x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי זלמן הקטן - תלמיד רבינו - קורות חייו
רבי זלמן הקטן הוא נבחר על ידי רבנו לנסיעה החשאית כאשר בקש רבנו את הסכמות גדולי הדור לספרו 'ליקוטי מוהר"ן’, כמו כן נשלח ר' זלמן לעוד שליחות נסתרת לה"חוזה מלובלין", ולא רצה לגלות את מהות השליחות. עם זאת ר' אברהם בן ר' נחמן חזן אמר, שלמרות שאיננו יודעים בבירור, קיימת אצלנו השערה שהשליחות הייתה בעניין זירוז הגאולה, שעסקו בו אז החוזה מלובלין ושאר צדיקי הדור ובמיוחד עם הרה"ק המגיד מקוזניץ, והרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב, כידוע. רבנו לא הסכים עם ניסיונם לזירוז הקץ, וכעבור ארבע שנים מהסתלקות רבנו, גרמו העוונות, ודחיקת הקץ דחקה את שעתם של שלושת רועי הדור, שנסתלקו בתקופה אחת בשנים תקע"ד – תקע"ה. (הרב נחמן בורשטיין, שמע מפי זקני חסידי ברסלב)

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל