x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   19. היריד הגדול
בעיר הגדולה מתקיים מדי שנה יריד גדול, אליו מתקבצים סוחרים מכל קצוות הארץ, איש איש ומרכולתו, זה קונה וזה מוכר זה מחליף וזה משכיר וההמולה רבה. לא פעם מוציאים הסוחרים ממון רב כדי להגיע ליריד, שכן גדולות הוצאות הדרך ושכר הסבלים רב.
 
אמור נא לי- פנה פעם אדם אחד אל סוחר שנסע ליריד- הרי אינך יודע שבודאות תמכור את סחורתך, אם כן מדוע הנך מוציא הוצאות כה רבות וגדולות כדי להגיע אל היריד, מוטב היה לך לו היית יושב בביתך ולא עושה דבר והיה הכסף נח בכיסך בביטחה.
 
מדבריך ניכר- השיב הסוחר- כי אין אתה מבין מאומה בענייני מסחר. אמת, מוציא אני ממון רב על הוצאות הדרך, אלא שכך היא דרך הסוחרים ובעזרת השם אכניס רווח בכפל כפליים, אולם אם הייתי יושב בביתי, אמנם היה נשאר הכסף בכיסי אלא שלא הייתי יכול לצפות לרווח כלשהו...
 
כן הוא הנמשל- אמר הצדיק רבי יעקב יוסף מאוסטראה- העולם הזה משול ליריד בו כל אדם מוכרח גם גשמיות, על כן הוא אוכל וישן ועובד, כדי שיהיה בו כח לעבודת השם והוא מקווה שיזכה לקיים מצוות רבות, אולם אדם המשקיע את כל זמנו בגשמיות, הרי לא הרוויח מאומה ומה יביא אל "ביתו"? 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל