x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   החתונה
עשיר אחד בעל אדמות, שדות וכרמים עמד להשיא את בנו יחידו ברוב פאר והדר.
הכין האיש רשימת מוזמנים וראה כי לחתונה עליו להזמין את כל עשירי העיר ומכובדיה, שרים ורוזנים ,מכריו וידידיו, וכן את כל הפועלים והאריסים שבשדותיו.
מה אעשה? – חשב העשיר בליבו – וכי איך אוכל להושיב יחד אצילים ורוזנים בכפיפה אחת עם הכפרים פשוטים?
מצא העשיר פתרון והחליט כי יום לפני החתונה יעשה משתה מיוחד לכול הכפריים, ולמחרת יערוך את החתונה בפאר והדר בהשתתפות רעיו האצילים.
יום לפני החתונה , כאשר ישבו כל פועלי האדמה במשתה אשר הכין להם, עברו עוברים ושבים ותמהו תמיהה רבה: מה אירע לו לפלוני העשיר? מדוע חולק הוא כבוד רב לכפרים עובדי אדמה עד כדי כך שכנראה שכח להזמין את מכובדי העיר?
אינכם מבינים – אמר פיקח אחד שעבר במקום – כל כוונתו היא להתפטר מין הכפריים האלו שאינו רוצה לראותם בחתונת בנו,       ואל החתונה יזמין רק את סלתה ושמנה של העיר.
כן הוא גם הנמשל – אמר ה"חפץ חיים" – רואים אנו בעולם הזה צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ואין לתמוה על כך אין זאת אלא כי הקדוש ברוך הוא הוא משלם לרשע את שכרו בעולם הזה על מעט מצוות    שעשה,ולצדיקים מזומן חלקם מושלם לעתיד לבוא,

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל