x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   18. כדי הענבים
אדם אחד הביא דורון למלך עשרה קבין ענבים משובחים והניחם בכלי יקר, אלא שהכלי לא היה גדוש ועוד אפשר היה לתת בו ענבים. קיבל המלך את הדורון בתודה והורה לעבדיו לגמול לאיש ולתת לו מתנת כסף כפי שווים של הענבים שהביא.
 
לעומתו בא אחר והביא למלך דורון, כלי קטן מהודר ויפה והיה גדוש ומלא ענבים במשקל ששה קבין, אלא שאי אפשר היה להניח בו עוד אפילו גרגר אחד.
 
הודה המלך לאיש וציווה על עבדיו שיגמלו לאיש ויתנו לו מתנה מאה זהובים.
 
אדוני המלך, שאל אחד מעבדי המלך והלא הראשון הביא עשרה קבין ענבים וקיבל רק את מחירם בשוק ואילו השני הביא ששה קבין וקיבל מאה זהובים?
 
אכן כך, השיב המלך, אלא שהראשון לא כיבד אותי כראוי אלא זלזל בכבודי שכיוון שלא גדש את הכלי הראה לעין כל שאין אני שוו בעניו אלא עשרה קבין ענבים... לעומתו השני מילא את הכלי עד תומו ואם היה באפשרותו היה מוסיף.
 
כך גם הנמשל, אמר רבי יוסף חיים מבגדד, על האדם לעבוד את השם בכל כוחו ולהדר במצוות כפי יכולתו ובכך הוא מראה שעושה כן לכבוד השם יתברך. 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל