x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי חייקל - תלמיד רבינו - קורות חייו
רבי חייקל- היה חזן ומשורר אצל רבנו, היה לו קול נפלא, גם הרבה ללוות את רבנו הרבה במסעותיו, כמה סיפורים מהמסתוריים ביותר של רבי נחמן קשורים עם רבי חייקל. בהיותו בן בית ומקורב מאוד אצל רבנו, היה שואל שאלות שאחרים לא ההינו לשאול, בעקבות כך ידועים פרטים רבים על נפלאותיו וסתריו של רבנו. (הדברים מובאים בספר כוכבי אור).


מידע נוסף:
רבי חייקל, החזן המיוחד של רבינו הקדוש, זכה לשמשו בתחילת מנהיגותו, וחזה בעבודותיו הנוראות והנסתרות. רק הוא ידע שרבינו מסגף עצמו, צם משבת לשבת וכדומה. אשר על כן היה לו עוז רוח לדבר עם רבינו הקדוש בקירבה יתירה; הוא היה מספר לרבינו מהמתרחש בעולם, ומדי פעם היה מעיז לשאול שאלות או לבקש משאלות גדולות. לרבי חייקל היתה משאלה מעניינת אותה ביקש מאתו. הוא, שהיה עד לתיקוני הנשמות שערך רבינו, רצה לראות במו עיניו נשמת אדם מת שמגיע אל רבינו לשם תיקון – – – כאשר ביטא את משאלתו לפני רבינו, דחה אותו ונימוקו עמו: "אתה תפחד!!!" כלומר, רבי חייקל לא יהיה מסוגל לעמוד בפחד שיפול עליו כאשר יראה את נשמת המת, והדבר מסוכן עבורו. לא התייאש רבי חייקל ופנה שוב אל רבינו בבקשה שיראה לו נשמת מת; "אינני כה טיפש שאתיירא מאדם מת" טען. אך רבינו חזר על תשובתו הראשונה. כך חזר הדבר ונשנה שלש פעמים, עד שרבינו נענה לו והראה לו בפועל נשמה של נפטר אחד... וכפי שרבינו צפה - רבי חייקל לא היה מסוגל לעמוד בכך; חלחלה נוראה תקפה אותו, עד שהיה חשש לבריאותו. רבינו ביקש להרגיעו, פנה אליו בדברים רכים: "האם חכם כמוך אפשר להטעות בדמיון?!" כאומר, כל המחזה היה דמיון בעלמא ואל לו להיבהל. ההרגעה פעלה את פעולתה ועד מהרה שב רבי חייקל לעשתונותיו. 
עברה תקופה, הגיע חודש כסלו, ורבי חייקל שוב מבקש מרבינו שיראה לו מת "באמת". לאור נסיון העבר, הפעם הבקשה כללה משאלה נוספת: שהוא לא יפחד מראיית הנפטר. רבינו נענה לבקשתו והבטיח לו שבהזדמנות קרובה הוא יזכה לכך. ההזדמנות לא איחרה לבוא, ואגב אורחא השאיר לנו ללמוד מסיפור זה פרט חשוב לדורות. מוצאי שבת חנוכה, תלמידי רבינו נוטלים ידיהם לסעודת מלוה מלכה הנערכת בבית הכנסת. הלבבות עדיין נפעמים מקדושת השבת בצל רבם ומאורם. חפצים הם להמשיך את הקדושה לימות החול. כמנהגם, שולחים הם את אחד מהתלמידים שיסור לביתו של האופה המקומי; בכל שבוע הרי נשארות אצלו מספר חלות שאותן לא הצליח למכור בערב שבת. היו אלו חלות שבורות או אפויות חלקית, והלקוחות לא חפצו בהן. בכל מוצאי שבת העניק אותן האופה לחסידי ברסלב, תמורת סכום סמלי בלבד. אך הפעם התלמיד חזר בידיים ריקות, ובפיו בשורה רעה: האופה שבק חיים לכל חי. אין חלות ואין מאפיה, ובוודאי שלא נשארו שום שיריים. התלמידים נאלצו אפוא משבוע זה ואילך, לחפש מקור חילופי לחלות עבור סעודת מלוה מלכה. בעיצומם של ימי החנוכה, יושב רבי חייקל אצל רבינו, ואינו מאמין שאכן החלום סוף סוף מתממש ועיניו רואות את אשר רואות: מול רבינו עומדת נשמת האופה שנפטר זה עתה. האופה נופל אפיים ארצה כשהוא מתחנן לפני רבינו הקדוש שיעסוק בתיקון נשמתו – – – האופה, שכנראה נזקק לעורר רחמים אצל רבינו ולהזכיר זכויות שיעמדו לו בשעה זו, מספר לרבינו שזכה להיטיב עם חסידיו, כאשר מכר להם חלות למלוה מלכה בסכום זעום – ואי לכך הוא מצפה ומתחנן שרבינו יתקן את נשמתו. רבי חייקל עומד ומשתומם, והנה רבינו פותח את פיו ועונה לאופה: "היות וזכית לעשות טובה לחסידים המקורבים אלי – אעסוק בתיקונך". הפעם אכן לא תקפו את רבי חייקל מחשבות של פחד, שהרי זאת פעל רבינו בעבורו, והוא נצר בליבו את אשר ראה. לימים, כאשר שמעו החסידים מרבי חייקל את הסיפור, שאבו מכך לימוד עצום, שהפך לאבן יסוד של עשייה למען אנשי הצדיק. שכן, חשבון פשוט צריך ללוות את כל העוסק בצרכי אנשיו של הצדיק: אם בגלל חלות שנמכרו בזול, זכה האופה לתיקון – כל שכן אלו שזוכים לעזור לאנשי הצדיק עזרה של ממש!
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל