x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי נתן מברסלב - האם נוצרתי לקנות בייגל?!...
באחד ממוצאי השבת, יושב לו מוהרנ''ת בסעודת ''מלווה מלכה'' בין חבורת האברכים ומתוועדים בצוותא בדברי תורה וחסידות, אולם השולחן חסר מעט מיני תרגימא. ובכן, מי יהיה השליח שיצא להביא מעט ''בייגל'' עבור המתוועדים? הפור נפל על החסיד הצעיר החדש, על מוהרנ''ת. הוא יצא מיד לכיוון בית האופה..
 
אולם רעיונותיו ועשתונותיו של מוהרנ''ת רחוקים היו בשעה ההיא כמטחווי קשת ממיני התרגימא שנדרש להביא. הבלבולים וטרדות המחשבה הפוקדים אותו חדשים לבקרים, עדיין לא עזבו אותו, הם התגבור עליו ביתר שאת. תוך כדי הילוכו לקנות הבייגל עשה את חשבון נפשו: גם עכשיו שכבר זכה להסתפח על עדת החסידים אין הוא מוצא מקום בעולם ליבו מר עליו, עדין יש לו עליות וירידות, יעלו שמים ירדו תהומות.. '' מה יהיה בתכליתי''? חשב בלב מר, ''האם לכך נוצרתי'', שאל את נפשו, ''לקנות בייגל"?!...
 
הוא היה אובד עצות. לא ולא! אין זו הדרך .. אמת נכון כי ניצב הוא כבר בשערי גן עדן התחתון, הוא חש באור הכביר היוצא מבית מדרשו של הבעש''ט, אך לפניו כאילו נעולה הדלת... צדיקים הרבה כבר זכה לראות ואף להתחמם לאור עבודותיהם הקדושות, אך מה יהיה אתו? מתי יזכה לרוות את צמאונו לאביו שבשמים? הצמאון אשר התגבר יותר ויותר לאחר כל מה שראה אצל הצדיקים ששהה במחיצתם..
 
הוא פורץ בבכי גדול. יותר אינו יכול לסבול סאת ייסוריו הרוחניים הוגדשה. רבונו של עולם – הוא זועק - מה יהא בסופי?...
 
מרוב צער יצא מלבו דבר השליחות שהוטלה עלו לקנות ''בייגל'', ובמקום להמשיך לבית האופה – הוליכוהו רגליו לאחד מבתי המדרשות שנזדמנו לו בדרכו. הוא נכנס לעזרת נשים שבבית הכנסת, נטל ספר תהילים והכל לומר בבכיות עצומות...
 
מרוב צער נתגלגל על הריצפה בפישוט ידים ורגלים. הוא אינו יכול להרגע . בדרך זו שהינו הולך הוא לא יכול להמשיך יותר. לעמוד במקום אחד מבלי להתקדם ולהתעלות, ואף לפול מידי פעם – אינו מסוגל יותר... חייו אינם חיים. האברך הצעיר בכה, ובכו עמו שמים וארץ.
 
הפרק השני בתהילים. בסיום הפרק, שוב נשכב על הארץ חפץ היה שיפתחו לפניו שערי שמיים וכך המשיך באמירת התהילים ובהתפרצויות של בכי ונפילה על גבי הקרקע לסרוגין. כשהגיע לפרק נ' שבתהילים נפל על הריצפה נטול כוחות וחסר אונים שלבו שבור בקרבו.
 
מוהרנ''ת שוכב על הארץ אין כבר כוח בפיו להתפלל, עיניו נפוחות מדמע, כל רצונו ושאיפת נפשו היא שיזכה לדבקות אמיתי בבוראו ולהתהלך באמיתו!!!
 
הוא המשיך בבכיותיו עוד זמן רב עד שנרדם. והנה בשנתו רואה הוא חלום נורא, וזה דבר החלום:
סולם גבוה מוצב ארצא וראשו מגיע השמימה. והנה הוא מתחיל לעלות בשלבי הסולם, עולה שלב ועוד שלב, ולפתע אינו יכול להחזיק מעמד, הוא מועד ונופל על האדמה.
הוא מתחזק ומתחיל לעול שוב. והפעם הוא מצליח להעפיל גבוה מקודם אך לפתח הוא מועד ונופל לתהום בחבטה עזה גדולה ועצומה פי כמה מקודמתה. ענן חושך וערפל הקיפוהו מכל צד ודכאון עצום התגבר עליו, הרי הוא כבר כמעט הגיע לשאיפתו, ועתה הוא נפל מטה מטה, האם יוכל אי פעם להתאושש מהנפילה הקשה ולעלות שוב?.. הוא עומד כבר לפני היאוש, אין הוא יכול לנסות יותר לעלות... אבריו שבורים ורצוצים מעוצם החבטות העזות שקיבל מהנפילות האיומות...
 
עודו שוכב שבור ורצוץ אין אונים והנה צצה לפניו לפתע דמות אברך צעיר בעל פנים מאירות באור יקרות.
 
מוהרנ''ת קם ממקומו נבוך ונראש כאחד... ואיש האלקים שנגלה לפניו פתח פיו וכה אמר לו: אברך, טפס וטפס אך החזק עצמך היטב! "דראפע זיך און האלט זיך"!
 
מוהרנ''ת נעור באחת משנתו. דמותו של האדם בעל הפנים המאירות באור יקורת ודיבוריו המעטים המשיבים את הנפש בשבעה מושיבי טעם, נחרטו היטב בזכרונו. הוא תוהה ותמה: היכן נמצא אברך בעל פנים מאירות וזורחות שכאלו שבמילים ספורות עודדו וחיזוקו נסך בו חיים חדשים? ליבו פועם בעוז, נרגע הוא ונפעם. בטוח הוא כי מן השמים מרמזים לו משהו, אך בדיוק מה, זאת אינו יודע עדיין ולפתע נזכר כי בעצם הוא עדיין באמצע שליחותו לקנות ''ביייגל''.. הוא מתנער בזריזות מיהר אל האופה ושב עם מיני התרגימא לבני החבורה והם ישבו עדיין מסובים בהתוועדות, ובהכנסו שאלוהו לסיבת התעכבותו למשך שעות ארוכות. הוא דוחה אותם בתרוץ כלשהו, ומצטרף עמם למשך ההתוועדות....
 
זמן מה שהה מוהרנ''ת במחיצתו של הצדיק מברדיטשוב. ולאחר מכן שב אל בית אביו בנמירוב. סיפור החלום התרחש שנה אחת לפני בואו והתקרבותו לרבו מוהר''ן.
 
השנה היא תקס''ב. שנה חלפה. דבר החלום כמעט שפג מזכרונו של מוהרנ''ת. והוא עדיין מתפתל בלבטיו ויסוריו הרוחניים הקשים: מתי אבוא ואראה פני אלוקים?!...

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל