x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
רבי נתן מברסלב – ליקוטים נבחרים
שבירת מניעות

תהליך הבירור

צריך כל אדם לדעת כשרוצה להתקרב להשם יתברך ורואה שהמניעות והמסכים מתפשטים כנגדו מאוד מאוד ובפרט שכבר התחיל מעט ורואה שבכל פעם משתטחים כנגדו יותר ויותר ולפעמים רואה שאחר כמה ימים ושנים שנדמ...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
עבודת השם

מעלת ישראל

כל העולם ומלואו לא נברא אלא בשביל ישראל כמו שנאמר בתורה בבראשית "בשביל ישראל שנקראו ראשית" והכל שייך ומשועבד להם, ועיקר המלוכה הוא אצל ישראל כמו שהיה בימי דוד המלך ושלמה וכמו שי...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
שבירת המניעות

2. מניעות המוח

ובאמת עיקר המניעות שיש לאדם מכל דבר שבקדושה הם מניעות המוח, כי עיקר המניעה מחמת שמבלבלים מוחו בעקמומיות וקושיות ובלבולים על צדיקי האמת ועל כל דבר שבקדושה שצריך לעשות עד שאינו יודע מעלתם ו...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
צדיק האמת

איש מגן

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו הן רפואת נפשו ותיקונו והן חייו הנצחיים של כל בר ישראל החפץ באמת לאמיתה הוא ההתקשרות לצדיק האמת שהוא כל חיותו ותקותו בעולם הזה ובבא. כי צריך האדם לנדד שינה מעיניו...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
עבודת השם

2. ויגבה ליבו בדרכי השם

וזה בחינת "ויגבה ליבו בדרכי השם" שצריכין להגביה ליבו ודעתו בדרכי השם ולומר בנפשו שאין נאה לי לעשות מעשים כאלה מעשה בהמה ח"ו, כי נפשי גבוהה מאוד, נפש ישראל שכולם בני מלאכים ...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
שבירת מניעות

3. מצווה גוררת מצווה

וזה בחינת "הוי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה". כי כל מה שעושים איזה מצווה זוכים לרצון חזק יותר להשם יתב...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
דרכי התשובה

תוקף הרצון

כל אחד מישראל שורש נשמתו גבוה מאוד מאוד רק שירצה לארציות וגשמיות זה העולם בשביל הבחירה כדי שדווקא ע"י זה תשוב למקורה בשלימות נפלאה, וכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן בהכרח שיעבור עליו כמה...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
צדיק האמת

2. אור מוסיף והולך

וזה בחינת המחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל לגבי הדלקת נרות חנוכה שבית שמאי אומרים פוחת והולך ובית הלל אומרים מוסיף והולך, כי אמרו רז"ל ששמאי היה קפדן וע"י זה היה מרחק הגרים מלהתגי...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
עבודת השם

3. עולם הפוך ראיתי

ומזה יכול כל אדם לקחת מוסר לעצמו כשרואה שהיצר הרע והתאוות מתגברים עליו מאוד מאוד ונדמה לו שקשה לשברם, צריך לידע שבוודאי אין הקב"ה בא בטרוניה עימו ובוודאי אם לא היה לו כח לשברם לא היה...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
שבירת המניעות

4. פתח האוהל

כי מי שחס על חייו האמיתיים הנצחיים, כל מה שרואה שהס"א שהם בחינת היכלי התמורות מתגברים ומשתטחים ומתפשטים כנגדו יותר ויותר כמו כן הוא מתגבר ומתאמץ ומזדרז יותר להתקרב להשם יתברך מחמת שרו...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
התכלית הנצחית

1. נקודה טובה

אורח חיים א – הלכות השכמת הבוקר הלכה א  כשהאדם מתחיל לחפש בעצמו ורואה שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך והוא מלא חטאים ופגמים הרבה ונדמה לו שהוא רחוק מטוב, אזי הוא צריך לחפש ולבקש...... קרא עוד

קטגוריות: התכלית הנצחית
דרכי התשובה

2. בחיפזון גדול

והנה בתחילת התקרבות האדם להשם יתברך כשרוצה להיכנס בדרכי התשובה אזי מתגלה לו בתחילה אור גדול מלמעלה בלי התעוררות מצידו כלל. וזה בחינת יציאת מצרים, שבתחילה התגלה להם אור השם יתברך באות...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
עבודת השם

4. בן מלך ובן השפחה

עיקר בריאת האדם שבשבילו נבראו עליונים ותחתונים הוא שתרד הנשמה לזה העולם ותתלבש בגוף ותתגבר הנשמה על הגוף ותשלוט עליו כדי שיעשה רצונה וע"י זה תזכה לעשות מצוות בזה העולם ותקיים את רצונו י...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
צדיק האמת

3. קירוב רחוקים

והנה עניין זה של בחינת המחלוקת של בית שמאי ובית הלל לגבי קירוב רחוקים זה בחינת כלל המחלוקת שבכל דור על הצדיקים השלמים העוסקים לקרב נפשות הרחוקים להשם יתברך שרבים מאוד קמים עליהם וגם רבים מגד...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
שבירת המניעות

5. מחיצות קדושות

כי אי אפשר להוציא שום דבר שבקדושה מן הכח אל הפועל כי אם ע"י החשק והכיסופים שנעשים ע"י המניעות כי המניעה היא בשביל החשק וכל מה שמתגברים על האדם המניעות ביותר ח"ו צריך שיגביר ...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
התכלית הנצחית

2. ממשלה על מלאכים

איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל, כי באמת השם יתברך מנהיג את עולמו בעצמו בהשגחתו הפרטית בכל עת ואפילו כששולח איזה מלאך לעשות איזה דבר, בכל מקום שהמלאך ...... קרא עוד

קטגוריות: התכלית הנצחית
דרכי תשובה

3. גאולה שלמה

כי זה ידוע שעיקר כל הגלויות וכל הגאולות הם רק ישועת וגאולת הנפש מגלות התאוות רעות הבאים מהס"א והיצר הרע שהם עיקר גלות וצרות ישראל, שהם מתגברים בכל דור על נפש הישראלי ורוצים לאחוז אותו...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
עבודת השם

5. רפואה ושלום

עיקר עבודת השם הוא בחינת שלום ובשביל זה היה עיקר בריאת האדם, כי האדם כלול מחומר וצורה גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים והם שני הפכים ועיקר עבודתו לעשות שלום ביניהם דהיינו שבגוף יזכה לעשות ר...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
צדיק האמת

4. צאי לך בעקבי הצאן

אומר רבינו ז"ל שצריך לראות ולהשתדל מאוד להתקרב לצדיק אמיתי כדי לזכות לברר המדמה שע"י זה יזכה לאמונה שלימה שזה העיקר. ולכאורה קשה, הלא גם כדי להתקרב לצדיק האמת בעצמו אי אפשר להתקר...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
שבירת המניעות

6. טובים השניים מן האחד

ובאמת העיקר והיסוד שהכל תלוי בו שעל ידו יוכל האדם להתגבר על כל המניעות ועל כל מה שעובר עליו בעבודת השם הוא האמונה והתפילה, כי בוודאי שצריך האדם לעבוד את השם יתברך גם בשכל אנושי עד מקום...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
דרכי תשובה

4. התחלת התשובה

עיקר הקושי למצוא את הדרך לשוב אליו יתברך זה מחמת חטא אדם הראשון ומחמת ריבוי עוונותינו שעל ידם נתבלבלו כל המקומות והדרכים עד שקשה למצוא הדרך לשוב אליו יתברך, כי עיקר התשובה הוא להשיב הדבר למק...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
עבודת השם

6. שומר חינם ושומר שכר

 כידוע בהלכות שומר שכר ושומר חינם ששומר שכר דהיינו שמקבל שכר עבור שמירתו חייב בגניבה או באבדה ופטור באונסין ואילו שומר חינם פטור מהכל, והלכה זאת מרמזת לנו על עבודת השם של האדם כי ישנם ש...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
צדיק האמת

5. חיפוש ובקשה

   כי צריך לחפש ולבקש מאוד את הצדיק באמת שע"י זה עיקר תיקון האדם ועיקר האמונה שהיא יסוד הכל, וכפי מה שפוגמים ח"ו בזה שאין משתדלי לחפש את הצדיק, כמו כן נופלים בגלות ו...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
שבירת המניעות

7. דחיקת השעה

וזה צריך האדם לזכור ולדעת שאף על פי שצריך להתגבר על המניעות בכל מה שיוכל ברצונות וכיסופין אף על פי כן אל לו לדחוק את השעה על שום דבר אלא יבקש בתחנונים אם יתן השם יתברך יתן ואם לא לא וזה א...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
דרכי תשובה

5. האילן הקדוש

ועל כן עיקר העיצה כיצד להתקרב להשם יתברך ולמצוא את דרך הישר והנתיב לשורש נשמתו הוא ע"י מה שמרומז במעשה הקדוש "משבעה בעטלירס" במעשה של יום החמישי של בעל החטוטרות, שמספר שם מעני...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
עבודת השם

7. ביומו תתן שכרו

כי צריך האדם לעסוק בתורה ותפילה ועבודת השם בכל יום ויום בכל מה שיוכל ולא ידחה את עצמו מיום לחברו כמו שנאמר "היום אם בקולו תשמעו" היום דווקא. וזה בחינת "ביומו תיתן שכרו"...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
צדיק האמת

6. צא הלחם בעמלק

אבל זה כנגד זה ברא השם יתברך וכנגד גודל הקדושה של צדיק האמת כך גודל ההסתרה והמניעות להתקרב אליו וזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דור ודור כי עיקר מלחמת עמלק שבכל דור הוא כנגד שם השם שהוא הצדיק ה...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
דרכי תשובה

6. בקיא בהלכה

נמצא שכשרוצה האדם לילך בדרכי התשובה צריך להיות בקי בהלכה דהיינו שיהיה לו שני בקיאויות – בקיא ברצוא ובקיא בשוב, שזה בחינת עייל ונפיק בחינת "אם אסק שמיים שם אתה ואציע שאול הנך&qu...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
עבודת השם

8. צדיק ולמדן

ועיקר העבודה שיהיה האדם צדיק ולמדן יחד כי "לא המדרש העיקר אלא המעשה" ו"לא עם הארץ חסיד" ולהיפך למדן בלא חסיד וצדיק בוודאי אינו כלום כי צריך האדם לראות שמעשיו יהיו מרוב...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
צדיק האמת

7. המחובר לטהור טהור

כי היושבים על המשפט בבית דין של מעלה הם נשמות הצדיקים האמיתיים "כי המה היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו" כי בהם נתייעץ בבריאת עולמו קודם שהיו בזה העולם, מכל שכן עתה שכבר היו ...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
דרכי תשובה

7. צא מן התיבה

 וכל זה מרומז בזוהר הקדוש בעניין תיבת נח כמו שנאמר שם שנח לא ביקש על דורו ואחר שיצא מהתיבה וראה את כל העולם חרב התחיל לבכות עליו והשיבו הקב"ה "רעיה שטייא" עכשיו אתה בו...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
עבודת השם

9. טוב תורה עם דרך ארץ

נמצא שיש לכל אדם שני בחינות של עבודה, העבודה האחת היא בבחינת "מלא כל הארץ כבודו" שזה בחינת כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שמלובש בהם כבודו יתברך "שזה בחינת כלליות התורה ו...... קרא עוד

קטגוריות: עבודת השם
צדיק האמת

8. בקשתי את שאהבה נפשי

"על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי, בקשתיו ולא מצאתיו" פסוק זה משיר השירים מדבר מהחיפוש של הצדיק האמת כמו שנאמר במדרש על פסוק זה את שאהבה נפשי זה משה, ואז "על משכבי בלילו...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת
דרכי תשובה

8. ידום וישתוק

והכלל כי עיקר התשובה הוא כשישמע בזיונו ידום וישתוק, כי צריך האדם לעבור ולסבול חרפות וביזיונות הרבה קודם שיזכה להכנס בדרכי התשובה ועיקר הביזיון הוא שרוצה להתקרב להשם יתברך או לתקן את דרכיו...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
צדיק האמת

9. קברי צדיקים

1)        וזה מה שהולכים על קברי צדיקים, כי הצדיק כל תשוקתו תמיד לעלות מדרגא לדרגא וזה עבודתו כל ימי חייו, ואפילו כשעולה למקום שעולה אינו מסתפק בזה כלל, רק...... קרא עוד

קטגוריות: צדיק האמת

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל