x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי אברהם מטולטשין - קורות חייו
קורות חייו של רבי אברהם ב''ר נחמן מטולטשין

רבינו ז"ל אמר פעם: שעל כל אחד מאנשיו אפשר לחבר חיבור שלם – ואם מדובר על כל  אחד מאנשיו, קל וחומר כאשר מדברים על גדולי וענקי רוח כאלה כמו ר` אברהם ז"ל. 
אישיות רב גונית היה רבי אברהם, שהנסתר בה מרובה על הנגלה, שכל ימיו עמל על `מידת הענווה`.  אנ"ש העידו עליו: שאין יודעים כלל מגדולתו בתורה ורוחו הענקית, כפי שהיה ר`  אברהם, שהצליח  להסתיר כל זאת מעיני בני אדם. 


רבי אברהם נולד בשנת תר"ט (לפני 162 שנה) ונפטר בכ"ט כסלו שנת תרע"ח בגיל שישים ותשע  שנים. אביו הרב נחמן הלוי חזן מעיר טולטשין- המכונה בפי כל בשם: רבי נחמן טולטשינער; אימו מרת אסתר שיינדל.

ארבע שנים עברו מאז הסתלק רבי נתן מברסלב ז"ל (מוהרנ"ת), תלמידו המובהק של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אך השפעתו הגדולה על תלמידיו הייתה עדיין טבועה היטב בדמם. יותר מכולם ברבי נחמן טולטשינער, שכן הוא שימש את מוהרנ"ת בכל לב ונפש ונתלווה אליו בכל דרכיו, והוא קלט יותר מכולם את יסודות חסידות ברסלב מן המקור הראשון, מוהרנ"ת, שסמך את ידו עליו לנהל את ענייני אנ"ש לאחר פטירתו.
באותה השנה בבית קדוש וטהור זה נולד ר` אברהם.
ניתן לשער איזה חינוך נפלא קיבל מהוריו הקדושים. עוד בגילו הרך כשרק למד לדבר, כבר לימדו אביו לשפוך לבבו לפני אביו שבשמיים, וכשלמדו יחד תורה, היה מדי פעם נעצר על פסוק או מאמר חז"ל, ומבאר לו תוך כדי הלימוד את דרך רבינו ז"ל. 

התבונן אביו בהליכותיו של בנו והבחין שמידי יום כשחוזר מתלמוד תורה, ניגש ישר לארון הספרים, מבלי לבקש מאימו אפילו קצת אוכל, לוקח ספר ומעיין בו שעה ארוכה. פנה אליו ואמר: חוץ לארץ אינה יכולה לסבול את קדושתך, שייך אתה לארץ ישראל". הייתה זו מעין צוואה של רבי נחמן לבנו לנסוע ולהשתקע בארץ הקודש.
אך ר` אברהם סבר שהציווי אינו מידי ועלה בפעם הראשונה לא"י בשנת תרנ"ד בגיל ארבעים וחמש. לימים, לפני שעלה לארץ, צרות רבות תכפו אותו, ותלה את ייסוריו באי קיום דברי אביו. אמר: אילו הייתי שומע בקול אבי ועולה לא"י בשנות צעירותי, לא היו עוברים עליי כל כך הרבה צרות.
אנ"ש היו מוסיפים: שהתגרות היצר הרע בר` אברהם ז"ל היה עקב כוחו הגדול שהיה טמון בו, כפי שראו מה שפעל במשך ימי חייו.
כשהגיע לפרקו נשא לאישה את מרת מלכה בת הרב נתן טעטעווסקי ז"ל,מחשובי אנ"ש. הם לא זכו לילדים. בשנת תרנ"ד כשרצה ר` אברהם לעלות לא"י הוא הבטיח לזוגתו בוודאות שאם תעלה איתו היא תיפקד, אך היא לא הסכימה בגלל הסכנות שהיו כרוכות בנסיעה זו והמחלות השונות ששררו בא"י. עקב כך הוכרחו להתגרש. יצוין, שבשעת פטירתו של ר` אברהם היא הייתה כבר נשואה עם ילדים לאיש אחר, ובאה להשתתף בהלווייתו, ובכתה הרבה מאוד כי אמרה שידעה באמת מי הוא ר` אברהם ז"ל. 
בזיווג שני נשא ר` אברהם לאישה את בתו של ר` נפתלי כהן מברדיטשוב. הוא הבטיח לחותנו שאחרי שיעלה עם אישתו לארץ ישראל, יחזור לחו"ל וישתדל להעלות את כל משפחתו. ואכן כך עשה, על אף הקושי הגדול שהיה בתקופה ההיא לסדר את הדרוש לכך. 
מאישתו השנייה נולדו לו שלוש בנות (יש גירסה שהיו לו שתי בנות ובן אחד). הבנות שנולדו לו בא"י נפטרו ממגפות שהשתוללו בירושלים בשנות המלחמה העולמית הראשונה.
דייקן גדול היה אף בשיחה קלה ששמע בשם רבינו או מוהרנ"ת ולא הוסיף עליה אף מילה אחת שלא שמע אותה. אפילו על התנועות החיצוניות המתלוות לשיחות היה מקפיד למוסרם בדיוק רב. אותה תחושת האחריות החדיר גם בתלמידיו הבאים אחריו. כך זכה להיות הדור הרביעי בשרשרת הדורות מרבינו ז"ל למוהרנ"ת ועד לרבי נחמן טולטשינער, ואמר ש"הדור הרביעי ישובו הנה" לארץ ישראל, כפי שהטעים את בואו לגור בארץ הקודש.
דרכו של ר` אברהם, כשהיה גר בא"י, הייתה, שבכל ימות השנה התגורר בירושלים עיה"ק, ולקראת ימי ראש השנה הקדושים היה יוצא לדרך לעיר אומן לציון רבינו ז"ל. כך נהג במשך עשרים שנה רצופות. 
בסוף שנת תרע"ג יצא, כדרכו, לנסיעה הקדושה מארץ ישראל לאומן, ובו בזמן פרצה במלוא עוזה מלחמת העולם הראשונה, ועקב כך נשאר ר` אברהם באומן מבלי יכולת לחזור לביתו עד פטירתו לגנזי מרומים. ראו בזה את ההשגחה העליונה שכן רוב הידיעות שנשארו לנו אודות ר` אברהם, סיפוריו מעשיו וכתביו, הם מהשלוש וחצי שנותיו האחרונות, שכן אז התקרבו לברסלב הרבה בחורים חדשים שברחו בשנות המלחמה מפולין לאומן. הם היו כרוכים הרבה אחרי ר` אברהם וקלטו היטב את דיבוריו ורעיונותיו.
ביניהם, אחד והמיוחד, רבי לוי יצחק בנדר ז"ל, שזכה להיות הממשיך והמשפיע את ענייניו תורותיו ושיחותיו של ר` אברהם בא"י במשך תקופה של קרוב לארבעים שנה, עד ימיו האחרונים ממש. כך הפך לדור החמישי לממשיכי דרכו של רבינו הקדוש.
בראש השנה תרע"ח נפל רבי אברהם למשכב. מיום ליום גברה חולשתו עד לימי חנוכה הקדושים. בכ"ט בכסלו נפטר ועלה לגנזי מרומים.
רבי אברהם נטמן בבית החיים החדש בעיר אומן, ועל מצבתו, אז, נרשם רק פה נטמן ר´ אברהם בר נחמן הלוי חזן מארץ ישראל. 

עבודת השם 

דמותו המסתורית, שגילמה את אחד החידושים הגדולים שקמו בברסלב, הייתה מיזוג מופלא של כישרונות עצומים ורגשות קודש. אנ"ש שהכירוהו עוד בימי נעוריו אמרו: אילו היה בימי רבינו הקדוש היה בגדר חידוש מופלא!
במשך עשרות שנים בכל מוצאי שבת היה לוקח שק והולך לו לנתיב בלתי ידוע ביערות שבסביבות מגוריו וחוזר ביום שישי לפני שבת. שם, במעבי היערות, בנקיקי הסלעים, במקום ששורר שקט עמוק, בילה ר` אברהם את מיטב שנותיו. אנ"ש לא ידעו בוודאות לאן הוא הולך, אך שיערו שהלך הרבה ליער גרעקוב הקרוב לאומן ששם גם רבינו ז"ל היה מתבודד. היה זה יער ידוע לצדיקים שהוא מקום של קליפות ושדים וכד` וכנראה שרבינו היה הולך דווקא לשם מסיבות הגלויות לו לבדו...   
*
סיפר רבי אלטער מטעפליק ז"ל, שפעם כששהה אצלו ראבר"נ, ראה איך יושב וממלל משניות. הלך רבי אלטר ולקח משניות לבדוק אם אכן הוא אומר נכון, וראה איך שאומר מילה במילה כלשון הכתוב ממש. וכן שמעו אותו פעם אומר פרוש של הש"ך בעל פה כלשון הש"ך בדיוק. 
*
סיפר רבי בן ציון אפטר ז"ל ששהה עם ראבר"נ עם נכרים, וצחקו מהם הנכרים מאוד, נענה ראבר"נ ואמר: "וכי מהו צחוק חתיכת בשר עולה וחתיכת בשר יורדת וביניהם תיבה מלאה שיניים" אם כן מה לנו להתפעל מצחוק...
*
אמר שאיש ישראלי צריך בהכרח שיהיה לו סדר בחיים, אולם מחמת עבודתו בכוח וביגיעה מוכרח גם לצאת לפעמים מהסדר הרגיל.
*
אמר: "זה שאמר רבינו ניצחתי ואנצח, הולך על כל אנשי שלומנו היקרים שאם מתעקשים הם באיזהו עניין שבקדושה, הם מנצחים לבסוף"
 
התבודדות
 
אמר שבזה שאדם עושה התבודדות ומפרש שיחתו לפניו יתברך, נחקקת בו אמונה אמיתית ברורה ונקייה, וניצול מחקירות וספיקות. עיקר הכוונה שישב שעה שלימה ברציפות, אפילו שאין לו דיבורים, ויתעקש על זה מאוד ובמשך הזמן תאיר לו ההתבודדות.
פעם נודע לרבי אברהם על ויכוח שהיה בין שני חשובי אנ"ש, נענה ואמר: "לשניהם אין התבודדות" כי כל אחד מבקש שתתגלה האמת שלו, ולא כך צריך להיות, אלא לבקש שתתגלה האמת הרצויה, ממי שלא יהיה.
 
מידותיו ושבחיו
 
כך התבטאו עליו גדולי אנ"ש בדורו: שפל היה מכל האדם על פני האדמה ועל אף היותו מלא וגדוש בתורה בחכמה ובמידות טובות, הרגיש עצמו `כרפש וטיט`. צידקות קדושה שיפלות ודעת כמו שהיו בר` אברהם לא מתגלים בעולם אלא אחת לכמה דורות.
דוגמא לשפלותו הייתה כשפעם שאלו אותו פעם למה לא לוקח את רבי לוי יצחק בנדר לחתן, ענה: איני יודע אם הוא ירצה אותי. כך הרגיש שיפלות אף בפני תלמידיו ואנשים שהיו כרוכים אחריו מאוד.
 
אמרו אנ"ש בשבחו: אין איבר אחד בגופו שאינו ספוג ומלא מרבנו הקדוש ומתורתו.
 
אהב מאד אנשים שמחים ומסיבה זו נסע מפעם לפעם אל רבי אהרן קיבליטשער ז"ל, שהיה ידוע איש שמח מאד, כדי שיבוא על ידו לשמחה. מסיבה זו אהב וקירב גם את רבי בן ציון אפטר ז"ל.
 
אימו, מרת אסתר שיינדל, הייתה אשת חיל בעלת מידות ומעלות, בזיקנותה כשניטל ממנה כוח הראות לגמרי היו צריכים לשמש אותה הרבה. ראו אז כולם את מלוא קומתו של ר` אברהם, איך שהיה נזהר מאוד בכבודה, והיה משתדל לשמשה בכל כוחו. ישב אצלה זמן רב ונסיה לשדלה בדברים, לאכול ולשתות וכד`. אנ"ש ציינו בזה שהכיבוד אב ואם שלו היה להפליא.
 
ידוע על אחד מגאוני א"י שהכיר את ר` אברהם והתבטא בקשר לגאונותו העצומה: ר` אברהם היה המח של העולם.
טפח מעוצם גאונותו התגלה בשעת אמירת תורתו, שהייתה בעמקות נוראה, ותוך כדי כך היה מוסיף חידושים נפלאים אשר מעטים היו אשר זכו להבין דבריי קדשו לעומקם ולגובהם.
 
לא פעם שמעו ממנו רמזים שהוא מכיר צדיקים גדולים ונסתרים בחו"ל, ובפרט בא"י, שהם יודעים מרבינו הקדוש אבל הם נסתרים והוא יש לו שייכות עמהם.
 
פעם היה בברדיטשוב, וביקש אם יכולים להשיג עבורו מעט שמנת חלב, שהייתה נצרכת לבריאותו.
הגיעו לאחת השכנות שהיה לה את זה, אך לא הסכימה לתת זאת אלא אם יבטיח לה על כך להיפקד בבנים, כי עדין לא זכתה לבנים כמה שנים. כששמע זאת ענה וחזר כמה פעמים: "איזה שמנת יקרה היא זאת..?", וסיים: "נו שתיתן שתיתן.." ונתנה, ואכן נפקדה.
 
בענייני בריאות אמר שעלינו להשתדל לאכול רק את המאכלים הבריאים.
 
בורח מפרסום
 
התבטא פעם ואמר: כשנותנים לי כבוד הרי זה כמו שדוקרים אותי בסכינים.
 
מלבושיו היו פשוטים מאוד והיא נראה כאחד האנשים הפשוטים ביותר. יום אחד שהה בעיר ראדזין בפולין וביקר שם אצל רב העיר. התפלא הרב מאישיותו כל כך עד שציוה לאנשיו שיתפרו עבורו בגד משי מפואר כדרך הרבנים המכובדים. כשנודע הדבר לראבר"נ עזב תיכף ומיד את העיר, כל כך ברח משמץ כבוד ופרסום.
 
בעת שהייתו בא"י הסתיר מאוד את עצמו וגדולתו לא הייתה גלויה. מושבו לא היה קבוע במקום אחד, אלא היה מעתיק מושבו מפעם לפעם מבית כנסת אחד לבית כנסת אחר, בכדי שלא יתפרסם.
 
רגיל היה תמיד להזהיר את אנשיו: שלא יכשלו בשום פרסום של שקר.
 
שלום בית
 
יום אחד ביקר בביתו של רבי נחום שוסטער ז"ל, וביקש ממנו רבי נחום שיעזור לו להתפייס עם זוגתו, כי זה זמן מה קשה השלום ביניהם. כשראה איך זוגתו מתחילה לחרף ולגדף את בעלה. פנה רבי אברהם לרבי נחום: "זוגתך היא הצודקת בדבריה ובטענותיה!"
היא כששמעה דיבורים אלו יוצאים מפיו, פנתה לבעלה: רואה אתה? אפילו רבי אברהם מסכים לדבריי!
אחר כך פנה אליה רבי אברהם ואמר: אף על פי שהצדק עימך, בכל זאת בעלך הוא איש טוב ונכבד, והתחיל לפרט את שבחיו ומעלותיו של בעלה באוזניה, שראוי שיכבדו זה את זו וכו`. בדרך חכמה זו השכין שלום בביתם.
 
ארץ ישראל
 
דיבר הרבה על ארץ ישראל בהתלהבות גדולה. בכל עת שהיה מדבר בשבחה ומגודל מעלתה, היה מתלהב מאוד ואומר שאין אפילו לתארה. הזכיר את מאמר הזוהר, שבעת שהראה הקב"ה למשה רבנו את ארץ ישראל, ואמר לו שלא יוכל להיכנס אליה, תכף כששמע זאת משה, מת.
היה ליבו בוער לארץ הקודש וגם לעניין ציון רבנו באומן, ושני דברים אלו היו מחוברים ומשולבים אצלו. כשהיה בחוץ לארץ רוב דיבוריו וגעגועיו היו לא"י, ובשנים שהיה בא"י היה מרבה לדבר מגודל מעלת ההשתטחות והעלייה לציון רבנו ז"ל.
ענה ואמר: "איני מוצא מרגוע לנפשי כי אם בשני מקומות אלו"- דהינו בציון רבינו ז"ל ובכותל המערבי.
 
עוד שנים רבות לפני תחילת מלחמת העולם הראשונה כבר החל להאיץ באנ"ש ברוסיה לעלות לא"י, אמר שרק ככה יוכלו להינצל גם בגוף וגם בנפש . לדאבוננו, אחרי מפלת הצאר ברוסיה החלו רוצחים להשתולל בה ובזזו ושללו ורצחו גם את היהודים, ומצד שני תנועת הכפירה – הקומוניזם- עלתה והשמידה את רוב רובה של יהדות רוסיה. המעטים ששמעו בקולו של ר` אברהם ועלו לא"י, הצליחו להציל את עצמם יהדותם וממונם, והקימו משפחות על אף העניות והדחק ששרר בא"י.
 
ציון רבנו הקדוש
 
אמר שהבאים לציון של רבנו צריכים להיזהר מאוד בקדושת ציון רבנו לכבדו ולנהוג בו במורא. סיפר על הרב מאיר לייב בלעכער שנהג להכין עצמו שלושה ימים בתורה ותפילה לפני שהיה הולך להשתטח על הציון הקדוש.
 
רגיל היה להתבטא אודות התפילה על הציון: אצל רבינו אם מתעקשים בתפילה, פועלים את פעולתם הרצויה.
 
אהבת חברים
 
אמר פעם: אורו של רבינו הקדוש גדול ונשגב כל כך, שאין בכוחו של אדם יחיד לקבלו, אלא רק בהתחברותו ובצרופו לרבים הרוצים עימו לקבל את האור. מכאן מבינים את המסופר בזוהר שאמר רשב"י שעיקר כוחם של תלמידיו לקבל ממנו היה רק מחמת האהבה ביניהם. אף ידוע על האר"י הקדוש שהזהיר את תלמידיו על אהבת חברים, כי רק בזה תלוי קבלת אור הצדיק, בפרט כשהצדיק רם ונישא במעלתו כנשמת רבינו הקדוש.
 
אמר שאצל רבינו עניין מידת `דרך ארץ` ורחישת הכבוד אחד לחברו אינו רק כתוספת על שאר מידות טובות, אלא הוא ביסוד ובשורש כל דברי תורתו והנהגותיו. ידוע על ר` אברהם שהיה נוהג בדרך ארץ אפילו עם ילד קטן.
 
היה נזהר מלדבר על שום אדם בפרטיות ולעיתים רחוקות היו שומעים ממנו דברים על אחרים בכלליות אך ורק לתועלת ממשית.
 
קירוב רחוקים
 
פרק לימוד בפני עצמו הייתה הדרך של קרוב הנפשות בה נהג ר` אברהם. מסעות רבים היה עורך להפצת דעת רבינו בעולם. בכוחו היה לקרב גדולים וטובים מחד גיסא ומאידך גיסא אנשים מגושמים ורחוקים מאוד. עם כל אחד ידע לדבר ולהובילו לדרך הנכונה והכל לפי ערכו והבנתו, בין אם היו תלמידי חכמים בעלי כישרונות ומיוחדים באופי, ובין אם היו יהודים נבוכים שנפלו ברשת ההשכלה.

 

 חיבורים וספרים

`ביאור הליקוטים`- חיבורו העיקרי של רבי אברהם הוא ביאור הליקוטים, ביאור עמוק ונפלא על ליקוטי מוהרן, אותו כתב משך שנים ארוכות כקונטרסים, בהקדמתו לביאור הליקוטים העלה רבי אברהם את שמונה עשרה הכללים ללימוד ליקוטי מוהרן, אותם ניסח בקצרה, מאוחר יותר, רבי שמואל הורוביץ הדפיס את הספר.
`חכמה ותבונה`- פרושים לסיפורי המעשיות של רבינו הקדוש.
`ימי התלאות`- סיפורי התלאות שעברו על רבי נתן ז"ל.
`כוכבי אור`- סיפורים ועובדות על רבינו ואנשיו.
`סיפורים נפלאים`- סיפורים ממעלת רבינו ז"ל וסיפורים ומשלים שרבינו סיפר.
`שיחות וסיפורים`- לקט משיחות של ריבנו ז"ל ורבי נתן.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל