x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   1. הרופא המופלא
הרופא המופלא
בעיר אחת חי שר גדול שהיה כל ימיו ידוע חולי ויסורים. יום אחד שמע השר כי בעיר רחוקה גר רופא מומחה היודע לרפא כל מחלה באשר היא.
מיהר השר ושלח אל הרופא איגרת בו הציע לו לבוא לגור אצלו בארמון ובתמורה לכך ישלם לו מידי חודש בחודשו סכום כסף גדול לבד מהוצאות המחיה בהרחבה רבה.
הסכים הרופא ועד מהרה בא לגור בארמון השר ומני אז מצא רפואה מהירה לכל תחלואי השר.
באותה עיר גר עשיר אחד שהיה שונאו של השר, וברצותו להרע לבעל דבבו שיגר מכתב אל הרופא והציע לו כי יעבור לגור אצלו ובתמורה לכך יתן לו כסף בכפל כפליים מאשר הוא משתכר אצל השר...
סירב הרופא ולא רצה לשמוע.
יום אחד פגש העשיר ברופא המהולל והביע בפניו את פליאתו: מדוע אינך מסכים – תמה העשיר – והלא בביתי תרוויח שכר רב עוד יותר? אכן כן – ענה הרופא – אלא שבבית השר זוכה אני לכבוד מלכים, כיון שהשר מכיר במעלתי וגם צריך לטיפולי השכם והערב על כן זהיר הוא עד מאד בכבודי. אולם בביתך – סיים הרופא – אתהלך כמובטל חסר עבודה ולא אזכה לכבוד כלל...
כן הוא הנמשל – אמר המגיד מדובנא – כאשר אנו מבינים בכל עת ובכל שעה את חסדו של הקדוש ברוך הוא עלינו, ואנו מבינים כי זקוקים אנו לרחמי שמים תדיר, הרי שעל ידי כך מתגדל כבודו!
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל