x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   8. בקשתי את שאהבה נפשי
"על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי, בקשתיו ולא מצאתיו" פסוק זה משיר השירים מדבר מהחיפוש של הצדיק האמת כמו שנאמר במדרש על פסוק זה את שאהבה נפשי זה משה, ואז "על משכבי בלילות" בשעת החושך והלילה כאשר המדמה מתגבר אני מחפש ומבקש את שאהבה נפשי שבו תלוי כל ישועתי אך בקשתיו ולא מצאתיו כי לא במהרה זוכים למצוא אותו, כי צריכים לבקשו ולחפשו מאוד מאוד בעיר ובשווקים וברחובות כמו שנאמר "אקומה נא ואסובבה בעיר בשווקים וברחובות" כי בכל העסקים שעושה האדם הן בתורה ובתפילה והן במצוות או בעסקי דרך ארץ צריך לכוון בכל עשיה ובכל מקום שהולך אליו אולי יזכה למצוא את שאהבה נפשו זה משה בחינת צדיק האמת, כי כל חיותו ותקוותו לנצח וזרעו וכל דורותיו עד סוף כל הדורות, וכל הנפשות והעולמות התלויים בו ובזרעו כולם תלויים בצדיק האמת הנ"ל.
 
אבל אף על פי שבקשתיו כל כך עדיין לא מצאתיו "מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם" השומרים הסובבים בעיר הם התלמידים של צדיק האמת שעומדים על המשמר בלימוד בתפילה ובשיחה לבין קונם כי הם בחינת השומרים, וגם הם עדיין לא זכו למצוא את הצדיק כראוי כי צריכים לזה חיפוש אחר חיפוש כי אפילו מי שזכה למצוא קצת מרוח הקודש של הצדיק עדיין יש לו עוד מה לחפש ולמצוא ועל כן הם עומדים על משמרתם בתוקף והתחזקות גדולים ועצומים מאוד ושומרים וממתינים לישועת השם עד שימצאו אותו כראוי.
 
כי הממתין נקרא שומר כי צריך להיזהר בשעת ההמתנה לבלי להסיח דעתו מן התקווה כמו השומר שצריך להיזהר לא להסיח דעתו מן השמירה כמו כן הממתין ומצפה לישועת השם נקרא שומר שלא יסיח דעתו מן התקווה כל ימי חייו. וזה "מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם כמעט שעברתי מהם" כי שאלתי את השומרים הנ"ל אם הם יודעים היכן הוא הצדיק באמת אך הם קשה להם להשיב כי הם כבר מצאו אותו קצת ועדיין הם עומדים על המשמר עד שימצאוהו כראוי בשלימות ויזכו לגאולת נפשם.
 
אך זה השואל רוצה שישיבו לו תיכף וימלאו לו תקוותו מיד, ומחמת שלא השיבוהו כרצונו רצה להתרחק גם מהם, כי אמר הלא גם בהם לא מצאתי תקוותי כראוי ועל כן כמעט שעברתי ונתרחקתי מהם ח"ו, אבל ברחמי וחסדי השם שאינם כלים חמל עלי ולא עברתי ונתרחקתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי זה משה בחינת צדיק האמת.
 
כי התלמידים של הצדיק האוחזים בו ואינם מניחים עצמם לטעות בבלבולים והטעיות של העולם שכולם באים מבלבול המדמה והם עומדים על המשמר תמיד בלימוד בתפילה בביקוש ובחיפוש ושיחות וריצויים להשם יתברך ובריבוי רצונות ומעשים טובים עד אשר מגיע יום ישועתם וגאולתם למצוא את צדיק האמת שהוא כל תקוותם וישועתם.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל