x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי שמואל אייזיק מדאשיב

רבי שמואל אייזיק מדאשיב התגורר בדאשיב, והיה עובד ה' מופלג ברמה שאינה נתפסת בשכל אנוש, כאשר הגיע רבי דוב בער (ראה לעיל) ושח אודות רבנו, התלהב רבי שמואל אייזיק ומיד הצטרף לר' יודל ונסע לרבנו, אליו נקשר בלב ונפש, רבנו הדריך את רבי שמואל אייזיק בעבודות נשגבות מהבנת בן אנוש. פעם התבטא ר' שמואל אייזיק: "אם אתפלל היום את תפילתי באותה כוונה כמו אתמול למה לי חיים"?! והיה מתאמץ להתפלל כל יום בהשגה ובהתמסרות יתירה מיום קודם.
רבנו אחז פעם ברבי שמואל אייזיק כנגד לבו ואמר לו: "בשביל מעט דם כזה, הַיְנוּ שבחלל הלב, תאבד את העולם הזה והעולם הבא. ובלשון אשכנז: "אִיבֶּער אַבִּיסֶעלִי בְּלִיט זָאלְסְטוּ אָן וֶוערִין דִיא וֶועלט אִין יֶענֶע וֶועלְט? קְרֶעכְטץ זִיא אוֹיס! ותהיה רגיל להתאנח הרבה, עד שתפטור אותו ותכניע הרע שבו ותזכה לבחינת: 'ולבי חלל בקרבי'".

בתחילת התקרבותו הדריך אותו רבנו בהדרכה מיוחדת. הוא צווה לו שבשעה שהוא עורך התבודדות, ש"ידבר בפרטיות אל אבריו, ויסביר להם שכל תאוות הגוף הם הבל, והרי סוף האדם למות, והגוף יובל לקברות, והאברים הרי יתרקבו ויבלו" ועוד דבורים בסגנון זה. ר' שמואל אייזיק נהג כך תקופה מסוימת ולאחר מכן חזר לרבנו והתלונן "שאבריו אינם נשמעים לו". רבנו אמר לו להמשיך ולא להרפות מדרך זה: "תחזיק מעמד בענין זה ובסוף תראה תוצאות טובות" הבטיחו רבנו, רבי שמואל אייזיק המשיך בדרך זו, ובסוף זכה שכל אבריו ששוחח אליהם בפרטיות, כל כך נשמעו לדבריו, שחיותם הגשמית נתבטלה לגמרי! עד כדי כך הייתה ההשפעה מוחשית, שפעם אחת כששוחח עם תלמידיו אודות אפסיות העולם הזה החולף, ועל הבל תעתועי התאוות הקיימים בעולם, החל להתעלף לעיני תלמידיו והיו צריכים להתייגע מאוד בשביל להעירו עד ששבה אליו חיותו, אז אמר ר' שמואל אייזיק, שזכה על ידי קדושת רבנו למדרגה כזו, "שבכל פעם שהוא מזכיר לעצמו היטב מיראת העונש והסוף והתכלית של כל עניני העולם הזה, הוא מרגיש אפילו את האצבע הקטנה של רגלו, ממש כמו ששוכבים כבר בקבר ומרקיבים... והוא צריך מאוד להתאמץ להחזיק חיותו בקרבו שלא תצא נפשו ממש, רחמנא לצלן"!

כאשר תיארו לפני ר' נתן את גודל יגיעתו ומסירותו העצומה לעבודת ה' ואת תפילותיו אשר היו כשרף ומלאך אלוקים לפני רבי נתן, אמר: "אותו הנהיג רבנו על חודו של חרב ועמד בכך!! אך אותנו לימד רבנו שאם אין מצליחים להתפלל היטב ביום כפור מתפללים למחרתו היטב." 
ר' שמואל אייזיק העריץ מאוד את ר' נתן וכאשר התאספו החסידים בפעם הראשונה לאחר פטירתו של רבנו ועלו לקברו, הגיע ר' שמואל אייזיק סמוך לכניסת השבת ולא הספיק להיות על הציון, בליל שבת התעכב ר' שמואל אייזיק על הציון בעוד ר' נתן פנה לסעוד את סעודת השבת עם שאר התלמידים, בסעודה השמיע ר' נתן דברי תורה מהרבי, והלהיב את השומעים, האווירה הייתה מרוממת ונשגבה ושמחה גדולה שררה בין הנמצאים. כאשר שמע זאת ר' שמואל אייזיק אמר: "אני הייתי על הציון אך ר' נתן בשמחתו המשיך את רבנו אצלם בשמחתם!" 
ר' שמואל אייזיק ור' יודל היו בקשרי ידידות אמיצים עוד מתקופת היותם בדאשיב, מסופר שפעם דיבר רבנו עם שניהם וציין בפניהם את הערכתו על בואם אליו ממרחק כה רב, רבנו אמר להם "שבכל פסיעה ופסיעה שנסעו
אליו נברא מלאך" שאלו ר' שמואל אייזיק ור' יודל "הרי גם לפני הנסיעה יש לנו 'פסיעות' וטרחה סביב הנסיעה, כמו שכירת העגלה וכדומה? השיב רבנו: "ודאי! גם זה נכלל, גם מפסיעות אלו נברא מלאך מכל פסיעה."
ידוע שלמרבה הצער בתקופה מאוחרת יותר היה פירוד בין ר' שמואל אייזיק לר' נתן, לא ידוע בדורנו על מה היה הפירוד, אך ידוע שר' נתן התבטא בחריפות ואמר "שהוא לא יסלח למי שהפריד ביניהם". כמו כן בגלל מקרה זה, כאשר אחד התלמידים בשם ר' עוזר ניסה לקנאות כביכול את קנאת התלמידים שפנו לר' נתן מר' נפתלי (ראה להלן). הקפיד עליו מוהרנ"ת כל כך שאמר: "צו ויישען מיר מיט דאשיב איז שוין דא א פירוד צו ווישוען מיר מיט נפתלי אויך ? נעם עם צי פון וועלט" (ביננו לדאשיב יש כבר פירוד ביננו לבין ר' נפתלי גם? קחנו מהעולם!) ואכן אותו תלמיד נסתלק בפתאומיות רח"ל. ואמנם ר' נתן ור' נפתלי נשארו ידידים נצחיים.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל