x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
רבי נתן מברסלב
רבי נתן מברסלב

רבי נתן מברסלב - חלק א'

בס"ד רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, נתקבל בקרב תפוצות ישראל, מלבד כאחד מגדולי הצדיקים, גם כמייסד השיטה המיוחדת ונפלאה בעבודת ה'. כולם כאחד יעידון ויגידון, כי תורותיו, סיפוריו ושי...... קרא עוד

קטגוריות: רבי נתן מברסלב
רבי נתן מברסלב

רבי נתן מברסלב - חלק ב'

בס"ד קורות חייו של מוהרנ"ת הן אמנם סיפור מעשה נפלא ומרתק לכשעצמו, אך הרבה מעבר לזה הן לימוד גדול ונשגב כיצד לנהוג בהתבטלות גמורה לדרכי רבינו, לקיים עצותיו באמונה ובתפילה, בעקשנ...... קרא עוד

קטגוריות: רבי נתן מברסלב
רבי נתן מברסלב

רבי נתן מברסלב - האם נוצרתי לקנות בייגל?!...

באחד ממוצאי השבת, יושב לו מוהרנ''ת בסעודת ''מלווה מלכה'' בין חבורת האברכים ומתוועדים בצוותא בדברי תורה וחסידות, אולם השולחן חסר מעט מיני תרגימא. ובכן, מי יהיה השלי...... קרא עוד

קטגוריות: רבי נתן מברסלב
רבי נתן מברסלב

רבי נתן מברסלב - ההתקרבות לרבינו

בחודש אלול של שנת תקס''ב, בשבוע של פרשת כי תבוא, נודע למוהרנ''ת ולחבירו הנאמן ר' נפתלי כי רבינו השתקע בברסלב חברו האחר של מוהרנ"ת, החסיד ר' ליפא, כבר זכה לב...... קרא עוד

קטגוריות: רבי נתן מברסלב

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל