x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   9. קברי צדיקים
1)       
וזה מה שהולכים על קברי צדיקים, כי הצדיק כל תשוקתו תמיד לעלות מדרגא לדרגא וזה עבודתו כל ימי חייו, ואפילו כשעולה למקום שעולה אינו מסתפק בזה כלל, רק חותר ומתגעגע לעלות יותר ויותר, אבל אי אפשר לעלות מדרגא לדרגא כי אם ע"י הירידה שקודם העליה בבחינת "ירידה תכלית העליה".
 
וכל הימים שהצדיק חי בזה העולם אפילו אם הוא צדיק גדול במדרגה עצומה מאוד עדיין יש לו איזה בחינת ירידה לפי בחינתו קודם כל עליה כי אי אפשר לעלות כי אם ע"י הירידה, אבל כשנסתלק מזה העולם ושם בעולם הבא אין שייך ירידה, והצדיק משתוקק אף על פי כן לעלות בכל פעם מדרגא לדרגא כי אפילו שנסתלק למקום שנסתלק וזוכה לרב טוב אשר עין לא ראתה וכו' אף על פי כן הוא חפץ לעלות יותר ויותר כי לגדולתו אין חקר.
 
אבל אי אפשר לעלות כי אם ע"י ירידה כנ"ל ושם אין שייך שום ירידה, על כן כשבא אחד על קברו וצועק על ריבוי עוונותיו שהם בחינת ירידות אזי גורם תענוג גדול לצדיק, כי אז הצדיק מוריד עצמו למקום ירידתו של זה שבא על קברו להיוושע שם, כי כבר הבטיחנו שאין שום ירידה בעולם שלא יוכל הצדיק להושיעו ולהעלותו משם סוף כל סוף, ואזי נחשב לצדיק כאילו ירד בעצמו וע"י זה הצדיק עולה עוד לעילא ולעילא לפי בחינתו בבחינת "ירידה תכלית העליה" כי זוכה לחתור ולמצוא עוד חסדים נפלאים ונעלמים מאוד מאוד ולגלות אותם מההעלם אל הגילוי באופן שיוכל להושיע ולהעלות את זה שבא על קברו גם מאותה ירידה עצומה שירד עכשיו, שאי אפשר להושיעו ולהעלותו כי אם ע"י חסדים חדשים לגמרי מאחר שהוסיף לפגום ולחטוא עוד.
 
אבל הצדיק בעוצם כוחו ממשיך עתה חסדים חדשים ונפלאים שזה עיקר העליה הבאה ע"י הירידה כנ"ל, שע"י אלו החסדים מעלהו ומושיעו גם מזאת הירידה וזה עיקר תענוג ושעשוע הצדיק יותר מכל תענוגי עולם הבא שיש לו כשהוא עושה טובה נצחית לאיש הישראלי שירד למקום שירד.
 
כי זה עיקר עבודתו בחייו ולאחר הסתלקותו שהוא עומד ומשמש במרום, שעיקר העבודה והשימוש לעזור לישראל בכלל ובפרט בעת צרתם, שעיקר הצרה הגדולה מכל הצרות היא צרת הנפש, כי ע"י שמושיע לישראל בירידות כאלה ע"י זה נתגלים חסדים חדשים ונפלאים שהם עיקר גדולת הבורא יתברך שצריכים לגלות בכל פעם יותר ויותר כי לגדולתו אין חקר, וזה עיקר תענוג ושעשוע הצדיק כשמשיג יותר גדולת הבורא יתברך שהוא גדולת רחמיו וחסדיו יתברך כנ"ל שמתגלים עתה דוקא ע"י שמקרב ומעלה ומגביה את זה האיש מירידה העצומה הזאת, נמצא שדוקא ע"י האיש הזה שבא מירידה כזאת על קברו, על ידו דוקא זוכה הצדיק אחר הסתלקותו לבחינת "ירידה תכלית העליה". 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל