x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   4. צאי לך בעקבי הצאן

אומר רבינו ז"ל שצריך לראות ולהשתדל מאוד להתקרב לצדיק אמיתי כדי לזכות לברר המדמה שע"י זה יזכה לאמונה שלימה שזה העיקר. ולכאורה קשה, הלא גם כדי להתקרב לצדיק האמת בעצמו אי אפשר להתקרב כי אם ע"י אמונה כי אם לא יהיה לו אמונה לעולם לא יזכה להתקרב לצדיק האמת כי יפלו עליו קושיות שאי אפשר להבינם בדעתו מחמת שהצדיק גבוה ונשגב ונעלם משכל העולם מאוד, ואם כן נפל פיתא בבירא, מהיכן יזכה לאמונה, הלא אי אפשר לזכות לאמונה כי אם ע"י הצדיק ולצדיק בעצמו אי אפשר להתקרב כי אם ע"י אמונה ואם כן מהיכן ההתחלה. אך באמת גם זה מסוד סתרי הבחירה כי כח הבחירה של האדם אי אפשר להבינו אשר בכל הבריאה כולה מראש ועד סוף לא נמצא דבר נפלא יותר מזה שברא השם יתברך כח באדם שיוכל לעשות רצונו יתברך או להמרות כבודו יתברך, ועיקר כח הבחירה נמשך מהעדר הידיעה, והכלל שהאדם צריך לבחור רק באמת לאמיתה ולהשתוקק תמיד אל האמת באמת.
 
כי יש נקודה קדושה בכל אחד מישראל שהיא נקודת האמונה הקדושה, שבפנימיות נפשו הוא רוצה וחפץ מאוד להתקרב לאמת דהיינו לצדיק האמת שהוא שורש כל העולם כמו שנאמר וצדיק יסוד עולם. ואזי כשהאדם מתחיל להשתוקק להתקרב לצדיק אמיתי, אזי הבא להטהר מסייעין לו היינו שנמשך עליו הארה משורש קדושת הצדיק בעצמו וע"י זה הוא זוכה להתגבר בהשתוקקות וכיסופים ורצונות חזקים יותר. וכל מה שמתגבר ברצון חזק יותר להתקרב לצדיק, נמשכת עליו קדושת הצדיק יותר ומסיעו ביותר לשבר המניעות עד שזוכה לבוא להתקרב אליו ואז יזכה ע"י הצדיק לאמונה וכל טוב כנ"ל.
 
וזה שמבקשת כנסת ישראל מהקב"ה "הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהריים שלמה אהיה כעוטיה על עדרי חבריך" כי שלמה המלך ע"ה ראה ברוח הקודש שבתוקף הגלות המרה הזאת באחרית הימים, יתגברו העזי פנים מאוד כמו שנאמר "בעוקבא דמשיחא חוצפה יסגי והאמת תהיה נעדרת ואין תוכחה" ומגודל התגברות העזי פנים ובעלי לשון הרע נתבלבל העולם מאוד מאוד ונעשה קטגוריא גדולה בין תלמידי חכמים עד שאי אפשר לדעת היכן האמת, שזה עיקר חבלי משיח שהתנבאו עליו נביאינו וחכמינו ז"ל וזה שצועקת כנסת ישראל בקול מר "הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהריים" שהוא זמן חום היום שהוא עת קשה לצאן שמרמז על תוקף הגלות, היינו שמבקשת כנסת ישראל שיגיד לה הקב"ה איכה הוא הרועה ואיכה הוא רובץ את צאן מרעיתו דהיינו בסוף הגלות המרה הזאת שרוב העולם אינם יודעים היכן הוא צדיק האמת, על כן מבקשת כנסת ישראל שיגלה את האמת לישראל ויקרב אותם לצדיק האמת הרועה את עמו וצאן מרעיתו כראוי.
 
וזה "שלמה אהיה כעוטיה על עדרי חבריך" היינו שכנסת ישראל שהיא השכינה הקדושה ששוכנת בתוך הצדיקים והכשרים שבדור מתאוננת וקובלת לפני השם יתברך, מפני מה הכשרים האמיתיים שבדור המקורבים לצדיקי האמת ששם שורה השכינה, הם מבוזים כל כך ומרחקים אותם בכל מיני הרחקות, כי העזי פנים ערבבו את העולם עד שעמדו כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר בעולם ואפילו המנהיגים הכשרים נתרבתה ביניהם המחלוקת עד שאי אפשר לרוב העולם לידע היכן הוא הצדיק האמת שיכול להנהיג את ישראל כראוי, ולא עוד אלא שמבזים מאוד את המתקרבים לצדיק האמת ומהפכים את האמת ואומרים לצדיק רשע אתה ויראי חטא נמאסים כאילו הם רחוקים ח"ו מהשם יתברך והתורה, והעזי פנים מתפארים בעצמם שרק הם קרובים להשם יתברך והם מתנשאים ברננות שלהם כאילו הם חברים לקב"ה ואת הכשרים האמיתיים הם מרחקים כנזופים ח"ו וכל זה מחמת שנעלמה האמת.  
 
וזה שמשיב לה השם יתברך "אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן" היינו שהשם יתברך משיב לכנסת ישראל אם אין אתה  יודע איך להתנהג למי להתקרב "צאי לך בעקבי הצאן" ופירש רש"י הסתכל בדרכי אבותיך הטובים ולך אחריהם. כי אף על פי שעכשיו נתבלבל העולם מאוד, ואין יודעים היכן האמת אף על פי כן כבר הקדים השם יתברך רפואה שזכינו לקבל את התורה, ואנו צריכים לילך בדרך התורה שמסר לנו משה וחכמינו ונביאינו וכל הצדיקים הקדושים שחיברו לנו ספרים קדושים ויקרים והורו לנו דרכי התורה ואנו צריכים לילך בעקבותיהם ולבקש רק את האמת וע"י זה נזכה להתקרב לצדיק האמת שבדור שעל ידו עיקר בירור האמונה.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל