x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   2. האיכר
 
האיכר
מעשה בבן עיר גדולה שנסע לראשונה בחייו אל הכפר. הביט העירוני באיכר אחד שהיה חורש את שדהו במחרשה רתומה לשני סוסים רבי כוח. הביט ולא האמין למראה עיניו: מדוע משחית האיכר את פני הקרקע?... ולבר מזאת, מה תועלת תצמח לו לאיכר זה מחרישת תלמים באדמה היבשה?...
פליאתו גדלה שבעתיים כאשר הבחין כי כאשר סיים האיכר "לקלקל" את האדמה לקח זרעוני חיטה ופיזר על פני הקרקע...

אמר האיש בלבו כי איכר זה יצא מדעתו...
אמנם כעבור כמה שבועות ראה האיש כי באותה שדה צמחו שבלים, או אז הבין כי כפי הנראה שבלים אלה היו מטרתו של האיכר. אלא שלא עבר זמן רב והאיש הבחין באיכר כשהוא יוצא אל השדה, בידו מגל חד, וקוצר את כל מה שגידל בעמל כה רב...
זאת אין אני יכול להבין – אמר האיש בלבו – לאחר שעמל וטרח כל כך לגדל שבלים נאות כורת הוא אותם באיבחת מגל?...

סקרנותו של האיש הלכה וגברה עד שראה כי האיכר מעמיס את השבלים על עגלתו ומובילם אל הטחנה, שם נטחנו השבלים לקמח לבן ממנו נאפה עד מהרה לחם טרי.
רק אז ירד האיש אל סוף דעתו וכוונתו של האיכר!

כן הוא גם הנמשל – אמר המגיד מדובנא – לעיתים אין האדם מבין את אשר רואות עיניו ופעמים יש ועולה בלבו תמיהה. אין זאת אלא מחוסר הבנתו ומקוצר ראייתו. לו היה יכול לראות את מכלול המעשה של הבריאה, היה מבין את דרכי ההשגחה כמה היא נפלאה מעינינו. 0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל