x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   7. המחובר לטהור טהור
כי היושבים על המשפט בבית דין של מעלה הם נשמות הצדיקים האמיתיים "כי המה היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו" כי בהם נתייעץ בבריאת עולמו קודם שהיו בזה העולם, מכל שכן עתה שכבר היו בעולם הזה וסבלו מה שסבלו ועמדו בניסיונות גדולים ועצומים כל כך, שהם עיקר יועציו ושופטיו היושבים עמו על המשפט כי הם בחינת "צדיק ומושל" שמושלים בו יתברך כמו שנאמר "צדיק גוזר והשם מקיים" והם הערבים על כל נשמות ישראל ועיקר עסקם וממשלתם הוא לעשות גרים ובעלי תשובה בעולם ובמיוחד בראש השנה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה ואז הוא יום המשפט כמו שנאמר "היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים" ועל כן כל הנלווים לצדיקי האמת היושבים על המשפט, הם נכתבים לאלתר לחיים כי בוודאי יעלו אותם הצדיקים אל הדעת דקדושה לחיי עולם, כי אפילו אם יש בהם פגמים וקלקולים הרבה מאוד, הם בכלל צדיקים מאחר שדבקים ומתקרבים לצדיקי האמת כי "הדבוק לטהור טהור".
 
ועל כן צריכים לחפש את צדיק האמת תמיד אפילו המקורבים אליו צריכים להתייגע ולהתקרב אליו יותר ויותר כדי שיזכו לקבל ממנו יותר ויותר עצות, כי הצדיק מסתתר בכל פעם מהעולם מחמת קלקולם ונתרחק מהם הרבה עד שקשה להם לקבל ולינוק מאורו הגדול כי אם ע"י בקשות וחיפושים הרבה, וזה עוד בחייו מכל שכן אחר הסתלקותו לעילא ולעילא, צריכים לחפשו ולבקשו יותר ויותר ולחפש בתורתו הקדושה ולילך בדרכיו ואורחותיו הקדושים ולבקש ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך וישפוך ליבו כמים עד שיזכה למצוא ולהשיג פנימיות כוונת תורתו הקדושה שזה בחינת הצדיק בעצמו.
 
כי עיקר הצדיק הוא תורתו הקדושה ששם גנוז רוח הקודש שלו, וצריכים להאמין שבוודאי נמצא אחד או רבים שהם תלמידיו האמיתיים שקיבלו תורתו ודרכיו ועצותיו ורמזיו הקדושים שיכולים להחיות את הכל, כי אין דור יתום ובוודאי לא נסתלק הצדיק עד שהשאיר אחריו ברכה שהם התלמידים והספרים האמיתיים והקדושים שלו.
 
וזה "הצדיק אבד ואין איש שם על לב" היינו שבאמת הצדיק לא מת רק שאבד אבידתו היינו את נפשות ישראל שלא זכו לחפש אחריו כראוי עד שנסתלק ואז הם כאבודים ושכוחים בחינת "נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד" כי האבידה בעצמה אין לה דעת להבין שנאבדה מבעלה ורק הצדיק שהוא בעל האבידה כי הוא הערב על כל נשמות ישראל מרגיש כאב האבידה כי הוא יודע הרחמנות שעליהם, וזה "הצדיק אבד ואין איש שם על לב" שאין שום אדם משים אל ליבו להבין מרירות הצרה של הסתלקות הצדיק כי זה עיקר הצרה לנפשות הנאבדים אבל אין מתעוררים להבין מרירות צרתם, וזה שצועק הנביא "כי מפני הרעה נאסף הצדיק" היינו בעת שאתם מרעים את מעשיכם ואינכם מחפשים כראוי אחרי הצדיק שאבד אתכם כנ"ל אז נאסף הצדיק, אבל כשתחזרו ותתעוררו לבקש אחריו כראוי אזי הוא נחשב חי ממש כי צדיקי האמת נקראים חיים תמיד.
 
וזה "תעיתי כשה אובד בקש עבדך" כי האדם צריך לשים אל ליבו שהוא כשה אובד שכבר נתרחק כל כך עד שכמעט אין לו דעת להבין שנאבד ונתרחק מהצדיק, אבל אף על פי כן כל זמן אשר הוא חי ומרגיש בעצמו איזה חיות כל שהיא צריך לצעוק על זה בעצמו "תעיתי כשה אובד" עד שאין לי דעת כלל להיכן נאבדתי ונתרחקתי מבעל האבידה, אבל אני מבקש ומתחנן "בקש עבדך" היינו בקש אתה את עבדך עד שתמצאני כי אני נתרחקתי כל כך עד שאין בי דעת כמו שה אובד, ואז כשיצעק ויתחנן כך באמת כמה פעמים יהיה נחשב לו שמבקש ומחפש את הצדיק ואז יזכה למוצאו כי רחמי השם יתברך ורחמי הצדיקים האמיתיים אינם כלים לעולם.        

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל