x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   תוקף הרצון
כל אחד מישראל שורש נשמתו גבוה מאוד מאוד רק שירצה לארציות וגשמיות זה העולם בשביל הבחירה כדי שדווקא ע"י זה תשוב למקורה בשלימות נפלאה, וכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה הרפתקאות וניסיונות וצירופים ועליות וירידות בלי שעור וכל כוונת השם יתברך שמביא עליו כל זאת הכל לטובה, כי כל כוונתו יתברך כדי שע"י זה דווקא יעלה מכל המקומות שירד לשם לברר משם מה שיברר עד שיבוא למקום מנוחתו למקור נשמתו.
 
וזה מה שאמר השם יתברך לאברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול" שזה מרמז לכל אדם שבעולם "לך לך" שמזהיר את האדם שילך לעצמו, כי עצם האדם מה שנקרא אני הוא רק הנשמה וזה שמזהרת התורה את האדם "לך לך" היינו למקור נשמתך, שכל הילוכך ונסיעתך וכל צרכיך בזה העולם בכולם תכוון ללכת אל עצמך אל מקור נשמתך שזה עצם האדם.
 
ו"מארצך" זה מרמז על הארציות והגשמיות שלך שירדת לשם ונדמה לך שקשה לצאת משם אף על פי כן אתה צריך להתגבר ולצאת מכל גשמיות העולם הזה אל מקור נשמתך. ו"ממולדתך" זה איך שנולדת שגם זה מונע גדול כמו שאמר דוד המלך "הן בעוון חוללתי", "ומבית אביך" שהם המשפחה השכנים והחברים, שגם מהם יש כמה וכמה מניעות לעבודת השם יתברך. מכולם אתה צריך לצאת ולילך לך ולנשמתך, כי אתה צריך להאמין שבוודאי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ובוודאי יש לך כח לעמוד בכל זה כי זה ידוע שאין הקב"ה שולח לאדם מניעות שלא יוכל לעמוד בהם. וזה "אל הארץ אשר אראך" שהוא ארץ ישראל ששם מקור כל הנשמות, ועל לא גילה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור.
 
כי זה עיקר הניסיון של האדם מה שאין השם יתברך מראה לאדם מיד בעת הניסיון או בתחילת התשובה והדרך למה יזכה אם יעמוד בזה הניסיון והצירוף, כי בוודאי אם כל אדם היה רואה בזה העולם מה שיזכה כשישבר תאוותיו ומידותיו ומידותיו הרעים וכשיזכה לעשות תשובה בוודאי לא היה לו ניסיון כלל ולא היתה שום מניעה שיכולה למנעו, כי מי פתי וסכל שישליך נעימות לנצח כזה אורות נשגבים כאילו בשביל שטות של רגע קל. אך עיקר הניסיון הוא מחמת שאינו רואה כל זאת, על כן צריך התחזקות גדולה להתגבר על כל המניעות והקשיים וההסתות והפיתויים שיש בדרך התשובה כדי שיזכה לבסוף להגיע אל ארץ החיים ששם נעימות בימינו נצח שזה התכלית הנצחית.
 

 
מתוך הספר ונתתי לכם לב לפרטים

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל