x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   17. נזכר בחליל
מעשה במלך אחד שיצא לצוד בשדה, לפתע פגש ברועה צאן עני אשר ישב סמוך לעדר וחילל בחליל. נשבה המלך בקסמי הצלילים העדינים, ולא היה יכול לעזוב את המקום, לאחר שסיים הרועה את נגינתו, ניגש המלך לדבר איתו, ומצא כי הרועה- שכלו חד וחריף מאוד והוא מלא חכמה ותבונה. התפעל המלך מאוד, ובקש מהרועה לבוא עמו לארמונו ולהיות סמוך על שולחנו, הסכים הרועה ובא עם המלך לארמונו.
מאז ישב הרועה תדיר בבית המלך, והמלך היה מתייעץ עמו בכל דבר, עד שהפך הרועה לאחד משרי המלך החשובים. השרים קנאו מאוד בשר החדש החביב על המלך, ומשום כך העלילו עליו עלילה כי גונב הוא מאוצר המלך.
קרא המלך לשר כדי לחקור אותו, אולם השר הוכיח לכולם כי ישר ונאמן הוא מאוד. בכל זאת שכנעו השרים את המלך ללכת לבית השר ולבדוק בביתו, אולי ימצאו שם סימנים לגניבה מבית המלך.
הלכו כולם לבית השר, והנה ביתו מרוהט בפשטות רבה, עברו מחדר לחדר, עד שהגיעו לחדר אחד שהיה נעול, מה יש בחדר זה? שאל המלך. אדוני המלך- נפל השר על ברכיו והתחנן- בקשה ממך אל תבקש לראות מה יש בחדר... תחנוני השר רק חיזקו את חשדות המלך ועל כן התעקש שיפתחו את החדר, כשפתחו את החדר היה ריק וראו בו רק תרמיל וחליל. תמהו המלך והשרים!
אדוני המלך- אמר השר- מיום בואי לארמונך לא התגאיתי כלל במעמדי הרם, זאת משום שבכל יום נכנס אני לחדר זה, מחלל בחליל ונזכר בעברי כרועה צאן פשוט...
 
כך גם הנמשל- סיים רבי אריה לייב- הזכירה "כי עבד היית במצריים" תועיל לכל אדם לא לבוא לידי גאווה, ולכל בעל תשובה שזכה להכנס אל ארמון המלך והקדושה.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל