x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   5. חיפוש ובקשה
  
כי צריך לחפש ולבקש מאוד את הצדיק באמת שע"י זה עיקר תיקון האדם ועיקר האמונה שהיא יסוד הכל, וכפי מה שפוגמים ח"ו בזה שאין משתדלי לחפש את הצדיק, כמו כן נופלים בגלות ונתרחקים מקדושת ארץ ישראל, ואזי נופל אל ההיפוך שהוא צריך לחפש ולבקש כל ימיו ואינו יודע מה הוא מחפש ומבקש שזה עיקר הגלות שהוא מטולטל נע ונד ושואל ודורש ומבקש ומחפש ביגיעה וטירחה גדולה מאוד ואינו יודע בעצמו מה הוא מבקש ומחפש, כמו שרואים כל זה בחוש שרוב בני האדם רודפים אחר בממון ביגיעות גדולות וטירחות וטירדות מאוד מאוד והוא ממש כמו מי שהולך לחפש ולבקש איזה דבר, כי כל אדם אינו ממלא תאוותו לעולם בממון כמו שאמרו רז"ל "אין אדם מת וחצי תאוותו ובידו, יש לו מנה רוצה מאתיים" נמצא שלעולם אינו ממלא תאוותו והוא שואל ודורש ומבקש ומחפש אחר הממון לעולם כאילו הוא מחוייב ומשועבד לאיזה שר ומושל לחפש ולבקש איזה דבר ובאמת הוא בעצמו אינו יודע מה הוא מבקש, כי עד יום מותו הוא מבקש ומחפש תמיד, ואם כן בשביל מי הוא מבקש ומחפש אחר הממון ואם יאמר בשביל בניו, מי יודע אם ישאר הממון אחריו לבניו כאשר אנו רואים שרוב העשירים בניהם או יוצאי חלציהם עניים ואביונים, ואפילו אם היה נשאר הממון לבניו מה התכלית מזה, הלא גם בניו אחריו ודורותיהם אחריהם כולם יהיו צריכים למות כמותו ומה יתרון להם בכל הממון, וגם בניו לא יספיק להם כל הממון שיניח להם כי ככל שישאיר להם ממון יותר והיה חסר להם יותר ותגדל דאגתם, עד שנוכל קנאה ושנאה גדולה בין בניו ובנותיו בעצמם כי כל אחד מתקנא בחברו, וכולם מצפים עליו שימות וכשמת רוצה כל אחד לקבל כל הירושה ועדיין לא נמצא אחד בעולם שאביו ישאיר לו די סיפוקו שלא יהיה טרוד עוד אחר הממון.
 
נמצא שלשווא ולחינם עמלים כל העולם ומבקשים ומחפשים אחר הממון תמיד ומאומה לא ישאו בעמלם, ומכל שכן הדלים והעניים ושאר האנשים שעיניהם מצפים תמיד על הפרנסה ומשוטטים בשווקים וברחובות למצוא איזה דרך לבקש איזה פרנסה ולנים בדאגה ועוברים להם ימים ושבועות שאין הם פועלים כלום ומעט הפרנסה שיש להם מגיע רק בהשגחת השם יתברך ולא ממקום שחשבו וביקשו וחיפשו כלל כאשר נראה בחוש, נמצא שהבקשה והחיפוש שלהם היה בחינם להבל ולריק.
 
ועל זה צעק שלמה המלך ע"ה ואמר "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת השם" שצריכים לבקש את דרכי הקדושה בבקשה וחיפוש גדול ככסף וכמטמונים ויצייר האדם בדעתו כמה היה מבקש ומחפש אם היו אומרים לו שכאן ימצא אוצר בוודאי ואם יחפש כך את הצדיק האמת שעל ידו יבוא לכל טוב כנ"ל, בוודאי יזכה למצוא אותו ולהתקרב אליו ויזכה לכל טוב, כי עיקר מה שנופלים בני האדם בגלות שהם מטולטלים ונעים ונדים לחפש ולבקש את הממון הכל הוא מחמת הפגם שפגמו שלא זכו לחפש את הצדיקי אמת שעל ידם זוכים לאמונה ולהשגחה ונפלאות, שאז אין צריכים ליגיעה וטרדה כלל אחר הפרנסה כי "דורשי השם לא יחסרו כל טוב" דורשי דווקא דהיינו אלו שמחפשים ומבקשים את הצדיק כדי להתקרב להשם יתברך אזי לא יחסר להם כל טוב כי השם יתברך יספק להם כל צרכם בלי טירדה ובקשה וחיפוש כי זוכים להשגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע.
 
כי זה הצדיק הוא בחינת יוסף כמו שנאמר "ויוסף הוא השליט הוא המשביר לכל עם הארץ" כי הוא בחינת צדיק יסוד עולם שממנו כל ההשפעות והברכות כידוע וכל עם הארץ שהם כל בני האדם שבעולם כולם יונקים חיותם ומקבלים השפעתם רק מהצדיק שהוא בחינת יוסף שהוא יסוד עולם.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל