x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   14. חותם המלך
למלך אחד הייתה טבעת נפלאה ביופיה ששימשה כחותם המלך, כל מכתב או גזרה שיצא מאת המלך היה נחתם בטבעת המלך אין להשיב, יום אחד אבדה הטבעת ולא נמצאה. לשווא חיפשו כל באי הארמון את הטבעת כי בזיון גדול שחותם המלך אולי מושלך בעפר, אולם למרות המאמץ הטבעת לא נמצאה.
הוציא המלך כרוז:כל מי שימצא את הטבעת יבוא על שכרו מאוצר המלך.
והנה,כעבור זמן לא רב מצא נער כפרי אחד את הטבעת המלך בצידי הדרך העוברת בכפרו, כי בשעה שהמלך עסק בציד ועבר בשדות הכפר נפלה הטבעת והמלך לא שם לב.
מיהר בן הכפר אל הארמון עם הטבעת היקרה בידו.
כאשר הגיע אל הארמון רצו השומרים לעצור בעדו מלהיכנס, אולם
כאשר ראו את הטבעת פתחו בפניו מיד את כל השערים והכניסוהו אל הארמון, כך נפתח בפניו שער אחר שער עד שהגיע אל כס המלכות והתייצב לפני המלך.
כן הו גם הנמשל- אמר רבי ישראל בעל שם טוב - כאשר יהודי מתפלל בכוונה עליו לדעת ולזכור כי נושא הוא את חותם המלך ותפילתו בוקעת ופותחת שערים, עד שבזכותה מגיע עד כסא הכבוד ועומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא!

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל