x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי יודל מדאשיב - קורות חייו
רבי יודל מדאשיב חתנו של הצדיק הקדוש רבי לייב מסטרעסטיניץ. ר' יודל למד עם חותנו קבלה ותורת האר"י ז"ל. ר' לייב כה העריך את כוחו של חתנו שכאשר קרבה הסתלקותו על הים בעת שנסע לארץ ישראל אמר ש"אם היה ר' יודל עמי בעת נסיעתי לארץ ישראל הוא לא היה מניח אותי להסתלק". ר' יודל נמנה על שומעי לקחו של הרב הקדוש רבי פינחס מקוריץ, ישנה גרסה האומרת כי לאחר פטירתו של רבי פנחס מקוריץ הנהיג לתקופה ר' יודל את חסידיו בדאשיב, בין שומעי לקחו היה רבי דוב (בער) אשר היה עובד ה' מיוחד במינו, כאשר עקר רבי דוב (בער) למדוודיווקע התקרב לרבנו, וכאשר חזר ממעדוודיבקע לדאשיב שם הנהיג רבי יודל את העדה דרש ממנו ר' יודל הסבר על דרכו החדשה, לאחר שהתרשם מאוד מדרכו של הרבי הצעיר לא נמנע מנסיעה אליו למרות היותו מבוגר מרבנו ועומד בראש הנהגת עדה, (היה מבוגר מרבנו ב-כחמש עשרה שנה). 
סיפור התקרבותו של רבי יודל הוא מיוחד במינו, הוא עצמו סיפר אותו. כל אימת שהיה נוסע לציון רבנו לאחר פטירתו, היה עובר דרך העיר ברסלב ומספר את סיפור ההתקרבות לר' צבי אריה בן ר' אהרן תלמידו של רבנו: 
בהיותו יודע ומבין בנבכי הקבלה עוד טרם התקרבותו לרבנו, פנה אל רבנו כידען ובקשו: 'יורנו רבנו דרך בעבודת ה'! רבנו ענה לו בלשון הכתוב "לדעת בארץ דרכך" וכי אפשר לדעת דרך בעבודת ה' כאשר שקועים בארץ?! (מלשון ארציות ז"א גשמיות) ותכף נפלה עליו חרדה גדולה עד שנסוג לאחוריו בבהלה גדולה ונשאר עומד בפתח בפחד ללא אומץ לגשת לרבי. בתוך כך החל הרבי להראות לו פנים שוחקות ואמר לו: "מה לך מתיירא ממני, והלא בשר ודם אני כמוך, רק החכמתי יותר ממך" נבוך ר' יודל וחזר לאטו ואז - - - שוב הטיל בו רבנו אימה, ושוב נסוג לאחוריו. וכך היה כמה פעמים עד שר' יודל הרגיש שלבו נמס, אז צווה עליו רבנו לשפוך לפניו את כל לבו, ומאז והלאה נקשר אליו בכל לבו ונפשו בקשר אמיץ.
כאשר סיים ר' יודל לספר סיפור זה לרבי צבי אריה היה מפטיר: "אולי אצלכם הסיפור כבר ישן, אולם אצלי הסיפור הוא חדש ונוצץ!"
בפעם הראשונה שהגיע לרבנו שהה ר' יודל במקום למשך ששה שבועות רצופים, לאחר מכן חזר לביתו ואמר לבני ביתו "איך אפשר לגור כה רחוק מרבי כזה?" ומיד עבר להתגורר במדוודיבקע שהייתה סמוכה לרבנו, ואף כיהן שם כרב לתקופה מסוימת.

סיפור נוסף הקשור לתקופת התקרבותו של ר' יודל מסופר בספר כוכבי אור: אחד אמר לר' יודל שרבנו כועס עליו, עקב כך פחד ר' יודל ונמנע למשך שלושה ימים מלהיכנס אליו, לאחר שלושה ימים אזר אומץ ונכנס אליו, אמר לו רבנו "כשרוצים להתקרב אל האמת אז מתגבר השקר וכשמתגברים על המניעות נעשה מ'שקר' 'קשר' והפטיר: אם תהיה מקושר אלי תחיה טוב". כמו כן בעת התקרבותו אמר לו רבנו "אתנה עמך שלא תהיה חסיד" רבנו הסביר שכוונתו למנהגים שונים אותם אימצו החסידים באותה עת לבלות זמן רב עבור נקיות לפני התפילה ושתיית תה ועישון במקטרת.

סיפור פלאי נוסף הקשור לר' יודל מובא אף הוא בספר "כוכבי אור": נתעורר פעם דיון בין החסידים לרבנו אודות פירוש מסוים בגמרא, 
ואמרו - נשאל את ר' יודל עם מי האמת, ר' יודל הכריע כדברי החסידים, נענה רבנו: "אם אוכיח לך שדברי נכונים, יתנו לך הלקאה?" ענה ר' יודל "הן!" רבנו הוכיח לר' יודל שהצדק כדבריו וכפי שסוכם נתנו הלקאה לר' יודל. בשעת ההלקאה הרהר ר' יודל בעוגמה על כך שהוא מולקה. לאחר מקרה זה חזר ר' יודל לביתו וגילה שבתו נחלשה ביותר והיא במצב מסוכן, מיד חזר לספר על כך לרבנו, לבקשו להעתיר בעדה, רבנו החל לספר לו סיפור: "מעשה באחד שהיה לו טחנת קמח שהיה טוחן על עשרים וארבע אבנים ובא שם איזה רוח רפאים ומנע את הטחינה, ייעץ מכשף אחד שיתנו לו את אחד מהעשרים וארבעה אבנים ויטחנו אותו בחול , ואז יוכלו השאר לטחון". בספור זה רמז לו רבנו על בתו שאחד מעשרים וארבע ראשי אבריה ימות אבל בכך היא תנצל ותבריא, רבנו הוסיף: "אם לא היית מהרהר בשעת ההלקאה, הייתה בתך מבריאה לחלוטין, אך כיון שהרהרת, יקרה כפי שאמרתי." ואכן כך היה, אצבע הקטנה של בתו מתה לחלוטין והיא עצמה הבריאה. 

לפני שרבנו נסע לארץ ישראל הוא גילה זאת לר' יודל שהוא רוצה לנסוע לארץ, ר' יודל אמר לו: "רבנו, בודאי אתם רוצים לפעול שם איזה דבר גדול, יהי רצון, שהשם יתברך יעזור אתכם, שתזכו לפעול שם מה שאתם רוצים". ונענע לו ראשו על ברכתו". 

כאשר נולד בנו של רבנו: "שלמה אפרים", קנה ר' יודל מלבוש חגיגי חדש לכבוד סעודת הברית, רבנו, בראותו את הבגד החדש, אמר לר' יודל: "עם הבגד הזה עוד תקבל פני משיח!" אולם מאוחר יותר כאשר נפטר הילד הקדוש רבי שלמה אפרים, חזר בו רבנו מהבטחה זו, כפי המובן פטירתו של הילד שהיה יכול לפעול לזירוז הגאולה, הייתה הסיבה שרבנו חזר בו מהבטחתו.
רבנו שוחח פעם על חשיבות אמירת תהלים, ועל הענין להרבות באמירת התהילים, בתחינות ובבקשות, שאל אז ר' יודל את רבנו: "איך לוקחים לב" (כלומר איך זוכים שהתפילות יהיו מהלב), ענה לו רבנו: "תאמרו לי אצל איזה צדיק קבלתם התעוררות הלב? העיקר הוא האמירה בפה... והתעוררות הלב באה ממילא."
רבי יודל נחשב לאחד מגדולי תלמידיו של רבנו ולאחר פטירתו של רבנו, הוריש לו רבנו את היכולת להמתיק דינים באמצעות פדיונות, ידוע כי פעם אחת הסתייע ר' יודל בהרחת טבק כאמצעי לפדיון עבור אישה שהתקשתה ללדת, ומיד אמר לבעלה המופתע "לך לביתך ובדרך כבר יברכו אותך למזל טוב," וכך היה. 
עם כניסתו של רבנו לעיר ברסלב פנה רבנו אל רבי יודל ואמר לו: "רואה אני נשמה חדשה באוקראינה סמוך לברסלב ואני חפץ שהיא תתקרב אלי" (רבנו התכוון לר' נתן). אולם פשטותו המדהימה של ר' נתן מנעה את ר' יודל מלהאמין שרבנו אכן התכוון אליו, רק לאחר פטירתו של רבנו, הוסכם אצלו שאכן רבנו התכוון לר'נתן ומיד שלח את בניו ללמוד אצל ר' נתן באומרו, לעסוק עם הנערים 
את זה קיבל ר' נתן מרבנו.

בקיץ הראשון של התקרבותו, התאכסן ר' נתן אצל ר' יודל, התורות של רבנו שנאמרו לפני התקרבותו של ר' נתן, היו אצל ר' יודל הוא ניצל הזדמנות זו ללמוד תורות אלו. בהזדמנות אחרת עיין ר' נתן בסידורו של ר' יודל שהיה מתפלל מתוך סידור עם כוונות האר"י ז"ל. 
ר' יודל עמד לצדו של ר' נתן בשנות הדיכוי ואף כעס מאוד על אלו שרדפו אותו, והחליט לעשות מעשה; הוא עלה לציון רבנו הקדוש בצירוף מנין (עשרה) אנשים, וכך אמר: "יש זכות תולה לשנה ויש לשנתיים ויש לשלוש!" וכך באמת היה, כל אלו שרדפו את ר' נתן שרדו עד שלוש שנים בלבד, בסוף נענשו כולם בדרכים מבהילות עד שהמחלוקת שקטה.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל