x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי דוב מטשערין - קורות חייו
רבי דוב (בער) מטשערין - התקרב לרבנו בצעירותו כאשר עוד היה רבנו בעיר מדוודיבקע, רבי דוב היה מהעיר מדוודיבקע, לאחר נישואיו עקר לדאשיב שם היה סמוך לשולחן חותנו מספר שנים, בהיותו בדאשיב היה מקורב להרב יודל ולהרב שמואל אייזיק מדאשיב )ראה להלן), כאשר הסתיימה הנדוניה של חותנו חזר לאביו בעיר הולדתו מדוועדיווקע. לפני נסיעתו נפרד מר' יודל שהנהיג באותה עת את העדה בדאשיב, ר' יודל נפרד ממנו בחמימות והוסיף: "היות ושמענו כי יש מנהיג חדש במדוודיבקע (בהתכוונו לרבנו) אשר דרכו אינה נהירה עדיין, רצוי כי תדיר רגלך משם." בשובו למדוודיבקע עסק בעבודת ה' לפי הדרך שקיבל מרבו ר' יודל, ואת אזהרת ר' יודל שמר והתרחק מרבנו ומאנשיו, לאחר תקופה של שהות במדוועדיבקע החל לחוש רפיון מה בעבודת הבורא, בהיותו לבד בעיר ללא חבר להשיח לפניו את לבטיו בעבודת ה', ובנוסף לכך ראה את אנשי רבנו ואת התלהבותם הגדולה בעבודת הבורא, נתמלא לבו כמיהה לדרכם הרוחנית, כמו כן העיקה עליו העובדה כי נשוי הוא מספר שנים וטרם נפקד בבנים, צערו זה הביאו אל רבנו למרות אזהרתו של ר' יודל, רבנו האיר פניו לר' בער והדריכו בעבודת ה' לפי דרכו ור' בער הרגיש כי למקום הזה נכספה נפשו מאז ומתמיד. על אתר נקשר בעבותות של אהבה לרבנו ולדרכו המאירה, והפך לאחד מתלמידיו החשובים. כעבור כמה שנים, הוצרך לשוב לדאשיב לביקור אצל חותנו, מיד כשהבחין בו ר' יודל חש שמשהו השתנה בו, כאשר בקש הסבר על דרכו תיאר ר' דוב (בער) בהתלהבות לפני רבי יודל ורבי שמואל אייזיק את דרכו המיוחדת של רבנו בעבודת ה'. דבריו הלהיבו את לבם של שני תלמידי חכמים ענקים אלו, ובעקבותיו נסעו אף הם לרבנו, והתקרבו אליו. 
תחילה היה ר' דוב בער עני מרוד. מסופר כי בהיותו עני וערירי, ביקש מאת רבנו להעתיר בעדו שיזכה לבנים, רבנו ענה לו: כשתתן צדקה, תוושע! "איך אתן צדקה ואין לי פרוטה?" שאל ר' בער, רבנו השיב לו: "התחזק באמונה וזה יחשב לך כצדקה" (ראה בראשית טו ו "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה"). ואכן ר' בער התחזק באמונה ונפקד בבנים. במרוצת הזמן התעשר ר' בער ורבנו צווה עליו להפריש חומש מכספו לצדקה. ר' דוב בער הקפיד על כך מאוד משך כל חייו, פעם אמר "עם החומש שלי אין לי מה לפחד בבית דין של מעלה". 
ר' דוב בער היה חותנו בזיווג שני של ר' אברהם בער, נכד רבנו, שהיה נשוי תחילה לבתו של משה חינקס והתגרש ממנה בשנות הדיכוי שיזם הרבי מסוורן, לאחר גירושיו נישא לבתו של ר' דוב בער והצטרף לעסקיו ורווח לו. ר' אברהם בער היה מקורב למוהרנ"ת ומיודד עם ר' משה לוברסקי (היה מכונה ר' משה ברסלבר), שאף הוא היה מקורב למוהרנ"ת, כל יום היו מקפידים לשוחח אודות ר' נתן ודרכו של רבנו בעבודת ה', באחת הפעמים שר' משה לוברסקי הגיע כהרגלו לשוחח עם ר' אברהם בער לא מצאו וחשב לשוב על עקבותיו. היה שם ר' דוב בער - חותנו של ר' אברהם בער. ביקש ר' דוב (בער) מר' משה: "דבֵּר עמי". ר' משה עמד ביראת כבוד ואמר: "מה אני יכול לומר לך על עבודת ה'? הרי אתה הכרת את הרבי עצמו!" השיב ר' בער: "האמן לי! מה שלמדת אתה מרבי נתן על רבנו, הוא יותר ממה שאני יודע על רבנו מהיכרותי עם רבנו עצמו.!"

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל