x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   רבי אפרים ויינברג מקרימנטשוק - קורות חייו
רבי אפרים ב"ר נפתלי ויינברג נולד כפי הנראה בשנת ה'תק"ס לאביו ר' נפתלי, שהיה חברו הטוב של מוהרנ"ת ואחד מתלמידיו הקרובים ביותר של רבינו הקדוש, אשר לקחו ביחד עם רבי אהרן מברסלב שיהיו עדים על ההבטחה הגדולה שהבטיח על עניין התיקון הכללי.
כשהיה בן ארבע או חמש, זכה לחזות בפני רבינו פעמים רבות, היות ואביו השתדל לקחתו אליו כשהיה באפשרותו. באחת הפעמים רבינו בחן אותו ואת רבי שכנא בן מוהרנ"ת בלימוד הגמרא.
בשנות נעוריו שלחו אביו למוהרנ"ת על-מנת שיקרבו ויחנכו לדרך רבינו ז"ל, ומאז דבק במוהרנ"ת
והיה לאחד מבחירי תלמידיו. בזמן המחלוקת הגדולה על מוהרנ"ת (עליה מסופר בהרחבה בקונטרס "ימי התלאות "ובספר "באש ובמים)" בין השנים תקצ"ה - תקצ"ט, עזבו את מוהרנ"ת מרבית תלמידיו מאימת המתנגדים ,אולם חמישה תלמידים היו דבוקים בו גם בימי סער וזעם אלו. אחד מהם היה רבי אפרים .
מוהרנ"ת היה נוהג בכל שנה לשבות בקרימנטשוק עם אנ"ש, ובשבת שלאחריה היה שובת בטשהרין הסמוכה. אף על פי כן רבי אפרים לא המתין עד שיבוא מוהרנ"ת לקרימנטשוק, אלא היה נוסע גם לטשהרין לשבות במחיצתו. באחת השנים ר' אפרים איחר להגיע, ורבי נתן, שחשב שהוא כבר לא יגיע, אמר: "אם ר' אפרים היה עימנו, הייתה לנו שבת נפלאה". סמוך לשבת הגיע ר' אפרים ,ולאחר מכן כשסיפר על השבת, אמר: "בליל שבת עוד יכולתי לסבול את ההתלהבות והחמימות ששררה שם, אבל בשבת בבוקר השולחן נרטב מהדמעות שלי, וכבר לא ידעתי מה נעשה עמי."
מספר איגרות שכתב מוהרנ"ת לרבי אפרים מופיעות בספר עלים לתרופה, ומהן ניתן ללמוד על גודל אהבתו אליו, כפי שכתב לו באחת האיגרות (עלים לתרופה תמז):
"שלום לידידי כנפשי הרבני הוותיק וכו' מורנו הרב אפרים נ"י. הנני עתה בביתך, כי באתי לקהילת קראקא ביום ה' וארא העבר ולא מצאתי את שאהבה נפשי, כי הקדמת לנוד מפה שנית לניקלייאב, וצערי תבין מאליך... ההכרח שתזרז עצמך לבוא אלי לעסוק עמך בזה, בפרט שגם בלא זה ידעתי שלבך בוער ברשפי שלהבת אהבתנו להתוועד עמי, אולי ישלח ה' בפי דיבורים להחיות נפשו וליעצו ולחזקו בבטחון ושמחה והתבודדות וכו', ולהזכיר זה את זה היכן אנחנו בעולם ומה נעשה עמנו בכל עת ובכל יום וכל שעה וכו'... דברי אוהבך רבך וחברך ואחיך ,מחכה בכל עת לישועתך בתוך ישועת כל חברתנו וישועת כל ישראל אמן כן יהי רצון, וחותם בביתך נאוה קודש, נתן מברסלב".
בהגיע עת דודים, רצו לשדכו עם מרת חנה צירל בת רבי נתן. כשהציעו הדבר לפני רבי נתן, אמר
שיש לשאול את רבי יודל (שהיה אחד מתלמידי רבנו המבוגרים והיה מקובל גדול בפני עצמו). רבי יודל אמר שכאשר ילך להשתטח על ציון רבנו ישאלו על כך. אחר כך סיפר רבי יודל שכך ענהו רבנו בעת השתטחותו:
"יש לי שני ידידים שעדיין מחזיקים עצמם ביחד, גם ביניהם אתה רוצה לסכסך ."!?
רבי אפרים נשא לאישה את מרת פייגא, בתו של ר' יחיאל אחי רבינו הקדוש (כך נמצא לאחרונה בכתב
היוחסין של ר' יהודה לייב קאלאמייער מצפת, אשר מביא שם את הייחוס של משפחת חתנו ר' נפתלי ב"ר שמחה, שהיה דוד בנו של ר' אפרים). אמנם בעלים לתרופה מוזכר כמה פעמים שחותנו של ר' אפרים היה ר' שמואל, אך כפי הנראה ר 'שמואל זה היה בעלה של חמותו בזיווג שני לאחר פטירת בעלה ר' יחיאל בשנת ה'תקע"ב, וכשר 'אפרים התחתן היא כבר היתה נשואה לר' שמואל. גם זהותו של ר' שמואל לא ברורה. בספר "אבניה ברזל" מובא שהיה זה ר' שמואל מטעפליק אך דבר זה לא ייתכן, שכן הוא נפטר בשנת ה'תקצ"א ואילו במכתב משנת תר"ד (עלים לתרופה תמ) מבקש רבי נתן מרבי אפרים "ותפרוס באהבה בשלום ...
ובפרט בשלום חותנך ידידי נרו יאיר."
מסתבר שהיה זה רבי שמואל מקרימנטשוק (גידולי הנחל) או רבי שמואל ב"ר אבא מטשהרין (שיש"ק ג, רנז) ושמא אלו שני כינויים לאדם אחד.
לרבי אפרים וזוגתו היו שלשה ילדים: ר' שמחה דוד (חתן ר' נחמן חיהל'ס נכד רבנו), ר' יחיאל, ועוד בת אשר שמה לא ידוע.
רבי אפרים היה ידוע ללמדן בעל מוח גדול. אחד מהלמדנים בקרימנטשוק אמר שאצל ר' אפרים למד גאונות מהי.
מדי לילה היה מתגבר כארי וקם בחצות לעסוק בעבודת ה', באמירת תיקון חצות, תפילות והתבודדות ושיעורים קבועים שקבע לעצמו עד תפילת שחרית בהנץ החמה, ולאחריה היה ממשיך בלימוד התורה עד חצות היום. לאחר מכן היה פונה לעסקיו במסחר יהלומים, ומזה הייתה פרנסתו .גם בזמן שהותו בדוכנו ביריד, היה רגיל לקבוע עתים לתורה ותפילה בכל רגע פנוי, והיה ידוע לכל כאדם ישר שמנהל משא ומתן באמונה, ובכך קידש שם שמיים ברבים. מוהרנ"ת, שהכיר את גאונותו וגדלותו בתורה, חפץ שהוא יעזוב את כל עסקי העולם הזה ויעסוק אך ורק בעבודת ה', אבל לא אמר לו זאת בפירוש, כמנהגו של רבנו הקדוש להשאיר את הבחירה בידי האדם ולא להחליט בשבילו .מוהרנ"ת אמר לו פעם בלשון שאלה: "האם הייתי מעלה על דעתי שלרבי נחמן טולטשינר יהיה יותר "הרגש" בספרי רבנו ממך, עם גאונותך העצומה."?
ביקורת נוספת בנושא זה נשמעה כלפיו מצד מוהרנ"ת, כאשר נשאל על-ידי ר' נחמן מטולטשין ,מדוע אינו מוסר את מגילת הסתרים שגילה לו רבנו, לבנו ר' יצחק ולר' אפרים, אשר גם הם היו
מתלמידיו הקרובים ביותר (וכאמור היו מחמשת התלמידים שהלכו עם מוהרנ"ת גם בעת המחלוקת הקשה). השיב לו ר 'נתן: "אני כועס עליהם, כי הם אנשי שוק. גם אם לא היו אנשי שוק, היה ה' יתברך מפרנס אותם ."
באחד ממכתביו משנת ה'תקצ"ג (עלים לתרופה צד), כתב לו רבי נתן כך:
"אהובי, ר' אפרים, זכור את בוראך גם בתוך החנות, ואפילו בתוך הלאווקי בלשון רוסיה, ואל יהיו בעיניך כישנים דברי אדמו"ר ז"ל שאמר (ליקו"מ לג) שבכל לשונות 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל