x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   15. סחורה גנובה
 אדם אחד רצה להתעשר בדרך קלה וללא כל מאמץ, חשב בלבו כי מוטב לו לעסוק במסחר בסחורות גנובות, שכן  הגנבים, לאחר שביצעו זממם וגנבו סחורה מכול הבא ליד,מבקשים להיפטר מן הסחורה תמורת ממון ,ואפילו פחות בהרבה משוויה האמיתי של הסחורה בשוק, ובעסק זה מצוי רווח רב...
מילא האיש את כיסיו במזומנים,ועמד במקום ששם היו שכיחים הגזלנים. ועמד והמתין.
והנה כעבור זמן לא רב ההגיעו בענן אבק כנופית גזלנים עזי נפש כשהם מובילים עגלות טעונות בסחורה – אותה שדדו זה עתה משירה עוברת, אולם כאשר ראו את האיש עומד על אם הדרך לא נתנו לו כל שהות לפצות פה, אלא מיד עטו עליו ונטלו את כל אשר לו,   
והותירוהו רק בכסות דקה לעורו...
היתה זאת אשמתו – מירר האיש בבכי – אם לא הייתי עומד כאן במקום בו מצויים גזלנים ושודדים, הרי שכל רכושי היה עדיין עמי... אבוי לי... כן הוא הנמשל – אמר המגיד מדובנא – פעמים שהאדם עומד במקום בו שכיח היצר הרע, אל יתפלא כלל אם יכשל ויחטא
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל