x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי נתן מברסלב - ההתקרבות לרבינו
בחודש אלול של שנת תקס''ב, בשבוע של פרשת כי תבוא, נודע למוהרנ''ת ולחבירו הנאמן ר' נפתלי כי רבינו השתקע בברסלב
חברו האחר של מוהרנ"ת, החסיד ר' ליפא, כבר זכה לבקר אצל רבינו, ואף להסתופף בצילו בשבת השניה להשתקעותו בברסלב.
במוצאי שבת קודש, פרשת כי תבא שבו חל הלילה הראשון של סליחות שלפני ראש השנה  שב ר' ליפא מברסלב לנמירוב לאחר שאצר בקרבו שבת נעלה ונשגבה במחיצת רבו החדש.
בהגיעו לבית הכנסת לאמירת הסליחות, נעמד בקרן זוית מאחורי התנור והחל באמירת סליחות בהתלהבות רבה בקול חזק ובכוונה מרובה תיבה אחר תיבה, בדבקות עצומה, שלא כפי הרגלו עד עתה.
ר' ליפא שכח עולם ומלואו, מרוב דבקות הגיע כמעט להתפשטות הגשמיות. גם כשאר נאספו סביבו כמה מבני הקהל, ובניהם מוהרנ"ת וחבירו ר' נפתלי, לא חש בכך. הוא המשיך להתפלל בדביקות גם את הפיוטים "עננו" "מי שענה" וכיוצא בהם, שבדרך כלל נחפז הציבור באמירתם, ואילו הוא עמד על עמדו והתחנן לבוראו בכל מילה ומילה במתיקות ובהשתפכות הנפש, כאילו זה עכשיו עמד בתפילה...
מוהרנ''ת ור' נפתלי עומדים מן הצד וצופים בכל זה בהשתוממות. מה אירע לר' ליפא חבריהם ? כיצד חל בו השינוי? הם השיחו בניהם על כך, וציינו אף את העובדה של אמירת הפיוטים בסוף הסליחות במתינות, כמונה מעות, בדבקות ובהשתפכות. לבו של מוהרנ''ת ניצת מיד, אף הוא חפץ לטעום מאותו אור הגנוז שהאיר לר' ליפא בברסלב...
ואכן, לאחר התפילה פנה מוהרנ''ת לר' ליפא ושאלת נפשו עמו: כיצד זוכים לזה? ר' ליפא הטעימו, על רגל אחת, מעט מן הדרך הקדושה שזכה להכירה לאחרונה ביית מדרשו של רבינו. מיד גמר מוהרנ''ת בדעתו והחליט לנסוע לברסלב

אמר ועשה. עוד באותו יום יצאו מוהרנ''ת ועמיתו ר' נפתלי לכיכר השוק, לתור אחר עגלה היוצאת מיד לברסלב. מוהרנ''ת שמח מאד על העובדה כי בהשגחה פרטית יצא אביו באותו יום לבית מסחרו בעיר ברדיטשוב, כך שיוכל לנסוע ללא ידיעתו, הוא החליט לנסוע במהירות והספיק לשוב טרם יוודע לאביו...  אך זאת גמר בלבו כי אם אכן ימצא שם את המורה הנכון עבורו, שוב לא ישית ליבו להתנגדות מצד משפחת בית אביו ובית חותנו, אלא יפסע בדרך שיורהו רבו מבלי להתחשב עם המניעות שיתעוררו עליו מקרוביו.
בהגיעו בחבורת הנוסעים לכיכר השוק, פגשו באחד מהאברכים החסידיים בשם ר' לייבוש, האומר לשום אף הוא פעמיו לעיר ברסלב, לרגל מסחריו הם עוררו בו רצון להשתתף עמם בכניסתם אל רבינו. הוא נעתר להם וכולם עלו על העגלה, ויצאו לברסלב

והנה מגיעים הנוסעים לשערי ברסלב... כבר במבוא העיר ירדו מהעגלה ונכנסו לבית הראשון בעיירה, שלשמחתם היה ביות של אחד מהחסידים בשם ר' ברל דובריש'ס הלה קיבלם בסבר פנים יפות, וכשמעו את מטרת בואם לברסלב, החל לשוח בפניהם בהתלהבות על דרכו הטהורה של רבינו, וכי היא הדרך הנכונה להוציא את האדם מגשמיותו ולעלותו למסילה הנכונה בעבודת הבורא. אף סיפר להם כמה אותות ומופתים ממה שהוא עצמו היה עד להם. הדברים הלהיבו אותם מאוד, ותשוקתם גברה לראות, לחזות בפני איש האלוקים תיכף ומיד

 והנה הגיעה השעה הגדולה בה היו צריכים להיפגש הרב והתלמיד, המאור הגדול עם המאור הקטן...
מוהרנ''ת נכנס אל הקודש פנימה... והנה חוזות עיניו בדמותו של רבינו הקדוש...
מיד כשנפגשו מבטיהם הקדושים זה בזה, נפלו על מוהרנ''ת אימה ופחד ויראה גדולה עד מאד... על אתר הוא נזכר בצורה הקדושה הזאת אותה חזה אי פעם באותו חלום לילה בטפסו על הסולם שראשו הגיע השמימה...

רבינו פתח פיו הקדוש וככה אמר לו:
"מכירים אנו זה  את זה כבר זמן רב, אך זה מזמן שלא נפגשנו"
בנפשו של מוהרנ''ת נחרטה ברגע זה ההחלטה העמוקה: פה אשב כי איותיה, למקום זה איווה, יגע והתייסר והשתוקק מיום עמדו על דעתו..
ואף רבינו נענה אז ואמר: "מעתה איני בודד"
בשיחה שהתפתחה בין רבינו ומקורביו החדשים של מוהרנ''ת, ר' נפתלי ור' לייבוש, מנה כל אחד את יחוס משפחתו. ר' נפתלי נכד היה להרה''ק מסקאהל, ור' לייבוש אף הוא בעל יחוס משפחתי היה. ותוך כדי דיבור נענה רבינו ואמר: "כולם יהודים טובים"
מוהנרנ''ת סיפר לרבינו כי הוא חתנו של הגאון הצדיק ר' דוד צבי, ומממילא הוא אף שאר בשרו של רבינו, משום שר' דוד צבי היה גיסו של הרה''ק ר' נחמן מהורדנקא סבו של רבינו

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל