x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   תהליך הבירור
צריך כל אדם לדעת כשרוצה להתקרב להשם יתברך ורואה שהמניעות והמסכים מתפשטים כנגדו מאוד מאוד ובפרט שכבר התחיל מעט ורואה שבכל פעם משתטחים כנגדו יותר ויותר ולפעמים רואה שאחר כמה ימים ושנים שנדמה לו שכבר התחיל להיטהר קצת חזר ונפל והתגברו עליו התאוות וההרהורים בהשתטחות עצומה מאוד.

צריך שידע שכל זה נמשך מהבגדים הצואים שעדיין לא נזדכך מהם שמשם כל המניעות וההתגברות כי הבגדים הצואים שנתלבשה בהם נשמתו מחמת העוונות הם כמו נהר המפסיק בינו לבין הקדושה, וצריך לזה יגיעות רבות כדי להפשיט מעצמו הבגדים הצואים ולא כל אדם זוכה לעמוד בזה, ומזה בא כל מה שעובר על האדם אפילו מי שמתחיל קצת בעבודת השם והתחיל לטהר עצמו ואפילו כבר עלה קצת מדרגא לדרגא ובכל פעם נזדכך יותר אף על פי כן יכול להיות שאחר כך יחזרו ויתפשטו עליו כל התאוות וההרהורים והמניעות והמסכים יותר מבתחילה. וכל זה בהכרח שיעבור על כל אדם הרוצה להיטהר ולהכנס בדרכי הקדושה.
 
וכל זה רומז עניין בירור הלחם שהוא חיות האדם שצריכים לבררו בבירור אחר בירור דהיינו שבתחילה צריכים לחרוש ולזרוע ביגיעה גדולה ואחר כך לקצור התבואה ואחר כך לנקות החיטה ממוץ ותבן ופסולת, וכשמזככין החיטה מהפסולת וכבר היא נקיה וזכה בתכלית הזיכוך וראויה למסחר אף על פי כן עדיין אינה ראויה לאכילה כלל, וצריכים לחזור ולהתייגע לטחנה היטב עד שתהיה נעשית קמח ואחר כך יש לנקות ולנפות הקמח ואחר כך אפילו כשהקמח מנופה עדיין אין הוא ראוי לאכילה עד שאופים אותו ועושים ממנו פת ואז כשנעשה פת הוא בתכלית השלמות כי כבר הגיע למעלתו שהוא ראוי למאכל אדם ולברך עליו המוציא.

אבל אף על פי שכבר הגיע הלחם לשלמות, וכבר ביררו אותו וזיככו אותו מכמה וכמה מני פסולת שנמשכים מבחינת הבגדים הצואים שהם המוץ והתבן והסובין והמורסן עד שהגיע להיות לחם נקי וזך, אף על פי כן כנגד תכלית שלמותו האחרון עדיין לא התחיל זיכוכו כלל, כי עדיין צריכין לעיקר הזיכוך והבירור שנעשה בשעת האכילה בעצמה שאז דוקא נתברר הלחם בתכלית הבירור, ואז דוקא עיקר היגיעה לברר הטוב מן הפסולת שהוא קיא וצואה ממש שהוא מתברר רק בקרב האדם ואז דוקא עולה הטוב הזך ומחיה את האדם שיוכל להודות ולהלל את השם יתברך בברכת המזון ולהיכלל ע"י זה באין סוף בחיי החיים.
 
נמצא שאף על פי שגם מחד היה לחיטה והלחם כמה וכמה בירורים ע"י כמה וכמה יגיעות עצומות, אף על פי כן אין אלו הבירורים נחשבים כלל כנגד הבירור האחרון שבשעת האכילה עצמה שאז עיקר הבירור מהבגדים הצואים ממש.
 
וכל זה ממש עניין כל מה שעובר על האדם שצריך לעבור בירור אחר בירור עד שיפשיט עצמו מהרע שהוא הבגדים הצואים ויזדכך ויטהר ויתברר עד שיעלה אל הקדושה לברך ולהלל את השם יתברך ולהיכלל בחיים הנצחיים, והבירור האחרון שהוא בחינת אכילה קשה מכולם וזה שביקש דוד המלך ע"ה "לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מעי" שיהיה הבירור הנעשה ע"י התורה והמצוות בבחינת בירור האכילה בתוך המעיים שאז נדחה כל הפסולת לגמרי לחוץ כמו כן יהיו נדחים כל הקליפות וכל הס"א ותוקף הזוהמה הכל יהיה נפרש ונבדל ונדחה לחוץ, וזה בחינת "לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן" כי המן היה נבלע באיברים כי הוא מאכל שהמלאכים ניזונים ממנו שאין בו אחיזת הבגדים הצואים, כי עיקר שלמות קבלת התורה וקיומה הוא כשמזכך עצמו בשלמות כמו המן שהיה זך לגמרי והיה נבלע באיברים, ועל זה ביקש יעקב אבינו "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" שהלחם יהיה זך וצח ונקי בתכלית הבירור והבגדים יהיו נקיים וצחים.   


מתוך הספר ונתתי לכם לב לפרטים

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל