחיים קרובים לבורא עולם בדרכו המופלאה של רבינו הקדוש. המכתבים מלאים בפירושים על תורות ואמרות רביה"ק, שיחות חיזוק והדרכה לחיי היום יום ברוחניות וגשמיות.
הודפס לראשונה בברדיטשוב, תרנ"ו. מהדורה מושלמת יותר הודפסה ע"י ר' אהרן לייב ציגלמן הי"ד מוורשא (על דף השער נכתב: ירושלים תר"צ).
אגודת משך הנחל הוציאה את הספר, יחד עם מכתבי רבי יצחק בן מוהרנ"ת ועוד, במהדורה מנוקדת ומוערת, בשנת תשנ"ב.

עצות והדרכות בעבודת ה', ממכתבי מורינו הרב רבי נתן זצ"ל תלמיד מובהק של אדמו"ר מוהר"ן מברסלב זצוק"ל, אשר כתב לבניו ולתלמידיו אנשי שלומינו לדורותם, מלאים דבורי יראת שמים והתעוררות גדול התחזקות נפלא ועצות קדושות לעבודת השם יתברך.

גודל הקובץ 1.2 MB                        
 

לחץ כאן להורדה
ספרים נוספים באתר

0544-525396 | 03-9091753

אתר החדש


תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל