x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   4. פתח האוהל

כי מי שחס על חייו האמיתיים הנצחיים, כל מה שרואה שהס"א שהם בחינת היכלי התמורות מתגברים ומשתטחים ומתפשטים כנגדו יותר ויותר כמו כן הוא מתגבר ומתאמץ ומזדרז יותר להתקרב להשם יתברך מחמת שרואה שרוצים לדחותו לגמרי ח"ו, שזה בחינת ההתרחקות תכלית ההתקרבות, ירידה תכלית העליה.
 
וזה מה שנאמר באברהם אבינו "והוא יושב פתח האוהל כחום היום" ישיבה לשון עכבה זמן רב ימים רבים ואז "וירא אליו השם באלוני ממרא" שזכה שיתגלה אליו השם ע"י שישב ונתעכב ימים רבים אצל פתח האוהל שהוא פתח הקדושה, כי כשרוצה האדם להיכנס אל פתח הקדושה אזי מתגברים כנגדו הס"א שהם היכלי התמורות מאוד וכל מה שהוא סמוך יותר אל הפתח מתגברים כנגדו יותר מאוד מאוד עד שיש הרבה שכבר היו אצל הפתח וחזרו ר"ל מחמת שלא ידעו שהם כבר קרובים אצל הפתח ממש או שישנם כאלו שלא הצליחו להתגבר על המניעות. אבל אברהם אבינו ישב ונתעכב פתח האוהל, כחום היום שזה בחינת התגברות חמימות היצר הרע עד שזה שיתגלה אליו השם יתברך.
 
כי מי שאינו רוצה להטעות את עצמו וחושב על תכליתו הנצחית באמת, אינו שב לאחור בשום אופן שבעולם, יהיה איך שיהיה רק כשהוא רואה שהמניעות מתגברים עליו ביותר ואין הוא יכול לשברם, הוא יושב וממתין ומתעכב אצל הפתח ימים רבים ואינו חוזר לאחור רק מתחזק ברצונות וכיסופים ותפילות ואף על פי שאין מניחים אותו להיכנס וחום היום לוהט אותו ביותר ואפילו אם נופל ומתרחק ורואה את עצמו יותר גרוע מבעבר אף על פי כן הוא אינו מניח את מקומו ומתחזק ברצון ויושב ומתעכב אצל הפתח האוהל של הצדיקים והכשרים עד ירוחם מן השמיים.
 
וזה בחינת "ויהושוע בן נון נער לא ימוש מתוך האוהל" כי יהושוע הוא בחינת התלמיד של צדיק האמת שהוא משה, ועל שם זה נקרא התלמיד יהושוע על שם "יה יושיעך" היינו שכל חיותו ותקוותו הוא על כוחו של רבו הצדיק שמתפלל עליו תמיד שהשם יתברך יושיעו מעצת הס"א המתגברים ומשתטחים עליו בכל עת, וזה "ויהושוע בן נון נער" שאפילו כשהיה בבחינת נער שהוא מעשה נערות אף על פי כן "לא ימוש מתוך האוהל" ועמד אצל הפתח הרבה עד שדחק את עצמו לתוך האוהל ולא מש מתוכו ואחר כך זכה למה שזכה.
 
ועל כן כשראה אברהם את המלאכים נאמר בו "וירא וירץ לקראתם" וירץ זה בחינת זריזות ושמחה כמו שנאמר "שמחתי באומרים לי בית השם נלך" כי מי שמסתכל על תכליתו באמת בוודאי ירוץ וישמח על כל מצווה שזוכה לעשות ויתגבר על כל המניעות ודבר לא יעמוד בדרכו כי הוא רץ בשמחה גדולה ובזריזות לכל דבר שבקדושה, כי רק זה הוא חיותו ותקוותו לנצח וחוץ מזה הכל הבל הבלים כי לא ישאר כלום משום דבר לא מעשירות ולא מצער העניות והדלות ולא משום דבר תאוה וכבוד וקנאה ושנאה "כי לא במותו יקח הכל" רק כל מה שזכה לעשות בעולם איזה דבר שבקדושה או להתגבר על איזה מניעה או תאווה זה ישאר שלו לנצח ומזה נעשים דברים עצומים ונפלאים.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל