x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי נתן מברסלב - חלק א'
בס"ד
רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, נתקבל בקרב תפוצות ישראל, מלבד כאחד מגדולי הצדיקים, גם כמייסד השיטה המיוחדת ונפלאה בעבודת ה'. כולם כאחד יעידון ויגידון, כי תורותיו, סיפוריו ושיחותיו יש בהם בכדי לקרב את האדם לבוראו, לדבקה בו וללכת בדרכיו כל הימים מתוך שמחה, התלהבות והתעוררות הלב אליו יתברך שמו.
את כל הטוב הזה הנחיל לנו תלמידו הנאמן והמסור רבי נתן מברסלב.

בהתבוננות במהלך חייו רבי נתן מברסלב, בכתביו בחידושיו, הרי הוא מתגלה לנו כגאון ובקי בנגלה ונסתר, צדיק, מנהיג ומורה דרך בזכות עצמו. אולם בגודל ענוונותו, ולמעלה הצורך הדור והדורות הבאים, הקדיש מוהרנ"ת את כל חייו וישותו להפצת תורת רבו, להיות דולה ומשקה לרבים, לטובת כלל ישראל.

רבי נתן מברסלב בלבד, הוא האיש שנבחר על ידי רבו לתפקיד נעלה ונשגב זה, והוא אשר היה באמת מסוגל להעביר על ידי גאונותו ועמקותו החובקת זרועות עולם, עולה לגבהי שמים ונוקבת ויורדת עד תהומות, את תורת רבו הגדול והנוראה איש האלוקים אור האורות רבי נחמן מברסלב זיע"א ושיטתו הקדושה במילים ובכתבים. למסור את לקחיו בצורה הברורה ביותר, להמשיך אותם מלמעלה למטה, עד שכל יהודי ויהודי, באשר הוא שם, יוכל להתקרב אל הקודש וליהנות מזיו תורתו והנהגתו המיוחדת של רבי נחמן מברסלב . וכל זאת בכמות אדירה של כתבים, שבכוחם להסביר את תורת רבינו ולגלות את צפונותיו: אם בשמונת כרכי הליקוטי הלכות, שם באים לידי ביטוי מעשי תורתו של רבינו ושייכותו לכל יהודי ויהודי. אם בספרו התמציתי "קיצור ליקוטי מוהר"ן", שם השכיל בתבונתו העמוקה ללקט את כל ההנהגות המעשיות המובאות בספר הגדול והעמוק ליקוטי מוהר"ן, וכמעט לא לסטות מלשונו הזהב של רבי נחמן מברסלב. אם ב"ליקוטי עצות", שם ריכז תורה שלמה בכרך קטן, הלכה למעלה בתכלית הקיצור. אם בתפילותיו הנוראות בספרו "ליקוטי תפילות", שיותר ממה שמבטים את השתפכות לבו של להשי"ת, הרי מדברות הן בעדינו, בעד כל אחד ואחד בנפרד, על כל אשר עובר עליו בזה העולם מבלי לפסוח על שום פרט מחיי האדם עלי אדמות, וכולן, הן התורות והן העצות והתפילות, כולן בנויות, מבוססות ומיוסדות על ספרי רבי נחמן מברסלב, שמהם לא זע אף כמלא נימה.

אף גם לא הסתפק רבי נתן מברסלב בהפצת דרך רבינו, ובהעלות תורותיו על הכתב. אלא דאג גם לקבץ את כל החסידים, לאחר הסתלקות רבינו, לראש השנה באומן במקום גניזתו, כפי רצונו של רבי נחמן מברסלב. אף בנה את ה"קלויז" הראשון עבור חסידי ברסלב, והלהיב ועורר את החסידים להמשיך את דרך רבינו. שכל המשכיותה והתרחבותה עד דורנו זה – היא בכוחו של אותו תלמיד מסור ונאמן עד כיד מסירות נפש של ממש.
למען ביצוע מפעליו קדושים אלו, נאלץ לעמוד במלחמה איומה, מצד משפחתו וממשפחת חותנו. הקריב את פרנסתו ומעמדו והשליך נפשו מנגד בעת המלחמה הקשה שהכריזו המתנגדים נגדו. והכל באותה מטרה, להאיר דעת רבינו בעולם.

רבי נחמן מברסלב נסתלק מן העולם כשמוהרנ"ת היה בן שלושים שנה בלבד. וללא כל שמץ של רצון להמשיך את ההנהגה באופן המקובל, פעם ועשה אך ורק כתלמיד בטל ומבוטל לדעת רבו. ללא כל שררה ופרסום. בעצמו, כמעט ללא עזרה הקים ובנה את כל המפעל הגדול הזה הנמשך עד היום הזה במשך קרוב למאתיים שנה, ועדיין נרו בוער ולא ידעך לעולם וחסידות ברסלב גודלת ועולה.

בשנת תקפ"ב נסע רבי נתן מברסלב לארץ ישראל במסירות נפש, ואף זאת כקיום עצת רבו דיבר הרבה בשבח ארץ ישראל. בשובו, החלה להשתולל המלחמה הקשה נגדו, מצד המתנגדים, שנמשכה שנים רבות ללא הרף, בכל מיני ביזויים והשפלות, שלא נשמע כמותם. אך הוא עמד על משמרתו, לא זז זיז כלשהוא ממטרתו הקדושה, להמשיך ולהחזיק את בית רבינו הקדוש, תורתיו ודרכו הקדושה לנצח.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל