x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   2. מניעות המוח
ובאמת עיקר המניעות שיש לאדם מכל דבר שבקדושה הם מניעות המוח, כי עיקר המניעה מחמת שמבלבלים מוחו בעקמומיות וקושיות ובלבולים על צדיקי האמת ועל כל דבר שבקדושה שצריך לעשות עד שאינו יודע מעלתם ועוצם קדושתם שיכול לזכות על ידם לכל טוב נפלא ונורא מאוד, כי בוודאי אם היה רואה בעיניו גודל עשירותו והצלחתו בעולם הזה ובעולם הבא ע"י כל מצווה שעושה או ע"י התקרבות לצדיקים האמיתיים בוודאי היה רץ אחריהם בכל כוחו ונותן כל כספו לצדקה ולדברים שבקדושה ולא היתה שום מניעה שבעולם שתמנע אותו מעשיית המצוות והתקרבות לצדיקים.

כי בוודאי אם היה האדם רואה בעיניו גודל עשירותו והצלחתו בזה ובבא היה נותן צדקה הרבה בשתי ידיים, כי כמה וכמה האדם מתייגע ביגיעות גדולות ומוציא ממונו ומרבה בהוצאות בשביל ספק רווח, מכל שכן וכל שכן כשהיה רואה בעיניו רווח כזה שמרוויחים ע"י הצדקה בוודאי היה נותן לצדקה בשתי ידיו בשמחה רבה וכן בכל המצוות וכן להתקרב לצדיקי האמת ולאנשיהם שיכולים לקרב אותו להשם יתברך שזה עולה על הכל ובזה תלוי כל קדושת יהדותו, אם היה רואה נפלאות עריבות נעימות התקווה שיזכה על ידם לנצחו, בוודאי היה משליך הכל והיה רץ אחריהם בכל כוחו ולא היתה שום מניעה והסתה ודחיה נחשבת בעיניו לכלום.
 
אבל עיקר המניעה הוא מניעה המוח, דהיינו שאין רואים כל זאת בעיניו בתחילה, כי בתחילה בשעה שבא לעשות המצווה או להתקרב לאנשי האמת אינו רואה אמיתת מעלתם וע"י זה יש כח למניעות להשתטח כנגדו ולמנעו ח"ו, ועל כן הוא צריך להתגבר בחשק חזק וברצונות וכיסופין לשבר את המניעות כנ"ל, אבל מאחר שהמניעות עצמם מעלימים מעלת הדבר שבקדושה אם כן מהיכן יקבל את הכוח לשברם.
 
אך עיקר הכוח לשברם נמשך מרחמי השם יתברך מה שהשם מאיר מרחוק בדעת כל אדם שתתנוצץ לו האמת מרחוק בבחינת "מרחוק השם נראה לי" וזה בחינת הרמזים הבאים אל האדם בכל יום שיתקרב וישוב אליו, ומי שחפץ בחיים באמת ואינו מטעה את עצמו ומסתכל על האמת לאמיתה, הוא רואה מרחוק אמיתת האמת וע"י זה מתגבר בחשק חזק כפי המניעות עד שמשבר את כל המניעות ומתקרב אל האמת, וזאת הראיה היא בהתנוצצות מרחוק כי אם היה רואה את האמת ממש בוודאי לא היתה לו בחירה ולא היו לו מניעות רק בהכרח שהאמת תהיה מוסתרת ויהיו לאדם מניעות כדי שיתגבר ויזכה לכל טוב אמיתי ונצחי.
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל