x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
שבירת המניעות
שבירת מניעות

תהליך הבירור

צריך כל אדם לדעת כשרוצה להתקרב להשם יתברך ורואה שהמניעות והמסכים מתפשטים כנגדו מאוד מאוד ובפרט שכבר התחיל מעט ורואה שבכל פעם משתטחים כנגדו יותר ויותר ולפעמים רואה שאחר כמה ימים ושנים שנדמ...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
שבירת המניעות

2. מניעות המוח

ובאמת עיקר המניעות שיש לאדם מכל דבר שבקדושה הם מניעות המוח, כי עיקר המניעה מחמת שמבלבלים מוחו בעקמומיות וקושיות ובלבולים על צדיקי האמת ועל כל דבר שבקדושה שצריך לעשות עד שאינו יודע מעלתם ו...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
שבירת מניעות

3. מצווה גוררת מצווה

וזה בחינת "הוי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה". כי כל מה שעושים איזה מצווה זוכים לרצון חזק יותר להשם יתב...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
שבירת המניעות

4. פתח האוהל

כי מי שחס על חייו האמיתיים הנצחיים, כל מה שרואה שהס"א שהם בחינת היכלי התמורות מתגברים ומשתטחים ומתפשטים כנגדו יותר ויותר כמו כן הוא מתגבר ומתאמץ ומזדרז יותר להתקרב להשם יתברך מחמת שרו...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
שבירת המניעות

5. מחיצות קדושות

כי אי אפשר להוציא שום דבר שבקדושה מן הכח אל הפועל כי אם ע"י החשק והכיסופים שנעשים ע"י המניעות כי המניעה היא בשביל החשק וכל מה שמתגברים על האדם המניעות ביותר ח"ו צריך שיגביר ...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
שבירת המניעות

6. טובים השניים מן האחד

ובאמת העיקר והיסוד שהכל תלוי בו שעל ידו יוכל האדם להתגבר על כל המניעות ועל כל מה שעובר עליו בעבודת השם הוא האמונה והתפילה, כי בוודאי שצריך האדם לעבוד את השם יתברך גם בשכל אנושי עד מקום...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות
שבירת המניעות

7. דחיקת השעה

וזה צריך האדם לזכור ולדעת שאף על פי שצריך להתגבר על המניעות בכל מה שיוכל ברצונות וכיסופין אף על פי כן אל לו לדחוק את השעה על שום דבר אלא יבקש בתחנונים אם יתן השם יתברך יתן ואם לא לא וזה א...... קרא עוד

קטגוריות: שבירת המניעות

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל